นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

นายพิทักษ์ กาวีวน

รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต 1

นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์

ผอ.กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กิจกรรมเด่น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เอกสารเผยแพร่

-สื่อสร้างสรรค์ เพื่อป้องกันภัย-

จดหมายข่าว

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สาระน่ารู้

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ระบบงานข้อมูลสารสนเทศ

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ระบบดูแลติดตามการใช้สารเสพติด

ระบบสำรับอาหารกลางวันอัตโนมัติ

ระบบรายงานผลการรับนักเรียน

แบบรายงานการแจ้งเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน