Grendehuset

Barnehagen brukes også som grendehus. Som beboer er du velkommen til å leie barnehagen til private arrangementer. Prisen er 300 kroner.

For å sjekke om barnehagen er ledig på aktuell dato og få informasjon om leiebetingelser, send en e-post til grendehus@husebygrenda.no.