E-post til beboere

Om du vil sende en e-post til alle beboerne i Husebygrenda, kan du sende til beboere@husebygrenda.no

Merk at du må være medlem av epostlisten for å sende epost, dette for å unngå spam.

Om du ønsker å endre eller legge til en mailadresse på beboerlisten, send en e-post til styret@husebygrenda.no