Digital Leaders

Arweinwyr Digidol

Hendredenny Park Primary School is full of inquisitive minds who thrive on supporting and teaching others.

Mae Ysgol Gynradd Parc Hendredenny yn llawn meddyliau chwilfrydig sy'n ffynnu ar gefnogi ac addysgu eraill.

We have loved learning about, and teaching others, coding skills using the Dash and Dot robots. We love using them to develop our knowledge.


Rydym wedi mwynhau dysgu am sgiliau codio, ac addysgu eraill, gan ddefnyddio robotiaid Dash a Dot. Rydym wrth ein bodd yn eu defnyddio i ddatblygu ein gwybodaeth.