Participatie

Mabeon Schoon legt de nadruk op betrokken ondernemen.

Uit de statuten: Opleiding, begeleiding, detachering en uitzending van personen, die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.

Dit betekent dat de medewerkers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn extra aandacht krijgen om hun werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Dit leidt tot tevreden medewerkers en omdat dit de kwaliteit van de werkzaamheden ten goede komt ook tot tevreden opdrachtgevers.

Mabeon is een unieke samenwerking tussen sociale werkvoorziening en commerciële zakelijke dienstverlening. Dit betekent dat de financiële, commerciële en operationele kwaliteiten benut worden vanuit het management met ruime ervaring in de commerciële zakelijke dienstverlening. En diepgaande kennis over mentale en fysieke begeleiding alsmede opleiding en verstand van subsidiestromen worden betrokken vanuit de sociale werkvoorziening. Hierdoor wordt een win-win situatie verkregen waardoor ook op lange termijn de dienstverlening voor relaties op een goede manier kan worden uitgevoerd. Daarnaast zijn de besparingen voor gemeentes niet eenmalig, maar gericht op langdurige besparingen en een hoog SROI.

Maatschappelijk oogpunt

Bedrijven en instellingen kiezen voor Mabeon omdat ze verder willen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hierdoor zijn deze bedrijven en instellingen bereid arbeidsgehandicapten diensten uit te laten voeren tegen dezelfde marktconforme tarieven die ze van andere zakelijke dienstverleners kunnen krijgen.

Het werkgebied is de Provincie Gelderland, met vestigingen in Doetinchem (hoofdvestiging met kantoren, inpakafdeling en opslag) en Arnhem.

Mabeon kan ook joint-venture constructies inrichten om instellingen te helpen het dienstenpakket duurzaam onder te brengen in een gezamenlijke B.V.

presentatie Mabeon met beschrijving

Vragen en antwoorden

Is de inzet van arbeidsgehandicapten niet duur ?

  • Ja, want de lagere productiviteit moet worden gecompenseerd. Daarvoor zijn subsidies. Overigens zijn die ook bedoeld om de intensieve begeleiding te kunnen bekostigen. Omdat wij deze mensen inzetten op basis van wat zij wél kunnen lukt dat goed, mede dankzij de geautomatiseerde planning die hiermee rekening houdt.

  • En nee, de prijsstelling is daarmee marktconform voor de klant.

Kunnen deze mensen wel de gewenste kwaliteit leveren ?

  • Ja, want ze zijn gediplomeerde vakmensen, alleen hun tempo ligt lager. Vaak werken zij samen met een 'gewone' medewerker, zodat alle werkzaamheden goed kunnen worden uitgevoerd, ook als dat reiken, strekken of klimmen (op een veilige trap) nodig maakt.

Hoe controleert Mabeon haar kwaliteit ?

  • Voor elk schoon te houden object overlegt Mabeon met de klant over een meet-frequentie, bijvoorbeeld elke 3 maanden. Dan krijgt de objectleider van het betreffende object op de geplande datum een vooraf ingevuld digitaal formulier, waarin alleen de kwaliteitsmeting behoeft te worden ingevuld op een smartphone of tablet. Na verzenden wordt deze meting direct en automatisch verwerkt in het systeem, en de statistiek wordt bijgewerkt.

  • Bij een meting <6 wordt een signalering aangemaakt en volgt automatisch een versnelde her-meting. Uiteraard worden onmiddellijk maatregelen genomen om een onvoldoende kwaliteit te herstellen en herhaling zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat is PSO 30 + ?

  • Deze certificering is voorbehouden aan bedrijven waar minimaal 30 % van het personeelsbestand een arbeidshandicap heeft, en er wordt jaarlijks geauditeerd. Mabeon zet 50,2 % arbeidsgehandicapten

Is Mabeon ook ISO-gecertificeerd ?

  • Ja, zowel 9001 (organisatie) 14001 (milieu), met een jaarlijkse audit, als 26000 (werknemer) middels een eigen verklaring. Door deze aanpak heeft Mabeon de kwaliteit en tevredenheid fors kunnen verbeteren, en dat wordt continu gemeten en nagevraagd.

Hoe factureert Mabeon ?

  • Facturen worden digitaal toegezonden, afgeven van een machtiging zorgt voor betaling zonder zorgen.