Kontakt

Styret

Henvendelser til styret: styret@husebygrenda.no

Henvendelser til styreleder: styrelederhg@gmail.com eller telefon 47900082

Styreleder er: 

Styret forøvrig består av:)

E-post til ansvarlig for utleie av barnehagen: grendehus@husebygrenda.no

Andre verv

Valgkomite                Heid Iren Haugerud (heidhaugerud@hotmail.com)

Flaggmester              Jørgen Grydeland (Husebygrenda 16)

Dugnadsansvarlig    Øistein Holm  (Skjerstadveien 8) dugnad@husebygrenda.no

Støyskjermkomite    Kontaktperson: Thomas Gevelt Løvdahl thomas.lovdahl@gmail.com

Skoggruppen           skoggruppe@husebygrenda.no

E-post til alle beboere: Se menypunktet "E-post til beboere" nederst på denne siden.

Husebygrenda på Facebook: https://www.facebook.com/groups/549986361703916