Develop your Welsh Datblygu'ch Cymraeg

Please find resources below which can help to develop your Welsh.

Fe welwch yr adnoddau isod a all helpu i ddatblygu'ch Cymraeg.

Suggestion of Apps/Awgrymiadau o Apps

http://cymraeg.llyw.cymru/apps?tab=apps&lang=en

Welsh-English / English-Welsh On-line Dictionary/

Geiriadur Cymraeg-Saesneg / Saesneg-Cymraeg Ar-lein

http://www.geiriadur.net

Foundation Phase Bitesize/Bitesize Cyfnod Sylfaen

https://www.bbc.com/bitesize/subjects/zqsv7p3

Cyw

https://www.cyw.cymru/en/