ข่าวประชาสัมพันธ์

  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567 

 คำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 2978/2564 แนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 70)

  ☛ ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

 รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติงานในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม จำนวน 8 อัตร

 ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ

รับสมัครพนักงานราชการ

☛ รายงานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

☛  ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

☛ ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ฯ 38 ค(2)


หนังสือเวียนราชการ

ภาพกิจกรรม

จดหมายข่าว

กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

เลขที่ 52 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000  

โทร. 0-5451-1605 ต่อ 303 , 304 / 086-4210383 

โทรสาร. 0-5451-1589 

email : personal@phrae1.go.th