Digital Leaders

Arweinwyr Digidol

Recently we have:

  • Coded Angry Birds, Dancers, Minecraft
  • Programmed a Microbit
  • Created Halloween Portraits using Paint 3D
  • Used Instant Alpha to create 'All about me' silhouettes.
  • Created animations using Keynote
  • Started creating a podcast

Hendredenny Park Primary School is full of inquisitive minds who thrive on supporting and teaching others.

Mae Ysgol Gynradd Parc Hendredenny yn llawn meddyliau chwilfrydig sy'n ffynnu ar gefnogi ac addysgu eraill.

We have loved learning about, and teaching others, coding skills using the Dash and Dot robots. We love using them to develop our knowledge.


Rydym wedi mwynhau dysgu am sgiliau codio, ac addysgu eraill, gan ddefnyddio robotiaid Dash a Dot. Rydym wrth ein bodd yn eu defnyddio i ddatblygu ein gwybodaeth.