Política de privacitat i protecció de dades 

Protegim les teves dades personals

Estem adaptant la nostra Política de privacitat i protecció de dades a la nova normativa europea de Protecció de Dades, aplicable a partir del 25 de maig.

Per això t'informem que a partir d'aquesta data continuarem protegint les teves dades, ara complint amb el nou reglament europeu.

Aquest Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) comporta que:

- El Responsable del Tractament de les teves dades personals és l’entitat Escola l'Empordà-AEGLE.

- La finalitat del tractament de les dades personals és la de gestionar la teva vinculació amb Escola l'Empordà-AEGLE. 

- Les teves dades únicament podran comunicar-se a entitats vinculades a Escola l'Empordà-AEGLE. 

- Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i d’altres drets, tal com s’explica a les preguntes freqüents de privacitat. Escola l'Empordà-AEGLE. 

OBJECTIU DEL NOU REGLAMENT

Unificar i reforçar la protecció de dades dels consumidors en la Unió Europea

IMPLICACIONS

Els consumidors han de conèixer els motius pels quals les empreses guarden la seva dades personals i indicar el seu consentiment exprés a les clàusules que considerin del seu interès.

PERQUÈ REQUERIM EL CONSENTIMENT

Si voleu rebre les promocions, enquestes i totes les novetats rellevants sobre l'Escola l'Empordà. Com a conseqüència de l'entrada en vigor del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades el 25 de maig de 2018, només podrem enviar-vos aquesta informació si ens doneu el vostre consentiment per a això només cal que ompliu i accepteu el nostre formulari

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Categoria de dades

Dades de contacte

Responsable del fitxer

l'Escola l'Empordà-AEGLE│Associació Educació i Gestió en el lleure a l'Empordà Entitat inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat amb el núm. 3197 de la secció 1ª del Registre de Girona (Resolució 7-11-97)│Reconeguda pel Ministerio de Economia i Hacienda com una entitat o establiment de caràcter social (Acord de 3-3-98)│Inscrita al Cens general per l'òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1796

Escola l'Empordà│Escola d'educadors en el lleure reconeguda amb el 32 per l'òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya│Resolució de reconeixement: 5 de novembre de 1998│Inscrita al Cens general per l'òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1858

Finalitat

Finalitat: per a l'exercici de la funció educativa, per difondre i donar a conèixer les activitats del centre, per informar del cursos convocats 

Legitimació

Contracte / Interès legítim / Consentiment.

Destinataris

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal o que sigui necessari per prestar un servei sol·licitat per l'alumnat.

Drets

Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podràs sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a administracio@escolaemporda.cat

Si no obtens una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d'aquests drets, pots adreçar-te a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Política de privacitat i protecció de dades

1. Política de privacitat i protecció de dades

l'Escola l'Empordà-AEGLE respecta la teva privacitat. Si tractes amb l'Escola l'Empordà-AEGLE com alumne, un membre del públic en general, etc., tens dret a la protecció de les teves dades personals. Aquestes dades es poden relacionar amb el teu nom, número de telèfon, adreça de correu electrònic, però també amb altres dades, com el teu expedient acadèmic, etc.

En aquesta Política General de Privacitat i Protecció de Dades de l'Escola l'Empordà-AEGLE ( "aquesta Política") descrivim com recollir les teves dades personals i per què les recollim, què fem amb les teves dades personals, amb qui les compartim, com les protegim i les decisions que pots prendre sobre les seves dades personals.

Aquesta política s'aplica al tractament de les teves dades personals en el marc de diversos serveis, eines, aplicacions, llocs web, portals, promocions de vendes (en línia), accions de màrqueting, plataformes de xarxes socials patrocinades, etc., proporcionats o operats per nosaltres o en el nostre nom.

Aquesta política conté regles generals i explicacions. Es complementa amb avisos de privacitat específics separats relacionats amb serveis, eines, aplicacions, llocs web, portals, promocions de vendes (en línia), accions de màrqueting, plataformes de xarxes socials patrocinades, etc. proporcionats o operats per l'Escola l'Empordà-AEGLE o en nom seu. Aquests avisos de privacitat se’t comunicaran sempre que les teves dades personals calguin en el marc de les activitats esmentades anteriorment (per exemple, a través de llocs web, portals, serveis de comunicació individuals, butlletins informatius, recordatoris, enquestes, ofertes, esdeveniments, etc.).

Aquesta Política s'aplica a totes les teves dades personals recollides per (o en nom de) l'Escola l'Empordà-AEGLE, a les quals es fa referència en aquesta Política com "l'Escola l'Empordà-AEGLE", "nosaltres", "ens" i " la nostra ".

Si acceptes les disposicions d'aquesta Política, acceptes que processem les teves dades personals de la forma que s'estableix en aquesta Política.

Al final d'aquesta Política, trobaràs algunes definicions de certs conceptes clau utilitzats en aquesta Política i que estan en majúscula (per exemple, Dades Personals, Tractament, responsable del tractament ...).

2. QUI ÉS RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS?

Les entitats que són responsables del tractament de les teves dades personals són:

l'Escola l'Empordà-AEGLE│Associació Educació i Gestió en el lleure a l'Empordà Entitat inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat amb el núm. 3197 de la secció 1ª del Registre de Girona (Resolució 7-11-97)│Reconeguda pel Ministerio de Economia i Hacienda com una entitat o establiment de caràcter social (Acord de 3-3-98)│Inscrita al Cens general per l'òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1796

Escola l'Empordà│Escola d'educadors en el lleure reconeguda amb el 32 per l'òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya│Resolució de reconeixement: 5 de novembre de 1998│Inscrita al Cens general per l'òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1858 , d'ara endavant, totes elles, denominades "l'Escola l'Empordà-AEGLE", en qualitat de cotitulars del fitxer únic de dades personals de l'Escola l'Empordà-AEGLE.

Dels cursos reglats, l'òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'aplicació TITUS

3. A QUI POTS CONTACTAR EN CAS QUE TINGUIS PREGUNTES O SOL·LICITUDS? EL PUNT DE CONTACTE de protecció de dades

Hem organitzat un punt de contacte de protecció de dades que s'encarregarà de les teves preguntes o sol·licituds relacionades amb aquesta política, qualsevol avís de privacitat específic, les teves dades personals (i el seu tractament).

Per a qualsevol pregunta, sol·licitud o queixa relacionada amb l'aplicació d'aquesta Política o per exercir els teus drets, tal com es descriu en aquesta Política, pot comunicar-te amb nosaltres en el Punt de contacte de protecció de dades:

4. PRINCIPIS CLAU

Valorem les dades personals que ens has confiat i tenim el compromís de Tractar les teves Dades Personals de manera justa, transparent i segura. Els principis clau que l'Escola l'Empordà-AEGLE aplica són els següents:

Legalitat: només recopilarem les teves Dades personals per a fins específics, explícits i legítims, i no processarem les teves dades personals de manera incompatible amb aquests propòsits.

Minimització de dades: volem limitar la recollida de dades de caràcter personal a allò que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s'han recopilat.

Limitació de la Finalitat: només recollirem les teves dades personals per a fins específics, explícits i legítims, i no processarem les teves dades personals de manera incompatible amb aquestes finalitats.

Precisió: mantindrem les teves dades personals exactes i actualitzades.

Seguretat de les Dades: aplicarem les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir un nivell adequat de seguretat en relació amb els riscos que presenti el tractament i la naturalesa de les dades que s’hagin de protegir. Aquestes mesures s'estableixen per prevenir qualsevol divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.

Accés i Rectificació: tractarem les teves dades personals d'acord amb els teus drets de privacitat.

Conservació: conservarem les teves dades personals de manera coherent amb les lleis i normatives de protecció de dades aplicables i no més del necessari per als fins per als quals s'han recopilat.

Les transferències a l'òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya: garantirem que totes les dades personals transferides a l'òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya estan adequadament protegides.

Tercers: garantirem que l'accés i transferència de dades personals a tercers són portades a terme d'acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.

Màrqueting Directe i galetes: ens assegurarem del compliment de la legislació aplicable en matèria de publicitat i galetes.

5. TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS: QUINES DADES PERSONALS RECOLLIM I QUINS SÓN ELS ASPECTES JURÍDICS?

Sempre que sol·licitem les teves dades personals, t'informarem amb claredat de quines dades personals recollim. Aquesta informació et serà proporcionada a través d'un avís de privacitat separat que, per exemple, s'inclourà en serveis específics (inclosos els serveis de comunicació), butlletins electrònics, recordatoris, enquestes, ofertes, etc.

Tingues en compte que, d'acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les teves dades personals es poden processar si:

6. FINALITATS PER LES QUALS PROCESSEM LES TEVES DADES PERSONALS

Només tractem les teves dades personals per a fins específics, explícits i legítims, i no tractarem les teves dades personals de forma incompatible amb aquests fins:

Aquesta finalitat pot ser l'execució d'una comanda que hagis realitzat, la millora de la teva visita a un dels nostres llocs web o portals, la millora dels nostres productes i serveis en general, l'oferta de serveis o aplicacions, comunicacions i accions de màrqueting, etc. La finalitat de cada tractament de les teves dades personals estarà clarament definida en l'avís de privacitat específic relacionat amb aquest tractament en particular. Es podrà accedir a aquest avís de privacitat│per exemple, en un lloc web o portal, en una aplicació, en un butlletí electrònic, etc.).

7. MANTENIMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS EXACTES I ACTUALITZADES

És important per a nosaltres mantenir el registre de les teves dades personals actualitzat. Si us plau, informa’ns de qualsevol canvi o error en les teves dades personals tan aviat com sigui possible posant-te en contacte amb nosaltres al Punt de contacte de protecció de dades (consulta la secció 3 "A qui pots contactar en cas de tenir preguntes o sol·licituds? ") .. Adoptarem les mesures que calguin per assegurar-nos que qualsevol informació incorrecta sobre les teves dades sigui eliminada o modificada en conseqüència.

Curs de monitor d’activitats d’educació en el lleure 8 anys de línici del curs (Segons la DGJ de la Gereralitat de Catalunya)

Curs de director d’activitats d’educació en el lleure 10 anys de l’inici de curs  (Segons la DGJ de la Gereralitat de Catalunya)

Altres cursos 30 dies després de l’enviament o recollida del certificat o diploma, segons correspongui

8. ACCÉS A LES TEVES DADES PERSONALS

Tens el dret a accedir a les dades personals que tenim sobre tui, si aquestes dades personals són inexactes o incompletes, per sol·licitar la rectificació o cancel·lació de les dades personals. Per a més informació en relació amb els teus drets de privacitat o desig d’exercir qualsevol d'aquests drets, sisplau, posa’t en contacte amb nosaltres al Punt de contacte de protecció de dades (consulteu la secció 3 "A qui pots contactar en cas de tenir preguntes o sol·licituds? ").

9. DURADA DEL TRACTAMENT DE DADES

Mantindrem les seves dades personals d'acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades. Només es conservaran les teves dades personals durant el temps que calgui per complir amb el que disposa la legislació aplicable o per als fins per als quals es processen les teves dades personals.

Per obtenir informació sobre quant temps és probable que es guardin certes dades personals abans d'eliminar-les dels nostres sistemes i bases de dades, contacteu-nos al Punt de Contacte de Protecció de Dades (vegeu la secció 3 "A qui pots contactar en cas de tenir preguntes o sol·licituds? ").

En referència als cursos reglats de Monitor/a i Director/a:

Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil L’article 2.4 diu: El termini màxim per finalitzar la formació és 3 anys per al Curs de monitor/a i 5 anys per al Curs de director/a, a comptar a partir del primer dia en què l’alumne/a inicia el curs.

Que aquests 3 i 5 anys es començaran a partir del dia d’inici del curs M o D i finiran un cop complerts els 3 o 5 anys a la data de la següent convocatòria de proposta de titulació. Les convocatòries de propostes de titulació són l’1 de març, l’1 de juny, i l’1 de desembre. 

10. SEGURETAT DE LES DADES

Comptem amb un conjunt de mesures de seguretat tècniques i organitzatives per protegir les teves Dades personals contra l'accés o ús il·legal o no autoritzat, així com contra la pèrdua o dany accidental de la seva integritat. Han estat dissenyats tenint en compte la nostra infraestructura de TI, el possible impacte en la teva privacitat i els costos involucrats i d'acord amb els estàndards i pràctiques actuals de la indústria. 

Treballem amb G Suite for Education:

11. ÚS DE COOKIES I SERVEIS SIMILARS

No Utilitzem cookies en els nostres llocs web. 

Treballem amb G Suite for Education

12. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

Depenent dels fins per als quals demanem les teves dades personals, podem comunicar-los a les següents categories de destinataris, que després tractaran les teves dades personals només en el marc d'aquests tractaments:

a) Dins de les nostres organitzacions i el nostre entorn acadèmic:

b) Proveïdors de servei :

c) Altres tercers:

13. CONTACTES AMB LA NOSTRA XARXA

Si tu et matricules a un curs a través d’una entitat aliena a nosaltres però en xarxa per a aquest fi, per exemple, ajuntament, consell comarcal, associació, entitats, etc., o si els hi autoritzes per al tractament de la teva informació personal, tu tens una relació separada amb aquest membre de la xarxa. En aquest cas, el membre de la xarxa es convertirà en el responsable del tractament de les teves dades personals, possiblement juntament amb nosaltres. Per a totes les sol·licituds sobre l'ús de la teva informació personal et cal contactar amb ells.

14. ÚS DE XARXES SOCIALS

Si fas ús de les xarxes socials per posar-te en contacte amb l’Escola l’Empordà - AEGLE, has de tenir en compte que el teu nom d’usuari de la xarxa en qüestió quedarà lligat a la comunicació establerta, com ara un “m’agrada” o un “compartir” a Facebook.

Tanmateix pot ser que això es doni a l’inversa, que l’Escola l’Empordà a través d’aquestes xarxes t’etiqueti en una foto o en un missatge, bé a Facebook com a Twuitter, a l’Instagram, etc. Aquests mitjans de comunicació social tenen les seves pròpies condicions d'ús que estàs obligat a tenir en compte i observar si en fa ús d'ells.

La publicació en mitjans socials pot tenir conseqüències (no desitjades), inclosa la impossibilitat de retirada en un curt termini de la distribució de la teva privacitat o la de les persones quines dades es comparteixen. Has de tenir en compte aquestes conseqüències, per a les que estàs prenent la decisió sobre la publicació en aquests mitjans. L'Escola l'Empordà-AEGLE no accepta cap responsabilitat en aquest sentit.

15. LES TEVES OPCIONS I ELS SEUS DRETS

Volem ser el més transparent possible amb tu, perquè puguis prendre decisions significatives sobre com vols que utilitzem la teva informació.

Les teves eleccions sobre com desitges ser contactat

Les teves dades personals

Les teves correccions

Les teves restriccions

Les teves objeccions

17. INFORMACIÓ LEGAL

Els requisits d'aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable. En cas de contradicció entre el que està escrit en aquesta Política i els requisits en la llei de protecció de dades aplicable, la normativa de protecció de dades aplicable tindrà prioritat.

L'Escola l'Empordà-AEGLE pot modificar aquesta Política en qualsevol moment. Quan això passi, t’avisarem de qualsevol canvi i et demanarem que tornis a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirmis la seva acceptació. També pots verificar aquesta Política periòdicament a www.escolaemporda.cat per informar-te sobre qualsevol canvi.

18. DEFINICIONS

En aquesta política, els següents termes tenen els següents significats:

(a) Responsable de tractament vol dir l'organització que determina els fins i la forma per als quals es processen les dades personals. Llevat que t’informem del contrari, els responsables del tractament són l'Escola l'Empordà-AEGLE, la Direcció General de Joventut, i els membres en xarxa als quals hagis tu facilitat les teves dades perquè ens les traspassin, com ara una matriculació en els nostres cursos a través d’un ajuntament, consell comarcal, associació, entitat, etc.

Se’t pot proporcionar més informació a través d'un avís de privacitat separat que, per exemple, s'inclourà en serveis específics (inclosos els serveis de comunicació), butlletins electrònics, recordatoris, enquestes, ofertes, invitacions per a esdeveniments, etc.

(b) Encarregat de tractament vol dir la persona i / o organització que tracti dades personals per compte del responsable del tractament.

(c) Punt de Contacte de Protecció de Dades significa el punt de contacte (és a dir, una persona designada per l'Escola l'Empordà-AEGLE en la jurisdicció corresponent) on pots adreçar al responsable del tractament les teves preguntes o sol·licituds pel que fa a aquesta política i / o el tractament de les teves Dades i que respondrà aquestes preguntes i sol·licituds. Llevat que t’informem del contrari, ets pot comunicar amb el Punt de Contacte de Protecció de Dades com es descriu a la secció 3 "A qui pots contactar en cas de tenir preguntes o sol·licituds?").

(i) EEE significa Espai Econòmic Europeu (compost pels països membres de la UE, lslandia, Noruega i Liechtenstein). 

(f) Dada Personal són dades relacionades amb tu directament o que permeten la teva identificació, com, per exemple, el teu nom, número de telèfon, adreça de correu electrònic, número d'identificació del vehicle (VIN), ubicació (geogràfica), etc.

(g) Tractament significa la recopilació, l'accés i totes les formes d'ús de les teves dades personals.

Informació addicional sobre Protecció de dades / Avís de privacitat

Categoria de Dades:

Dades de Contacte.

Responsable

l'Escola l'Empordà-AEGLE│Associació Educació i Gestió en el lleure a l'Empordà Entitat inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat amb el núm. 3197 de la secció 1ª del Registre de Girona (Resolució 7-11-97)│Reconeguda pel Ministerio de Economia i Hacienda com una entitat o establiment de caràcter social (Acord de 3-3-98)│Inscrita al Cens general per l'òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1796

Escola l'Empordà│Escola d'educadors en el lleure reconeguda amb el 32 per l'òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya│Resolució de reconeixement: 5 de novembre de 1998│Inscrita al Cens general per l'òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1858 , d'ara endavant, totes elles, denominades "l'Escola l'Empordà-AEGLE", en qualitat de cotitulars del fitxer únic de dades personals de l'Escola l'Empordà-AEGLE.

Direcció postal: Escola l'Empordà│Apartat de correus 70│17230│PALAMÓS

Telèfon: 644044534

Correu electrònic: secretaria@escolaemporda.cat

Delegat de Protecció de Dades (DPO). 

Contacte DPO:administracio@escolaemporda.cat

Finalitat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? En l'Escola l'Empordà-AEGLE tractem les dades que ens facilita amb la finalitat de gestionar la relació acadèmica amb el nostre alumnat i serveis associats a la promoció de la formació que ofereix el centre

Durant el desenvolupament de la relació acadèmica, podrem contactar amb vostè per a l'enviament de comunicacions referents al procés acadèmic de l'alumne/a o serveis d'informació de la nostra oferta educativa als que inicialment es van inscriure i van donar el consentiment per rebre aquesta informació, realitzar enquestes de satisfacció amb la qualitat del servei prestat i comunicacions de recordatori de terminis acadèmica, per ajudar a completar els estudis, així mateix, després de la seva inscripció a un curs rebrà informació útil. Així mateix tractarem les seves dades per realitzar les següents accions acadèmiques i comercials:

Quant de temps conservarem les seves dades?

El termini de conservació de les dades serà el corresponent al que disposa la legislació que regula les escoles d'educació en el lleure segons procés acadèmic de cada curs fins a un màxim de 10 anys per als alumnes dels cursos de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil, mentre no se sol·liciti la seva supressió per part de l'interessat. 

Quin tipus de perfilat realitzem?

Per tal de poder oferir-li productes i serveis d'acord amb els seus interessos i millorar la seva experiència com alumne/a, elaborarem un perfil d'acord amb el procés acadèmic i amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Legitimació

La base legal per gestionar la relació informativa amb l'alumnats és l'execució d'un contracte i l'interès legítim per a la relació acadèmica de l’alumnat

La base legal per gestionar la relació informativa amb els sol·licitants d'informació és l'execució d'un contracte i l'interès legítim per a l'enviament de comunicacions comercials referents a als cursos que convoca l'escola i per realitzar altres comunicacions i accions comercials relacionades amb l'Escola l'Empordà-AEGLE.

Les dades sol·licitades assenyalats amb asterisc s'han d'emplenar obligatòriament, la no complimentació dels mateixos impedirà la prestació d'un servei de qualitat.

Destinataris

No se cediran dades a tercers, excepte l'obligació legal o que sigui necessari per tramitar la titulació per part de l'òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l'Escola l'Empordà-AEGLE estem tractant dades personals que li concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. l'Escola l'Empordà-AEGLE deixarà de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, de manera que l'Escola l'Empordà-AEGLE només els reservarà i s'utilitzarà en els casos autoritzats per la llei.

Els interessats podran retirar el seu consentiment, sense que això afecti la legitimitat dels tractaments realitzats amb caràcter previ.

Tot l'anterior es podrà realitzar, mitjançant: 

Si els interessats entenen que els tractaments realitzats per l'Escola l'Empordà-AEGLE no s'ajusten a la legalitat, pot presentar reclamació davant l'Autoritat de Control (www.aepd.es