Het team

Het team

Ons onderwijsteam bestaat op locatie V bestaat uit 15 leerkrachten, parttimers en fulltimers. De groepen hebben een fulltime groepsleerkracht of twee parttime groepsleerkrachten (duo-baan).

We streven er naar niet meer dan twee leerkrachten in een groep in te zetten. Met name bij ziekte van de eigen groepsleerkracht is het niet altijd te voorkomen, dat uw kind met meerdere (inval) leerkrachten te maken krijgt.

Daarnaast zijn er personen werkzaam op het gebied van conciërgetaken, onderhoud, administratie, schoonmaak en ICT-onderhoudswerkzaamheden.


Bovenschools deskundige

Per 1 augustus 2014 is het oude samenwerkingsverband (SWV) SPOM opgegaan in het nieuwe SWV te weten SWV 30.06. Het begrip ‘zorgcoordinator’ is in het nieuwe SWV vervangen door 'bovenschools deskundige’. Karin Van Sonsbeek continueert haar werkzaamheden met het coördineren van het netwerk van intern begeleiders binnen onze organisatie Filios en zorgt mede voor afstemming en uitvoering van de gezamenlijke zorgstructuur binnen het samenwerkingsverband. Daarnaast adviseert en ondersteunt zij de MT leden op het gebied van de leerlingzorg en verwijzingen naar SBO het Baken en diverse scholen voor speciaal onderwijs.Interne leerling begeleider ( IB -er)

Op de NHJ-V is Lieke van Nistelrooij werkzaam als Intern Begeleider. De intern begeleider coördineert de leerlingzorg en bewaakt de zorgstructuur. Dit houdt in dat er structureel overleg plaatsvindt met de groepsleerkrachten, directeur, zorgcoördinator en externe instanties. Om de onderwijsbehoeften van leerlingen in beeld te brengen doet zij observaties en interne onderzoeken bij leerlingen (diagnostisch of didactisch onderzoek). Daarnaast voert zij regelmatig gesprekken met ouders en leerlingen. Bij begeleidingsvragen van leerkrachten vervult de IB'er de rol van coach. Contacten met externe instanties, zoals onderzoekbureaus, School Maatschappelijk Werk en Veilig Thuis verlopen via de intern begeleider.

U bent altijd van harte welkom om een kijkje te nemen.

groep 1 Lieselotte van Loosbroek & Judith van Grondelle

groep 2 Bilitis van der Heijden & Judith van Grondelle

groep 3 Bianca van den Akker & Janneke Wingens

groep 4 Rianne van Oostrum & Plonja Ploegmakers

groep 5 Eva van den Berg

groep 6 Marc Heesbeen

groep 6/7 Hesther Gielis

groep 7 Romi Kraak

groep 8 Sabine Ceelen & Pacale Stilma

Lieke van Nistelrooij - Intern Begeleider

Bovendien wordt ons team op deze locatie nog versterkt door onmisbare medewerkers:

  • René Boere - systeembeheerder
  • Anneke Ruijs - administratie
  • Peter van der Leest & Harm van den Berg - conciërges

Namens het team van basisschool Hertogin Johanna Loc. V,

Directeur Sietze Jansen

sietzejansen@filiosscholengroep.nl