KiVa

Samen maken we er een fijne school van!

Op onze school stimuleren we sociaal gedrag. Begrip hebben voor elkaar en respect hebben voor iedereen staat centraal. Daarnaast zorgen we ervoor dat met de KiVa-methode kinderen leren hoe zij hun mening kunnen uiten en conflicten kunnen voorkomen. Ook leren zij het presenteren aan elkaar. Via optredens, spreekbeurten en boekbesprekingen oefenen zij dit.

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’
Voor meer informatie over KiVa zie website van Kiva.