นายสัญญา สิทธิเสนา
รอง.ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

แบบสอบถามความพึงพอใจ
การให้บริการของบุคลากร
กลุ่มนโยบายและแผน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นพื้นฐาน

จดหมายข่าว

ภาพกิจกรรม