Clubs

Clwbs

Monday – Computer Club with Mr Toye

Tuesday– DreamTeam Football, Dance

Wednesday – Gardening Club, Netball

Thursday– P.A Club

Friday – Digital Leaders, Sports Club (Neil)

Eco club, Lego Club, School Council and ICT club run during every lunchtime.


Dydd Llun – Clwb Cyfrifiaduron gyda Mr Toye

Dydd Mawrth– Pêl-droed DreamTeam, Dawns

Dydd Mercher – Clwb Garddio, Pêl-rwyd

Dydd Iau – Clwb P.A

Dydd Gwener – Arweinwyr Digidol, Clwb Chwaraeon (Neil)

Clwb Eco, Clwb Lego, Cyngor Ysgol a chlwb TGCh a gynhelir yn ystod pob cinio