• På fagenes sider lærer du at arbejde med de opgavetyper og måder at skrive på (skrivehandlinger), der indgår i de forskellige fag. Faglige opgaver stiller faglige krav, og fagene er forskellige i indhold, metode og sprog.
  • På de enkelte sider kan du fx lære at skrive undersøgende i samfundsfag, at lave en matematikopgave, en kemijournal eller lære forskellene mellem et essay i dansk og i engelsk.