Kwaliteit

De kwaliteit van de werkzaamheden is belangrijk omdat het meteen zichtbaar is voor een opdrachtgever. Mabeon waarborgt de kwaliteit op de volgende wijze.

Reeds in het offerte stadium worden realistisch uitvoerbare werkprogramma's gemaakt en de tijd per taak berekend. Na gunning worden werkprogramma's per ruimte gemaakt en krijgen (arbeidsgehandicapte) medewerkers de taaktijd die hoort bij hun productiecapaciteit.

Medewerkers worden via SVS systematiek opgeleid en begeleid. Periodiek worden MKS metingen gemaakt en overlegd met de klant. Ook worden periodiek tevredenheidsmetingen gehouden.

De begeleiding van arbeidsgehandicapte medewerkers vindt plaats door een jobcoach voor de fysieke en mentale ondersteuning, en een objectleidster voor het werkinhoudelijke aspect. Elk half jaar vindt er een POP gesprek plaats met de medewerker om zaken te evalueren en bij te sturen.

De bedrijfs- en objectleiding meet de kwaliteit en tevredenheid tijdens klantbezoeken.

Prestatieladder Socialer Ondernemen: PSO

Deze certificatie zorgt er voor dat Mabeon opdrachtgevers kan helpen te voldoen aan de eisen die de Participatiewet stelt: deelname van arbeidsgehandicapten aan het arbeidsproces. Bij uitbesteden aan Mabeon voldoen bedrijven en instellingen daar aan.

Kwaliteits- en Milieu Management Systeem

De middelen die gebruikt worden zijn minder milieu belastend en worden gedoseerd aangeleverd, zodat geen overdosering plaats vindt. Er is een digitaal kwaliteitshandboek, waarin de actuele geldende procedures en processen beschreven staan. Tevens zijn hier standaard formulieren te downloaden voor bijvoorbeeld vakantieaanvraag of functieomschrijving.

Klachten worden geregistreerd en gemonitord. Tevens wordt in het managementteam overleg tussen directie en bedrijfsleiding oplossingen voor klachten besproken en verbeteracties doorgevoerd.

Hierdoor ontstaat een continu lerende organisatie die mens, milieu en klant centraal zet.