Leerlingenbegeleiding

SAMWD Zottegem biedt oplossingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

De aangepaste zorg bestaat uit 3 fasen:

  • basiszorg
  • verhoogde zorg
  • uitbreiding van zorg

Basiszorg

  • Goed onderwijs voor alle leerlingen.
  • Omgaan met verschillen en differentiatie op klasniveau.


Verhoogde zorg

  • Er wordt gezocht naar oplossingen en manieren van aanpak die kunnen gerealiseerd worden binnen de klaswerking (ondersteuning zorg). Eventueel worden leerlingen ondersteund door onze zorgleerkracht om te remediëren.

Uitbreiding van zorg

  • Bedoeld voor leerlingen die ondanks redelijke aanpassingen onvoldoende leerwinst kunnen boeken in het gemeenschappelijk curriculum.
  • Een voorwaarde: de leerling beschikt over een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs of is erkend als persoon met een handicap.
  • de academie tekent in overleg en op maat van de leerling een individueel aangepast curriculum uit dat via een handelingsplan concreet wordt uitgewerkt. Het individueel aangepast curriculum kan afwijken van de reguliere lessenroosters, leerplannen, toelatings- en overgangsvereisten en de leerlingevaluatie.

Bij vragen in verband met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften helpen wij u graag verder via directie@samwdzottegem.be