Leerlingenbegeleiding

SAMWD Zottegem biedt oplossingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

De aangepaste zorg bestaat uit 3 fasen:

Basiszorg

Verhoogde zorg

Uitbreiding van zorg

Bij vragen in verband met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften helpen wij u graag verder via directie@samwdzottegem.be