Click the Hwb button below to access your child's Hwb account

We are a very kind school! This is the video we made during anti bullying week in Nov 2021

We have new curriculum starting in September 2022.

Welcome to Hendredenny Park Primary School’s website. We hope that you can find all of the information you need here and that it helps you gain an understanding of the work and life of our school and to appreciate the exciting opportunities on offer to children in our care.

Hendredenny Park Primary School is a school where pupils, staff and parents/carers enjoy working and learning together. We are proud of the happy, caring learning environment that we achieve at Hendredenny Park Primary School.

Croeso i wefan ysgol gynradd Hendredenny Parc. Rydym yn gobeithio y gallwch ganfod holl wybodaeth y mae angen ichi yma ac y mae'n helpu chi i gael dealltwriaeth o waith a bywyd ein hysgol ac i werthfawrogi y cyfleoedd cyffrous ar gael i blant yn ein gofal. Ysgol gynradd Hendredenny Parc yn ysgol lle mae disgyblion, staff a rhieni yn mwynhau gweithio a dysgu gyda'n gilydd. Yr ydym yn falch o'r amgylchedd Dysgu hapus, gofalgar a gawn yn Ysgol Gynradd Hendredenny Parc.

Headteacher/Prifathro

Mrs. Clare Walsh


Address/Cyfeiriad

Groeswen Drive,

Caerphilly,

CF83 2BL


Phone/Ffôn

029 2085 2520


e-mail/e-bost

HendredennyParkPrimary@sch.caerphilly.gov.uk


Twitter

@HendredennyPPS