Leerlingenraad

Op onze school werken we met een leerlingenraad. Ongeveer eens in de zes weken komen we bij elkaar tijdens schooltijd. We vergaderen over dingen die op school beter kunnen of juist over dingen die wel goed gaan maar misschien nog net wat leuker of beter kunnen. Er wordt dan bekeken in hoeverre er gehoor gegeven kan worden aan de besproken onderwerpen. Romi Kraak (leerkracht van groep 7) is bij deze vergaderingen aanwezig. We hebben een ideeënbus, die hangt bij de hoofdingang. Hier kan iedereen zijn/haar opgeschreven ideeën in stoppen. Tijdens de vergaderingen worden deze zaken ook besproken.We gaan heel hard ons best doen en hebben er veel zin in!

De leerlingenraad schooljaar 2017-2018:

Groep 6 : Geert Schobers en Roos van der Velden

Groep 7: Hoïte Anema en Mees van den Akker

Groep 8 : Isa Borgers en Huub Schobers

Op onze school werken we met een leerlingenraad. Ongeveer eens in de zes weken komen we bij elkaar tijdens schooltijd. We vergaderen over dingen die op school beter kunnen of juist over dingen die wel goed gaan maar misschien nog net wat leuker of beter kunnen. Er wordt dan bekeken in hoeverre er gehoor gegeven kan worden aan de besproken onderwerpen. Romi Kraak (leerkracht van groep 7) is bij deze vergaderingen aanwezig. We hebben een ideeënbus, die hangt bij de hoofdingang. Hier kan iedereen zijn/haar opgeschreven ideeën in stoppen. Tijdens de vergaderingen worden deze zaken ook besproken.We gaan heel hard ons best doen en hebben er veel zin in!

De leerlingenraad schooljaar 2017-2018:

Groep 6 : Geert Schobers en Roos van der Velden

Groep 7: Hoïte Anema en Mees van den Akker

Groep 8 : Isa Borgers en Huub Schobers

notulen leerlingenraad 2017-2018

4 oktober 2017

Not. lln raad 4-10-2017.doc