ผู้บริหาร

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

นายพิทักษ์ กาวีวน
รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต ๑

นางพัทธ์ธีรา บุญทน

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
โทร 088-6484542

นายธิติพงษ์ เสนาพงษ์
นักวิชาการศึกษา

โทร 062-9414193

ข่าวประชาสัมพันธ์

++ ดาวน์โหลด เอกสาร/แบบฟอร์ม

ข่าวการศึกษา

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television Station
ภายใต้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

พัฒนาครู

จำนวนผู้เยี่ยมชม