Privacyverklaring

Wij vinden uw privacy belangrijk

Mabeon is een bedrijf waar veiligheid centraal staat en daarom wil Mabeon ook veilig omgaan met uw persoonsgegevens. Door middel van deze pagina willen wij iedereen van wie Mabeon gegevens verwerkt op de hoogte brengen van waarom deze gegevens worden verwerkt en welke rechten hier aan verbonden zijn.

De reden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt indien dit geoorloofd is op basis van artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (beter bekend als de AVG). Dit betekent dat deze verwerking ofwel noodzakelijk is ofwel dat wij uw expliciete toestemming daarvoor hebben.

Privacy op de website

Mabeon respecteert de privacy van alle bezoekers aan de website. De enige informatie die verzameld en bewaard wordt wanneer u onze website bezoekt, is het adres van de computer waarmee u onze website bezoekt, het type en de door u gebruikte browser versie, de bezochte pagina’s en de datum en het tijdstip van uw bezoek. Deze informatie wordt gebruikt voor evaluatie en verbetering van de website.

Bewaartermijn

Mabeon verwijdert uw persoonsgegevens op het moment dat het verwerken van uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Mabeon bewaart uw gegevens uitsluitend langer, indien dat nodig is voor de nakoming van een wettelijke verplichting.

Doorsturen naar derden

In beginsel zal Mabeon geen persoonsgegevens doorsturen naar derden als dit niet noodzakelijk is. Mabeon doet dit alleen als dit nodig is ter uitvoering van haar taken. Indien Mabeon uw gegevens doorstuurt naar een derde zal Mabeon rekening houden met de toepasselijke wetgeving. Mabeon zal nooit uw gegevens doorsturen, verkopen of ruilen met derden voor marketingdoeleinden.