Cwricwlwm i Gymru

Curriculum for Wales

Casgliad o adnoddau dysgu proffesiynol yn seiliedig ar agweddau Cwricwlwm i Gymru.Resources to support Professional Learning on various aspects of Curriculum for Wales.

Dysgu Proffesiynol Craidd Cwricwlwm i Gymru

Curriculum for Wales Core Professional Learning

Dysgu Proffesiynol Cyfoethogi Cwricwlwm i Gymru

Curriculum for Wales Enriching Understanding Professional Learning

Trosolwg Canllawiau Fframwaith Cwricwlwm i Gymru

Curriculum for Wales Guidance Overview

Adnoddau Cwricwlwm i Gymru i Arweinwyr Ysgolion

Curriculum for Wales Resources for School Leaders

Casgliad o adnoddau defnyddiol i hwyluso'r broses o baratoi at wireddu Cwricwlwm i Gymru

A collection of useful Resources to support leaders in preparation for implementing Curriculum for Wales

Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol

National Professional Enquiry Project

Addsygeg - Pedagogy

Rhestr Chwarae i Arweinwyr

Playlist for Leaders

Gwefan i ymarferwyr

Website for practitioners

Addysgeg - Gwefan i Ymarferwyr

Pedagogy - Gwefan i Ymarferwyr

Addysgeg - Egwyddorion Rhagoriaeth

Pedagogy - Principles for Excellence

Gweithdy Rheoli Newid Traws-rhanbarthol

Cross-Regional Change Management Workshop

( y rhaglen lawn ar gael o fewn yr 'Offeryn i arweinwyr:CiG' / full programme available through the 'CfW Leaders Toolkit')

Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu - Schools as Learning Organisations

Am gyfle i ddysgu mwy ac i gofrestru ar Y Cynnig Dysgu Proffesiynol CiG gan Ceredigion dilynwch y botwm islaw.

For an opportunity to learn more and sign up to the CiG Professional Learning Offer from Ceredigion follow the button below.