Documents for Parents

Dogfennau i Rieni

Governors' Report to Parents/Adroddiad y llywodraethwyr i'r rhieni

2015-2016.pdf
2016-2017.pdf
Governors_Report_for_the_year_2017-2018_Sept_2018.docx

PDG Grants/Grantiau PDG

2015-2016 PDG.pdf
2016-2017 PDG.pdf
2017-2018 PDG.pdf
2018-2019 PDG

Hwb Consent/Cydsyniad Hwb

hwb-data-sharing-agreement.pdf

Read Write Inc Information/ Gwybodaeth Darllen Inc

Parent Info
Letter Formation.pdf
RWI PHONIC ORDER Hendredenny Park Primary School.docx

National Literacy and Numeracy Test Information/

Gwybodaeth am y profion llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol

Personalised Assessments

Update to National Testing Diweddariad i'r profion cenedlaethol

There is a transition to online personalised assessments for Reading and Numeracy. Online personalised will be phased in over a three-year period, starting with the Numeracy (Procedural) Personalised Assessment this school year (2018/2019). This will be followed by Reading Personalised Assessments in academic year 2019/2020 and Numeracy (Reasoning) Personalised Assessments in academic year 2020/2021.

Mae yna bontio i asesiadau personol ar-lein ar gyfer Darllen a Rhifedd. Bydd y broses bersonol ar-lein yn cael ei gyflwyno'n raddol dros gyfnod o dair blynedd, gan ddechrau gyda'r Asesiad Personol Rhifedd (Gweithdrefnol) y flwyddyn ysgol hon (2018/2019). Dilynir hyn gan Darlleniadau Asesu Personol ym mlwyddyn academaidd 2019/2020 a Rhifedd (Rhesymu) Asesiadau Personol ym mlwyddyn academaidd 2020/2021.


Other useful documents/Dogfennau eraill

School Prospectus 2018 HDDP.docx
Safeguarding Policy January 2018.doc
SME Policy.docx
Strategic-Equality-Plan-Hendredenny-Park-Primary-School-.pdf
SDP-2017-2020.pdf
SRE Policy.pdf
School-session-times.pdf
Grant Planning Hendredenny Park 2018-2019 (2).xlsx