กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."


รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 38/2565 (วันที่ 26 ตุลาคม 2565)


ภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา

04/05/65 จิตอาสาพัฒนาบริเวณหนองแล้ง อำเภอหนองม่วงไข่" สพป.แพร่ เขต 1
06/04/65 จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ศาสนสถาน (วัดสุพรรณ) สพป.แพร่ เขต 1

จดหมายข่าว

ข่าวการศึกษา

QR Code


กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มอำนวยการ

OBEC Channel