Organisatie

Structuur

Mabeon Schoon heeft een andere structuur dan de meeste schoonmaakbedrijven. Wij geven extra aandacht aan de gedeeltelijk arbeidsgehandicapte medewerkers en begeleiden onze medewerkers niet alleen vakinhoudelijk. Naast objectleiding zetten wij een jobcoach in voor de mentale begeleiding en een trajectcoach om de voortgang van tijd tot tijd te evalueren. Hierdoor worden deze medewerkers optimaal gecoached en kan de gewenste kwaliteit en productiviteit worden behaald. Dit geldt tevens voor conciërge-diensten en inpakwerkzaamheden.

De directie bij Mabeon Schoon wordt gevoerd door Rob Migchelbrink, Helga Peters en Astrid Dinnissen.  Bedrijfsleider Fred Klaassen stuurt zo'n 250 medewerkers aan met behulp van objectleiders en job/traject coaches, die op hun beurt de medewerkers coachen en begeleiden. 

Ten dienste van de lijn is een stafafdeling (bedrijfsbureau) beschikbaar die alle zaken faciliteert. Daarbij speelt ICT een grote rol: de expertise in de database wordt door het systeem 'aangereikt; aan de object- en bedrijfsleiding. De resultaten van hun acties leiden real-time tot management-informatie. In de komende tijd zal hier nog intensiever gebruik van worden gemaakt. Gelinkt aan het bedrijfsbureau, waar personele zaken toe behoren, zijn er een externe vertrouwenspersoon, Christiane van den Berg en een externe bedrijfsarts, Jan Heinen.

Naast deze afdeling is er, vanwege de scheiding van uitvoering en controle, een afdeling financiële zaken. Deze platte organisatie wordt gekenmerkt door een snelle besluitvorming en korte lijnen.

Visie en Missie

Visie 

Mabeon Schoon heeft ten doel de opleiding, begeleiding, detachering te verzorgen van personen, die door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn. Daarbij worden primair facilitaire werkzaamheden als uitgangspunt genomen. Tevens wil Mabeon mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in de gelegenheid stellen in- en door te stromen, in het kader van re-integratie. Door deze mix van activiteiten ontstaat een rendabele onderneming met een lange termijn horizon en continuïteit.

Maatschappelijke doelstelling 

Kosten voor de maatschappij (gemeente) besparen door medewerkers effectiever in te zetten en indien mogelijk uit te laten stromen naar regulier werk (met name mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt). Hiermee worden aanzienlijke besparingen behaald op uitkeringen en subsidies.

Missie

Mabeon Schoon levert een facilitair dienstenpakket aan bedrijven en instellingen in de non-profit en profit sector die voor minimaal 30% worden uitgevoerd door medewerkers met een arbeidshandicap. Bij Mabeon is dat percentage plm. 50 %.

Deze medewerkers wordt nuttig werk aangeboden en door ze vaste werkzaamheden op reguliere basis laten uitvoeren tegen marktconforme prijzen kan de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd worden. Deze medewerkers worden ingeschaald op productiviteit en er wordt getracht door juiste samenstelling van teams en goede begeleiding de productiviteit te verhogen.  Slimme (mobiele) ICT-oplossingen ondersteunen daarbij.

Arbeidsgehandicapten worden continu extra begeleid en opgeleid en hierdoor zijn de indirecte kosten hoger. Deze hogere kosten worden gecompenseerd door subsidies. Deze subsidies mogen niet leiden tot martkbederf. Door marktconforme tarieven te hanteren kunnen de werkzaamheden ook gegarandeerd worden uitgevoerd: bij niet of onvoldoende beschikbaarheid van de doelgroep kunnen taken (tijdelijk) binnen budget door reguliere werknemers worden verricht, zonder dat de continuïteit van de bedrijfsvoering of kwaliteit van het werk gevaar loopt.