NOTÍCIES

íNDEX

Pel que fa a les pràctiques, el nostre alumnat no s'ha de donar d'alta a la Seguretat Social

La Direcció General de Joventut recomana que cada escola consulti el seu cas a la Seguretat Social, i l'alumnat i centres de pràctiques directament a cada escola.

Diversos centres de pràctiques ens han fet aquesta consulta

Aquest any sabem que hi ha una nova normativa que demana que les persones en pràctiques estiguin donades d'alta a la seguretat social.

Entenem que aquest tràmit el fa l'escola de lleure, tal com fem amb els alumnes de pràctiques de la universitat.

Ens ho podeu confirmar si us plau?

Aquesta consulta també l'han feta a Joventut de la Generalitat de Catalunya, fins i tot nosaltres mateixos, i la resposta és que ho aclarim directament amb la Seguretat Social.

Per aquest motiu hem fet la corresponent consulta a la Seguretat social

Consulta que hace la Associació Educació i Gestió en en Lleure l'Empordà CIF G17526245, titular de l'Escola d'educadors en el lleure l'Empordà

Dentro de este contexto:
…las prácticas formativas realizadas en el marco de los estudios de monitor/director de tiempo libre únicamente quedarán incluidas en el ámbito de aplicación de la disposición adicional quincuagésima segunda del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, si están dirigidas a la obtención de un Certificado Profesional que sea expedido por un Centro del Sistema de Formación Profesional autorizado por las administraciones competentes para impartir ofertas de formación profesional e inscrito en el registro de centros autonómicos que corresponda, y ello sin perjuicio de que, según se ha indicado, en el desarrollo de tales prácticas puedan intervenir otras empresas u organismos equiparados en los términos del citado artículo 82 de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.

Hacemos esta pregunta concreta:
Si dichas prácticas están dirigidas a la obtención del actual diploma que otorga la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya ¿quedan incluidas en el ámbito de aplicación de la disposición adicional quincuagésima segunda del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre?

Resposta de la Seguretat Social

Resolución del Caso (30 d'abril de 2024)

Tal como se establecer en el criterio interpretativo siete de la DGOSS "las prácticas formativas realizadas en el marco de los estudios de monitor/director de tiempo libre únicamente quedarán incluidas en el ámbito de aplicación de la DA 52ª TRLGSS si están dirigidas a la obtención de un Certificado Profesional que sea expedido por un Centro del Sistema de Formación Profesional autorizado por las administraciones competentes para impartir ofertas de formación profesional e inscrito en el registro de centros autonómicos que corresponda" Puede consultar el criterio indicado en la web de la Seguridad Social , páginas 18 a 22 de los criterios interpretativos de la DGOSS

Aquest és l'enllaç als citeris interpretatius de la SS:
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrkPdM__jBmGA0JdiBU04lQ;_ylu=Y29sbwNpcjIEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1714515648/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.seg-social.es%2fwps%2fwcm%2fconnect%2fwss%2fb4193660-b2c6-4a01-a91f-8312b16caadc%2fCriterio%2b3-2024%2bDA%2b52%25C2%25AA%2bTRLGSS2.pdf%3fMOD%3dAJPERES/RK=2/RS=9QQhdOkwEvE2F6bmjE4Brdr1tLo-

Conclusió

Aquesta interpretació coincideix exactament amb la primera interpretació que en el seu dia vam fer pel nostre compte, quan afirmem  que la nostra escola no és un  Centro del Sistema de Formación Profesional, ni tampoc ho és el Departament de Joventut de la Generalitat, que és qui emet les titulacions corresponents.
(La nostra escola en quant als cursos que organitza que són regulats per la Direcció General de Joventut)

Per tant atenent a la resposta i a la interpretació de la mateixa que fa la pròpia Seguretat Social, el nostre alumnat no  s'ha d'incloure a la resolució  DA 52ª TRLGSS

Missatge de la Direcció General de Joventut al respecte

Per la deva part, des de la Direcció General de Joventut s'ha enviat (6 de maig de 2024) aquest notificació com a norma general:

Benvolguts i benvolgudes, us comuniquem que en referència a la cotització de les pràctiques de les  titulacions de monitor /a i director/a d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, degut a que els criteris d'interpretació que es fan des de la Seguretat Social no són unitaris, caldria que consulteu qualsevol dubte que tingueu directament a la Seguretat Social.

Salutacions

Isabel López Bertran, responsable de dinamització de la formació en educació en el lleure.

Servei d’Associacionisme i Educació en el Lleure | Direcció General de Joventut | Departament de Drets Socials

Nota  d'edició d'aquest notícia:  aquest correu-e s'ha enviat a les escoles, per tant fa referència a consultes a la Seguretat Social per part de les escoles, l'alumnat o els  centres de pràctiques ho han de fer directament a les escoles corresponents. En el nostre cas no estem afectats per aquesta normativa.

En el nostre cas, la consulta a la Seguretat Social ja s'havia fet amb anterioritat i de forma específica.

Vols participar en una investigació des del punt de vista de l'alumnat?

Hem rebut aquest correu-e que diu així:

Estimado/a Director/a de Escuela de Tiempo Libre,

Mi nombre es Marta Pérez Lanao, trabajadora y educadora social de formación y actualmente profesora de secundaria de la especialidad de servicios a la comunidad. Me dirijo a usted porque actualmente estoy cursando el Máster de Intervención Educativa en Contextos Sociales de la UNED y solicitó la colaboración de la Escuela de Tiempo Libre que usted dirige la investigación que estoy llevando a cabo como parte del Trabajo Final de Máster.

El objetivo de dicha investigación consiste en conocer el grado de adquisición de las competencias de la Animación Sociocultural en los cursos de monitor de tiempo libre, desde el punto de vista del alumnado. Con esta finalidad, solicitó que reenvíe este correo o el link al cuestionario que aparece más abajo (vía mail o whatsapp, telegram...), al alumnado del curso de monitor de tiempo libre de su escuela de los últimos 2-3 años, para que puedan responder al cuestionario online y de esta manera colaborar en la investigación. No les llevará más de 5 minutos y es anónimo y estrictamente confidencial.

ACCÉS AL QÜESTIONARI

Le agradezco muchísimo su colaboración. Un cordial saludo,

Marta Pérez

Per la nostra part li hem contestat això:


Marta,

Sentimos no poder atender su petición por no estar autorizados por el alumnado para enviarles e-mails con temática que no sea la estrica acadèmica al curso que estan realizando o referida a su expediente personal. Con el ánimo de colaborar, vamos a colgar este enlace en la sección de notícias de nuestra web.

I així ho hem fet!!

Projecte Okup'Alt 2024

Ja estan obertes les inscripcions

Ja estan obertes les inscripcions al projecte Okup'Alt 2024

​L’Okup’Alt és un projecte de formació professionalitzadora gratuïta, i amb ajuda al transport, per a joves de 16 a 24 anys inscrits a garantia juvenil. Un PICE en què els joves que no treballen i no estudien poden aprendre un ofici i trobar feina. La manera d’aprendre l’ofici és totalment pràctica, en petits grups i a l’aire lliure. El programa consta de dos blocs:

Bloc 1: (65h) Es realitzarà una formació en ocupabilitat o català, segons les necessitats del jove.

Bloc 2: (150h) Formació en l’ofici de manteniment (Tasques forestals i de pintura)

El curs es dura a terme per diferents municipis de l’Alt Empordà, de dilluns a divendres i de 9:00h a 14:00h amb sortida i arribada des de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà a Figueres. Al llarg del curs els joves aprendran tasques relacionades amb la jardineria com: Desbrossar i netejar camins, poda d'arbres i arranjar zones verdes. Així com altres tasques relacionades amb feines de brigada com ara: Pintar edificis i mobiliari urbà, rehabilitar parets o treballs de fusteria, entre d'altres. 

Els joves que es vulguin apuntar ho han de fer a través d'aquest formulari: https://forms.gle/YdGqp6nKZ2B6c3oV9

Per qualsevol dubte podeu contactar amb mi a través del correu mjnavarro@altemporda.cat o en el número 608903954.

Prevenció i abordatge de les violències sexuals contra infants i adolescents

La formació va adreçada exclusivament als equips de dirigents d’activitats d’educació en el lleure pertanyents a esplais i agrupaments escoltes inscrits en el Cens d’entitats juvenils.

Una de les línies de treball de la Direcció General de Joventut és que tinguem un bon sistema de prevenció en matèria de Prevenció i abordatge de les violències sexuals contra infants i adolescents en l’àmbit de l’educació en el lleure, així com eines eficaces d'actuació. Per això, periòdicament, la DGJ organitza activitats formatives aquesta vegada amb la Fundació El Món dels ASI i s'ha acordat realitzar més edicions del curs a distància sobre la “Prevenció i abordatge de les violències sexuals contra infants i adolescents".

S'inicia ara el període d’inscripció de l’edició número 6 de l’any 2023 que es portarà a terme en les següents dates, en modalitat on-line: 

Curs 5/2023. Dimarts 19 i 26 de setembre i 3 i 10 d’octubre de 16.30 h a 19 h.


Modalitat: On-line

Formadora: Alexandra Membrive 

Aquestes formacions estan subvencionades per la Direcció General de Joventut i són gratuïtes. 

 Tota la informació sobre el contingut del curs i les dates i horari, la trobareu al web de la Direcció General de Joventut, seguint aquest enllaç:   

https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/educacio_en_el_lleure/formacio-en-prevencio-i-abordatge-de-labus-sexual-infantil-asi-en-leducacio-en-el-lleure/

 Podeu accedir al formulari d'inscripció també amb el següent enllaç: 

 Curs 6/2023: Prevenció i abordatge de les violències sexuals contra infants i adolescents en l'àmbit de l'educació en el lleure

 El període d'inscripció pel curs serà del 15 al 25 de setembre. Un cop acabat el període d’inscripció, us avisaran si heu estat admesos/es o exclosos/es en un termini breu.

 La formació va adreçada exclusivament als equips de dirigents d’activitats d’educació en el lleure pertanyents a esplais i agrupaments escoltes inscrits en el Cens d’entitats juvenils.

Salut i seguretat a la platja i la piscina 

Recomanacions preventives que us proposem seguir 

L’estiu ofereix moltes oportunitats de realitzar activitats en entorns aquàtics com les piscines, les platges i altres espais naturals. D’aquesta manera, els beneficis de les activitats d’educació de lleure a l’estiu es veuen reforçats pels guanys en salut que suposa gaudir de l’activitat física i del joc a l’aire lliure.

Les activitats en entorns aquàtics poden exposar infants i adolescents a alguns riscos que és important prendre en consideració, com la possibilitat de patir ofegaments i  lesions derivades  de caigudes per relliscades o de cops al llençar-se a l’aigua. Afortunadament, s’han adoptat moltes mesures de prevenció per assegurar que les activitats infantils en entorns aquàtics es desenvolupin en les màximes condicions de seguretat, tant quan es porten a terme en contextos d’educació en el lleure com en família, però malauradament encara hem de lamentar desgràcies com els 26 ofegaments mortals de menors entre 1 i 14 anys enregistrats entre 2019 i 2022 a Catalunya (15 morts a piscines, 8 a platges i aigües naturals, i 3 a altres entorns).

Per tal de proporcionar a infants i adolescents unes activitats d’educació de lleure en entorns aquàtics saludables i segures, és indispensable planificar-les i portar-les a terme tenint en compte els riscos, promovent una educació per a la seguretat, protegint els participants i reduint possibles riscos, sense oblidar mai la necessitat que una persona adulta responsable supervisi contínuament els infants mentre són dins o a prop de l’aigua. Aquestes són algunes de les recomanacions preventives que us proposem seguir:

Podeu trobar vídeos i consells de salut i seguretat a la platja i la piscina a Canal Salut i a Vídeo Salut.


Font:  Direcció General de Joventut ! Servei d’Associacionisme i Educació en el Lleure
Data publicació: 1 d'agost de 2023

Anem preparats

Consells i recomanacions per a les activitats d'educació en el lleure

La Direcció General de Joventut presenta tres càpsules breus de vídeo amb consells i recomanacions per a les activitats d’educació en el lleure destinades als equips de dirigents. Els vídeos s’enfoquen, d’una banda, en les activitats en el medi natural, com ara les rutes i excursions i les acampades, i de l’altra en les colònies i casals de vacances.

 

Esperem que us sigui d’utilitat a l’hora d’organitzar les activitats!

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiV-6gIUvERdFhvJSlUXQiRcJV0OCfmtI

Font:  Direcció General de Joventut ! Servei d’Associacionisme i Educació en el LleureData publicació: 19 de juliol de 2023

Neix És Bàsic

Una plataforma que reivindica la RBU

El passat 14 de juny es va presentar És bàsic en públic! 

Les joves vam trobar-nos als peus de les Tres Xemeneies del Poble Sec per dir clarament que necessitem una Renda Bàsica Universal.

La RBU esdevé una possibilitat de canvi en diferents aspectes de la vida de les persones, esdevenint una eina que doti el jovent de capacitat negociadora a l’hora d’accedir al mercat laboral, com una mesura fonamental per a l’emancipació, com una oportunitat per imaginar noves maneres de consumir davant l’emergència climàtica o com un element bàsic per conciliar amb la vida associativa i amb la participació política, entre d’altres.

A l’acte hi va participar la influenciadora Laura Grau, l’activista LGTBI per la Renda Bàsica Universal Ángel Camacho i el membre de l’associació Xarxa Renda Bàsica Bru Lain.

Però, què és És Bàsic i la Renda Bàsica?

La Plataforma És bàsic agrupa el jovent català que vol una vida diferent de la precarietat, la injustícia i la desigualtat. I és que és el jovent qui rebem més els impactes de les diferents crisis actuals: som qui més pateix de problemes de salut mental, qui no pot pagar el lloguer, qui no pot marxar de casa. Som qui assumim les majors càrregues de treball, qui constituïm la majoria de feines sense drets i qui més dificultats socials hem de fer front. Patim les crisis que altres provoquen, amb efectes econòmics, socials, climàtics i democràtics sobre la vida de totes. Davant aquesta situació les joves hem de ser el puntal d’impuls cap a noves maneres de viure sense abandonar el compromís intergeneracional, democràtic i social amb la resta del país. Serem el jovent que dibuixem un nou horitzó de noves llibertats, amb drets incondicionalment nostres, de tothom i garantits dins un món canviant. Per això, davant un sistema que no garanteix els nostres drets, apostem per una renda bàsica universal a Catalunya. 

Què és la RBU?

La renda bàsica universal és una prestació ciutadana que es dona a tota la societat resident al país pel simple fet de formar-hi part i que en cap cas va en detriment de drets ja reconeguts i garantits pel sistema públic. Així, és un ingrés incondicional que rep tothom i que permet a la ciutadania tenir les necessitats bàsiques cobertes i, per tant, possibilita l’oportunitat d’una vida activa, lliure i igual dins la societat, així com permetre un replantejament del model comú que ens volem donar.

Ho pots consultar a la nostra web

Font:  Plataforma Jubenil en defensa de la RBU: És BàsicData publicació: 13 de juliol de 2023

Dinàmica per recollir les opinions dels infants que participen de les vostres activitats

Emmarcada en l'actualització del Pacte per a la Infància de Catalunya

Des de la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut s'ha iniciat un procés participatiu per actualitzar el Pacte per a la infància de Catalunya, signat l’any 2013. L’objectiu es establir una nova agenda de reptes en matèria d’infància i adolescència, consensuat, que permeti situar i prioritzar les polítiques d’infància al nostre país.

Un dels reptes marcat en aquesta actualització del Pacte per a la infància, es que els nois i noies puguin participar activament de les propostes. Que puguin ser escoltats i tinguts en compte en tot aquest procés.

De moment ja s'ha treballat amb el Consell Nacional d’Infants i adolescents, amb els Consells de participació municipals d’infància de molts municipis, amb nois i noies que accedeixen a esplais diaris i també amb nois i noies que viuen en centres residencials.

Tanmateix, es considera imprescindible poder arribar al màxim nombre d’infants i adolescents perquè puguin participar d’aquest procés i donar-los-hi la oportunitat d’oferir les seves opinions i punts de vista. Per aquest motiu s'ha cregut oportú que des dels Casals d’Estiu ens pugueu donar un cop de mà realitzant una dinàmica que ens permeti recollir les opinions dels infants que participen de les vostres activitats.

En el següent enllaç trobareu tota la informació necessària per poder dur a terme l’activitat proposada i fer arribar les propostes que hagin sortit de la reflexió dels nois i noies.

https://xarxaconsultors.typeform.com/PacteCasals

Font:  Núria Valls i Carol | Secretària d’Infància, Adolescència i JoventutData publicació: 10 de juliol de 2023

Activitats d’educació en el lleure i lleure esportiu 

Com garantir la seva seguretat i qualitat

Amb l’objectiu de garantir que les activitats d’educació en el lleure i lleure esportiu tinguin un bon nivell qualitatiu i es facin en condicions de seguretat i integritat física per a les persones participants, des de la Coordinació territorial de Joventut a Girona vàrem organitzar una reunió telemàtica el passat 20 de juny de 2023 a la qual varen participar personal tècnic de la Direcció General de Joventut, Protecció Civil, Agents Rurals, Bombers i Mossos d’Esquadra. El compromís és que la informació aportada arribi a tots/tes les persones que organitzen activitats d’educació en el lleure per a menors de 18 anys. És per aquest motiu que us fem arribar, en format de documents i d’enllaços, la documentació aportada esperant que us sigui d’utilitat. (Heu de saber que la reunió l’hem enfocat per explicar les mesures que s’han de prendre relacionades amb els efectes de la crisi climàtica: la sequera, l’elevat risc d’incendi i el comportament dels fenòmens meteorològics. Tot plegat pot posar en risc el bon desenvolupament i la seguretat dels infants i joves participants en les activitats organitzades per les entitats d’educació en el lleure.)

Les aportacions informatives que us recomanem des de la Direcció General de Joventut les podeu consulta al portal JOVE.CAT

En relació a la Representació territorial d’esports a Girona i pel que respecta a les activitats comunicades com a esportives heu de saber:

La Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esporta Catalunya per al seu compliment requereix i obliga per a l’exercici:

Enllaç de la reunió enregistrada el 20 de juny de 2023:  https://youtu.be/vus2ohv33Kk

Així mateix, us adjuntem els documents relatius a la informació proporcionada pels cossos de bombers, mossos d'esquadra, agents rurals i protecció civil.

Per a més informació us podeu adreçar a: 

La Coordinació Territorial de Joventut a Girona: joventut.girona.dretssocials@gencat.cat  - Tel. 872 975 879

A la Representació Territorial d'Esports a Girona: esports.girona@gencat.cat -Tel.  872 975 150

Documents aportats:

Font:  Coordinació Territorial de Joventut a Girona | Direcció General de Joventut | Departament de Drets Socials Data publicació: 22 de juny de 2023

Seguretat en el bany en piscines, rius, pantans i estanys

Consells de seguretat i protocols d'actuació

Adjuntem, informació de Protecció Civil sobre els consells d’autoprotecció per gaudir amb seguretat a les activitats aquàtiques amb infants i joves.

 

Més informació a Seguretat en el bany en piscines, rius, pantans i estanys (Consells de seguretat i protocols d'actuació)

Activitats aquàtiques en grup per ainfants i joves

En les activitats a l’aigua (platges, piscines, rius, estanys o embassaments) de lleureinfantil i juvenil (casals, colònies, campaments), de campus o estades esportives, desortides escolars i, en general, de grups d’infants i joves, recordeu les mesures deseguretat per evitar ofegaments:

‐ En organitzar l’activitat verifiqueu si els infants i joves saben nedaradequadament. Si no en saben, assegureu‐vos que fan l’activitat amb un dispositiu de seguretat adaptat a la seva edat i al medi (armilla, bombolleta, etc.).

‐ Prioritzeu les activitats organitzades per professionals del medi aquàtic per garantir l’ús dels mitjans adequats de seguretat (armilles o altres) i la presència de personal qualificat per al salvament en cas d’ofegament o dificultat a l’aigua.

‐ Al final de les activitats organitzades eviteu el bany en zones no conegudes o no habilitades, especialment en el cas d’aigües interiors.

‐ Tingueu en compte que les aigües interiors (rius, llacs, estanys, embassaments) poden tenir riscos no visibles com pous, corrents o altres.

‐ En general, banyeu‐vos només en llocs habilitats específicament o vigilats. No permeteu que els infants i joves que no saben nadar adequadament es banyin si no porten cap dispositiu de seguretat.

‐ Mantingueu la supervisió del grup en tot moment per detectar possibles incidents o accidents. Assegureu‐vos que podeu controlar el grup a tota hora (tingueu en compte la dimensió). Tingueu present que en aigües interiors i platges no hi ha visibilitat a l’aigua en cas d’ofegament i això dificulta un rescat a temps.

‐ En cas d’incident truqueu al 112 i faciliteu la ubicació més precisa possible.

Font:  Direcció General de Joventut | Servei d’Associacionisme i Educació en el Lleure
Data publicació: 5 de juliol de 2023

Propostes d'activitats davant la sequera

Recursos pedagògics sobre aquesta temàtica

La Direcció General de Joventut ha publicat un nou apartat al seu web denominat Propostes d'activitats davant la sequera, on s’aniran recollint propostes d'activitats d'educació en el lleure relacionades amb l'actual situació de sequera.

Com a primera proposta hi trobareu “L'aigua, tresor imprescindible”, unes fitxes pedagògiques que s’han elaborat amb la finalitat de divertir alhora que es treballa la consciència ecològica de nois i noies.

Us recordem que s’ha de fer un ús responsable de l’aigua a les activitats, sense malbaratar-la, especialment per evitar cops de calor, i que l’ús depèn de les restriccions existents a cada municipi. Per a més informació podeu consultar la pàgina web de la sequera de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Font: Publicació: Direcció General de Joventutn | Servei d’Associacionisme i Educació en el Lleure
Data publicació: 5 de juliol de 2023

Hip Hop Pau

El concurs #HipHopPau torna al setembre

Ja us ho podem confirmar: el Concurs ICIP de Hip-hop per la Pau celebrarà la seva vuitena edició el pròxim curs!

El certamen s'adreça a noies i nois de Catalunya interessats en reflexionar sobre la pau, la noviolència i els drets humans a través de la música. És una gran oportunitat per mestres i educadors/res per donar donar visibilitat al compromís i la creativitat dels joves en l'àmbit de la cultura de pau utilitzant el hip-hop com a mitjà d'expressió. 

Durant el curs que ara ha finalitzat, 310 joves de 19 centres educatius i 15 localitats d'arreu de Catalunya hi han participat. Els grups guanyadors es van reunir en una cerimònia d'entrega de premis que va tenir lloc el 21 d'abril a Barcelona. Podeu veure'n fotografies en aquest enllaç

Fa pocs dies, els guanyadors del primer premi de la Modalitat 1, els alumnes de l'Institut Josep Brugulat de Banyoles van tenir l'oportunitat de gravar el seu tema, A terra les fronteres, en un estudi de gravació professional a Sabadell. 

El dia que van enregistrar el seu tema els va acompanyar a l'estudi un equip de l'InfoK. En el següent vídeo podeu veure com va anar la jornada i quina valoració feien els alumnes de la seva participació al concurs. 

La vuitena edició, a punt

Les bases de la vuitena edició del concurs es publicaran durant el mes de setembre. Les podreu trobar a la pàgina web de l'ICIP

Abans, però, us recordem quines són les normes principals del concurs, per si voleu començar a pensar en la vostra participació. 

A qui va dirigit?

S'adreça a noies i nois de Catalunya  de 12 a 25 anys que vulguin reflexionar sobre la pau i la noviolència a través del rap.

De què han de parlar les lletres?

La lletra de les cançons ha d'estar relacionada amb la crítica de la violència, la denúncia de violacions de drets humans, la solidaritat amb persones atrapades o que fugen de conflictes armats, la reivindicació de les diferències, la convivència o el paper dels joves en la construcció de pau.

Com es pot participar?

 El concurs té dues modalitats:

 Modalitat 1: adreçada a estudiants d'educació secundària obligatòria, formació professional o batxillerat de Catalunya.

 Modalitat 2: adreçada a joves d'entre 12 i 25 anys vinculats a centres i entitats juvenils, cultural, cíviques o d'acció socioeducativa de Catalunya.

 Per participar-hi cal formar un grup d'un mínim de tres persones, composar una peça de hip-hop amb versos de creació pròpia i fer-ne una gravació en vídeo.

Fins quan es pot participar?

La vuitena convocatòria del concurs estarà oberta fins al 30 de gener de 2024, coincidint amb el Dia Escolar de la Noviolència i la Pau. 

I si us voleu inspirar, recupereu els videoclips de tots els guanyadors de la passada edició. Els trobareu aquí!

Font: ICIP  (Institut Català Internacional per la Pau)
Data publicació: 26 de juny de 2023

Subvenció per a entitats juvenils o que presten serveis a les persones joves 

La subvenció COSPE té com a finalitat ajudar-vos en el desenvolupament de les vostres activitats i projectes. 

Es publiquen les noves bases de les Subvencions de projectes i activitats per a entitats de l’àmbit de polítiques públiques socials del Departament de Drets Socials (COSPE).
La subvenció COSPE té com a finalitat ajudar-vos en el desenvolupament de les vostres activitats i projectes. En aquest enllaç, trobareu tota la informació necessària sobre els terminis, les línies de subvenció i els requeriments específics.: https://voluntariat.gencat.cat/noves-bases-cospe-2023/

Per sol·licitar-la, podeu anar directament a aquest enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-projectes-i-activitats-a-entitats-de-lambit-de-politiques-socials-convocatoria-ordinaria?moda=1

Recordar-vos que el termini per sol·licitar-la és el proper 25 de maig. 
La Mireia Sala Torrent, tècnica de l’Àrea de Participació i Inclusió  de la Coordinació Territorial de Joventut a Girona - Agència Catalana de la Joventut – Departament de Drets Socials  | Pompeu Fabra, 1 l 17002, Girona l 872 975 914 . msalatorrent@gencat.cat l www.gencat.cat/joventut , ens comenta: Estic a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte que tingueu o per ajudar-vos en el procés de sol·licitud de la subvenció.  Podeu posar-vos en contacte amb mi a través de correu electrònic msalatorrent@gencat.cat

Font: Publicació: Mireia Sala Torrent, tècnica de l’Àrea de Participació i Inclusió  de la Coordinació Territorial de Joventut a Girona - Agència Catalana de la Joventut – Departament de Drets Socials
Data publicació: 15 de maig de 2023

IA aplicada a la preparació de les meves sessions formatives

Rubèn Fornós, descriu amb detall un exemple molt concret d'utilització de la intel·ligència artificial per a la preparació de sessions formatives

IA aplicada a la preparació de les meves sessions formatives

Rubèn Fornós Casares (02/04/2023) 

He demanat al ChatGPT que m’ajudi a preparar la unitat didàctica 68UD7, es tracta d’una unitat didàctica transversal que té dues parts ben diferenciades i independents l’una de l’altra, de dues hores cadascuna d'elles. La primera fa referència als drets dels infants i la segona a la preparació de les sortides a l’aire lliure.

El que us presento a continuació és la conversa prèvia amb el ChatGPT i us animo a que prepareu les vostres activitats amb el seu ajut (o el d’altra aplicació d’IA) que de ben segur us ajudarà molt.

Estem al davant d’una revolució tecnològica sense precedents i un ventall de possibilitats inimaginables que a mi em fa exclamar: 

TOT ÉS POSSIBLE!!

I tot i que no em vull implicar en debats morals, ni vull posicionar-me en discussions (que no porten enlloc o sí), senzillament el que dic és: 

EXISTEIX I ENS POT AJUDAR, FEM-HO SERVIR!!

La conversa

Jo: Bon dia, vull obrir una nova conversa, et sembla bé?

ChatGPT: Bon dia! Clar, per suposat! ¿En què puc ajudar-te avui?

Jo: Aquests dies he d'impartir un parell de classes del curs oficial de monitor d'educació en el lleure de la Generalitat de Catalunya, tot i que crec que tinc molta experiència em voldria sorprendre'm a mi mateix (amb el teu ajut, és clar) fent classes dinàmiques i creatives. Jo ara mateix ja tinc 69 anys, perquè vegis un xic del meu perfil, Creus que podràs ajudar-me?

ChatGPT: Per suposat! M'encantaria ajudar-te a fer que les teves classes siguin més dinàmiques i creatives. L'edat no és un obstacle per ser un gran educador o per seguir aprenent i millorant en la teva pràctica docent.

¿Podries donar-me una mica més d'informació sobre el contingut que has d'impartir a les teves classes? D'aquesta manera, podré donar algunes idees específiques per fer les teves classes sean més interessants i entretingudes per als teus estudiants.

Jo: Primera classe basada en la convenció dels drets dels infants. Objectiu, fer-los adonar que respectar, fer respectar i donar a conèixer els drets dels infants és una tasca important però que sobretot ha de tenir en compte no solament les coses més importants de la convenció, sinó en el nostre dia a dia, els detalls i sobretot l'activitat. M'estic referint a l'actuació dels monitors de lleure, en les activitats que es proposen, però també als propis infants. Creus que em podries fer un guió per a una sessió de dues hores de durada?

CONVENCIÓ SOBRE EL DRET DELS INFANTS

ChatGPT: Per suposat! Aquí et presento una possible proposta de guió per a una sessió de dues hores sobre la Convenció dels Drets de l’Infant:

Introducció (10 minuts):

Activitat 1: Què és un dret? (20 minuts):

 Activitat 2: Els drets de l’infant (30 minuts):

Activitat 3: Taller de creativitat (40 minuts):

Conclusió (10 minuts):

¡Espero que aquesta proposta de guió et sigui d'ajuda per fer la teva sessió més dinàmica i entretinguda!.

Jo: Gràcies, he trobat la teva resposta genial i crec que m'ajudarà molt

ChatGPT: M'alegra molt que hagi estat útil la meva resposta. Si et cal alguna altra ajuda, no dubtis en preguntar. Estic aquí per ajudar-te en el que necessites.

PREPARACIÓ I PREVENCIÓ PER A UNA SORTIDA A L'AIRE LLIURE

Jo: Anem per la segona classe: També dins del context dels monitors d'educació en el lleure. L'objectiu de la classe és fer conscienciar a l'alumnat que a les sortides a l'aire lliure amb infants i adolescents hi ha tot seguit de coses que hem de preparar i precaucions a tenir en compte. Creus que em podries fer un guió per a una sessió de dues hores de durada?

ChatGPT: Per suposat! A continuació et presento un possible guió per a la sessió de dues hores sobre preparació i precaucions a les sortides a l'aire lliure amb infants i adolescents:

Activitat 1: Dinàmica de presentació (10 minuts)

Activitat 2: Pluja d'idees de riscos a les sortides a l'aire lliure (20 minuts)

Activitat 3: Preparació abans de la sortida a l'aire lliure (40 minuts)

Activitat 4: Precaucions durant la sortida a l'aire lliure (40 minuts)

Activitat 5: Avaluació i tancament de la sessió (10 minuts)

Espero que aquest guió et sigui útil per a la teva classe. Si necessites més ajuda o tens alguna pregunta, no dubtis en preguntar-me. Estic aquí per ajudar-te.

Jo: Gràcies, també he trobat la teva resposta genial i crec que m'ajudarà molt. Ara prepararé les classes d'aquesta manera i si necessito del teu ajut te'l demano, et sembla bé?

ChatGPT: És clar que sí, estaré encantat d'ajudar-te en les necessitats. ¡Bona sort amb les teves classes!

Font: Publicació original en aquest lloc de notícies de l'Escola l'Empordà  d'aquest article quin autor és RUBÈN FORNÓS CASARES
Data publicació: 2 d'abril de 2023

Dinàmiques per treballar les pantalles amb joves

Aquest recurs titulat “Dinàmiques per treballar les pantalles amb joves” ha estat creat per la Taula de Referents de Salut Jove de Comarques Gironines (RSJ), de la que la Coordinació Territorial de Joventut (DGJ) en forma part.

És un recull de dinàmiques per treballar temes de prevenció i promoció de la salut amb grups de joves, especialment de 12 a 15 anys. La voluntat és que faciliti la feina a qualsevol agent educatiu que vulgui entomar aquest àmbit tan important. Per això es presenten fitxes sintètiques, pautades i basades en la reflexió i experiència de diversos professionals de Joventut. Tot amb el suport i implicació dels Departaments de Salut i d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Des de RSJ es vol animar doncs a aprofitar i difondre aquest material, i només es demana a qui el porti a terme que si us plau ompli el formulari de valoració, doncs ajudarà a copsar l’impacte i seguir-lo millorant.

Enllaç directe a les dinàmiques: https://ejoventut.gencat.cat/web/.content/e-joventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/fitxes_exteses/FE-Referents-Salut-Jove-Girona/arxius/Dinamiques-pantalles-RSJ.pdf

Font: Coordinació Territorial de Joventut a Girona
Data publicació: 21 de febrer de 2023

Amadeu Breva i Teixidó, nou coordinador territorial de Joventut a Girona

Amadeu Breva i Teixidó ha estat nomenat nou coordinador territorial de Joventut en substitució de Montse Pou i Costa.

Breva, és llicenciat en Història per l’UB i té una àmplia experiència en el món juvenil.

Va començar la seva carrera professional com a tècnic de suport a administració i àrea de programes i territori a la Coordinació Territorial de Joventut a Girona. Posteriorment va ser tècnic de joventut del Consell Comarcal del Gironès i tècnic municipal de Joventut a l'Ajuntament de Quart, gestionant les polítiques juvenils del municipi, coordinant projectes d'àmbit juvenil, realització dels plans locals de joventut i la gestió de l'espai jove municipal.

Del 2014 al 2021 va treballar com a consultor especialista en polítiques públiques de joventut i en processos de participació ciutadana.

Del 2016 i fins l’actualitat era tècnic comarcal de Joventut de l’Oficina Jove de la Selva depenent del Consell Comarcal, gestionant polítiques d'abast comarcal i també municipal, coordinant projectes d'àmbit juvenil, la realització de plans locals de joventut i assessor de mobilitat internacional.

També és regidor d’Esport i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de La Cellera de Ter.

Font: Delegació de la Generalitat a Girona
Data publicació: 10 de març de 2023

8 recursos per a la igualtat de la teva entitat

Fundesplai posa a la teva disposició 8 recursos que et serveixin per sensibilitzar sobre diferents aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere a la teva entitat. 

Des de Suport Tercer Sector commemorem el 8M, Dia Internacional de les Dones. Així, en plural. Perquè considerem que de dones, n'hi ha moltes i que no es poden limitar i singularitzar.

Aquest any, posem a la teva disposició 8 recursos que et serveixin per sensibilitzar sobre diferents aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere a la teva entitat. Pots compartir aquests recursos amb la resta de la plantilla per aconseguir que totes i tots coneguem alguns conceptes elementals per arribar a la igualtat de gènere.

Tots són recursos públics. Alguns realitzats per l’administració i d'altres, per entitats privades, però que considerem que són ideals per al nostre objectiu.

BRETXA SALARIAL

Es tracta d’un indicador que mesura la diferència entre la remuneració dels homes i de les dones, expressada en percentatge referit al salari dels homes. En aquest sentit, quan parlem de bretxa salarial, no ens referim a la desigualtat retributiva entre homes i dones pel desenvolupament de tasques iguals o d’igual valor, sinó a tots aquells factors que provoquen una diferència entre el salari mitjà d’homes i dones (per exemple, el fet que les dones facin més jornades parcials, tinguin menys contractes temporals, s’enfrontin al sostre de vidre o que les feines que desenvolupen són pitjor remunerades perquè no estan valorades socialment).

Póster sobre la Bretxa Salarial, de l'ONU Mujeres

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Parlem de violències masclistes en plural, entenent que existeixen diferents tipus (física, psicològica, sexual, econòmica, institucional...) i que es poden produir en diversos àmbits (laboral, familiar, social, comunitari...). Totes tenen en comú, això sí, que són legitimades en el marc d’un sistema patriarcal i que serveixen per perpetuar els privilegis i la situació de poder dels homes.

Sovint, s’utilitza la metàfora de l’iceberg per explicar que les violències més visibles, que se situarien a la punta (com ara, els assassinats masclistes i les violacions), se sustenten sobre una base de violències menys visibles (acudits masclistes, assetjament sexual al carrer, llenguatge sexista, amor romàntic...).

Díptic, del Ministeri de Treball

LLENGUATGE INCLUSIU

El llenguatge inclusiu o llenguatge no sexista és aquell que es proposa des dels feminismes per intentar configurar una nova realitat que trenqui amb els estereotips de gènere i visibilitzi les dones, així com altres identitats. Per fer-ho, es parteix de la base que el llenguatge no és neutre ni simplement un instrument de comunicació, sinó que es tracta també d’una eina que vehicula el nostre pensament i contribueix a perpetuar prejudicis i estructures de poder, com ara l’androcentrisme i el sexisme.

Guia de comunicació inclusiva, del Grup Alba

CONCILIACIÓ/ CORRESPONSABILITAT

Parlem de conciliació quan ens referim a l’intent per desenvolupar la vida laboral sense que aquesta entri en conflicte amb el desenvolupament de la vida personal i familiar, dos àmbits que, a la nostra societat, tenen valors i lògiques de funcionament contraposades. Històricament, hi ha hagut un gran desequilibri entre homes i dones en relació amb això, ja que les responsabilitats familiars han recaigut en major mesura sobre elles. Això fa que, per exemple, siguin les dones les que majoritàriament demanen reduccions de jornada, permisos per cuidar una persona i excedències, o tinguin menys possibilitats de ser contractades si són -o volen ser- mares, la qual cosa agreuja la bretxa salarial de gènere i relega les dones a les posicions més baixes en el mercat laboral. Per aquest motiu, s’apel·la a la corresponsabilitat: és a dir, a l’assumpció equitativa de les tasques de cures entre homes i dones.

Per què no és el mateix conciliar que corresponsabilitzar?, de Quotidiana

ASSETJAMENT SEXUAL

L’assetjament sexual consisteix en una sèrie de requeriments a través del llenguatge verbal, no verbal o escrit per tenir relacions sexuals que no són desitjades ni consentides per part de la persona que els rep (que pot ser major o menor d’edat). El delicte pot produir-se puntualment o continuadament en el temps, i la condició és que tingui lloc a l’àmbit laboral, de prestació de serveis o de la docència. L’assetjament per raó de sexe o gènere és un comportament intimidant, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest que s’exerceix contra una persona amb motiu del seu sexe o gènere. Aquest també pot ser, alhora, un assetjament de tipus sexual.

Claus per a un abordatge feminista de l'assetjament masclista en l'àmbit laboral, per la Fundació Surt

SOSTRE DE VIDRE

S’anomena sostre de vidre la barrera invisible amb la qual es troben les dones per accedir a càrrecs directius o de gerència a entitats i empreses (ocupats majoritàriament per homes), malgrat que tinguin l’experiència i la formació requerides per a la tasca en qüestió. Aquesta limitació està relacionada amb els rols i estereotips de gènere, que fan que les dones no siguin considerades adients o capaces per afrontar aquests espais de lideratge. Recentment, s’ha començat a utilitzar també el concepte ‘terra enganxós’ per fer referència a la dificultat amb la qual es troben moltes dones per superar els llocs de treball més precaris i menys valorats socialment.

Trencant el sostre de vidre, d'Acció Social i Dona - Montgat

DIVERSITAT

La diversitat és la qualitat de posseir varietat i, generalment, és un terme que es fa servir per referir-se a la diversitat humana dins d’una organització, comunitat o societat. Com més diversitat conté, més persones representatives de diferents cultures, races, llengües o gèneres estan representades.

Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere

SALUT LABORAL

Quan parlem de la salut laboral ens estem referint tant a la salut de les persones en relació amb la seva ocupació professional, com a aquelles accions que es duen a terme en l’entorn laboral per a protegir-la i millorar-la.

Decàleg bones pràctiques per una salut i una seguretat laboral amb perspectiva de gènere, per Cervera i Gonfaus

SERVEI D'IGUALTAT DE GÈNERE

Des de Suport Tercer Sector t'ajudem perquè la teva entitat sigui més igualitària i compleixi amb la normativa en referència a la igualtat de gènere. T'acompanyem a fer plans d'igualtat, auditories salarials...

Descobreix-lo ›

Font: Fundesplai
Data publicació: 7 de març de 2023

PREMIS GENERALITAT GIRONA

Benvolgudes i benvolguts,

 

Em fa molta il·lusió informar-vos que s'ha obert el termini de presentació de candidatures a la primera edició dels Premis Generalitat Girona. Uns premis amb els quals tenim la voluntat de reconèixer persones, projectes o entitats que contribueixin a millorar les comarques gironines i a tenir referents positius per construir una societat millor.

 

Hi haurà tres categories:

El termini de presentació de candidatures va començar aquest dimarts 17 de gener i s'allargarà fins al dijous 16 de febrer. Les presentacions de candidatures es poden fer a través del portal web Tràmits Gencat, a l’enllaç https://web.gencat.cat/ca/tramits/23092, o de l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona.

 

Volem que tothom tingui cabuda en els Premis Generalitat Girona, que totes les persones que tiren endavant projectes i iniciatives a la vegueria, que són moltes, s’animin a participar en la convocatòria.

 

Moltes gràcies per avançat.

 

Cordialment,        

          Laia Cañigueral Olivé

          Delegada del Govern a Girona

          Departament de la Presidència

PREMIS DE CIVISME 2023  

-  41è Premis de Civisme Serra i Moret

-  Premis de Civisme a l'actuació juvenil. 37è Premi Jaume Ciurana

-  28è Premi de Civisme als mitjans de comunicació

-  8è Premi de Civisme a la innovació

-  2n Premi de Civisme a la virtut civil i la cohesió social

Ens plau fer-vos avinent que la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials ha obert la convocatòria dels Premis de Civisme 2023 mitjançant la Resolució DSO/52/2023, de 9 de gener, publicada al DOGC Núm. 8834 de 17 de gener de 2023.

Així mateix, us facilitem l’enllaç on trobar-ne les bases que regeixen la convocatòria, el formulari de sol·licitud per presentar candidatura i tota la informació que podeu necessitar relacionada amb aquesta convocatòria:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Premis-Civisme

Un animem a presentar obres, memòries o treballs i/o a distribuir aquesta convocatòria entre les entitats o les persones que considereu que tractin o treballin amb aspectes de relacionats amb el civisme.

Modalitats

-  41è Premis de Civisme Serra i Moret

-  Premis de Civisme a l'actuació juvenil. 37è Premi Jaume Ciurana

-  28è Premi de Civisme als mitjans de comunicació

-  8è Premi de Civisme a la innovació

-  2n Premi de Civisme a la virtut civil i la cohesió social

Termini de presentació de les obres, memòries i treballs: des de les 9 hores del 18 de gener de 2023 fins a les 14 hores del 6 de març de 2023

Per a qualsevol dubte, podeu contactar per correu electrònic en l’adreça premiscivisme.dretssocials@gencat.cat (bústia de Civisme), en l’adreça edoltra@gencat.cat (Eva Doltra) o en l’adreça lourdesdelgado@gencat.cat (Lourdes Delgado).

Font: Bústia del Cens d’entitats juvenils | Direcció General de Joventut | Servei d’Associacionisme i Educació en el LleureData publicació: 18 de gener de 2023

CONCURS EDUCATIU JOVES I MOBILITAT 

Joves i Mobilitat, la millor alternativa per treballar la seguretat viària al vostre centre!!!

Per accedir a la informació cliqueu aquí: Veure la versió en línia


Font: secretaria@jovesimobilitat.catData publicació: 18 de gener de 2023

Espai CEESC de Girona

L'Escola l'Empordà ha renovat el conveni Cruïlles amb el CEESC

L'any ha començat amb l'actualització del conveni Cruïlles entre el CEESC (Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya) i l'Escola d'educació en el lleure l'Empordà - AEGLE (Associació Educació i Gestió en el Lleure a l'Empordà).

L’objecte particular d’aquest conveni, tal com consta textualment en el mateix, és establir els termes de la col·laboració entre l’Associació i el CEESC, en els aspectes diversos que es detallen a continuació:

El conveni l'han signat respectivament els presidents del CEESC i d'AEGLE, Marc Queralt i Rubèn Fornós.

Actualment, són cinc les entitats que formen part del projecte Cruïlles del CEESC, segons es pot constatar a la pròpia web d'aquest col·legi professional: 

https://www.ceesc.cat/2014-09-15-12-20-35/servei-d-orientacio-professional/cruilles


Font: AEGLEData publicació: 9 de gener de 2023

Niu d'imatges de la Joventut

Una eina oberta, gratuïta i en constant ampliació

Des de Joventut posem en marxa el Niu d’Imatges de la Joventut, un nou recurs en l’àmbit de la interculturalitat, la interseccionalitat i la inclusió elaborat amb la participació de moltes persones joves i professionals. Destaca també el fet que es tracta d’una eina oberta, gratuïta i en constant ampliació. 

En aquest banc d’imatges podeu trobar fotografies de joves que representen la diversitat del col·lectiu jove defugint de relats i imaginaris visuals adultcentristes, classistes, sexistes, racistes, etc. i visibilitzen realitats juvenils que no acostumen a ser representades. Joves d’entre 16 i 30 anys han participat en un procés de reflexió crítica per decidir allò que volien representar i com i, posteriorment, han estat protagonistes de les sessions fotogràfiques per recrear diferents realitats i situacions dels àmbits dels quals es volien tenir imatges.   

El recurs està adreçat a entitats, administracions públiques, empreses, mitjans de comunicació i a la població en general que busquin oferir una imatge diferent de la que troben en els bancs de recursos convencionals. En aquests moments, la plataforma ofereix més de 3.000 imatges organitzades en 33 àmbits temàtics. 

Per a un ús correcte de les imatges de la plataforma us recomanem la lectura de la Guia per a un ús responsable de les imatges de joventut. 

Esperem que aquest Niu d’Imatges de la Joventut sigui del vostre interès i profitós per desenvolupar les vostres campanyes de comunicació amb una visió diversa i inclusiva de la joventut.  


Font: Departament de Drets Socials i Agència Catalana de la JoventutData publicació: 5 de desembre de 2022

Premi Solidaritat

Un guardó que des de 1987 reconeix a persones, col·lectius i entitats que treballen en la defensa dels drets humans a Catalunya

Et contactem des de l’Institut de Drets Humans de Catalunya per informar-te que un any més convoquem el Premi Solidaritat, un guardó que des de 1987 reconeix a persones, col·lectius i entitats que treballen en la defensa dels drets humans a Catalunya.

Són moltes les iniciatives que des de diferents espais es porten a terme per tal que els drets reconeguts no siguin paper mullat, sinó una realitat per a tothom. El premi vol retre homenatge i visibilitzar aquestes lluites i el seu esperit de solidaritat.

T’animem a presentar la teva proposta de candidatures. Pots fer-ho fins el 20 de desembre, omplint el formulari en línia que trobaràs a aquesta pàgina web on també tens disponible les bases de la convocatòria: https://bit.ly/PremiSolidaritat2022

Esperem les teves propostes i t’agraïm que facis extensiva aquesta convocatòria a altres col·lectius i persones interessades a presentar candidatures.

Salutacions cordials i moltes gràcies!


Font: Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)Data publicació: 30 de novembre de 2022

Nova directora general de Joventut

Rut Ribas i Martí, s'ha presentat a les entitats juvenils amb aquest escrit

Benvolgudes i benvolguts,

 

Amb aquest escrit vull presentar-me com a nova directora general de Joventut, sóc la Rut Ribas i Martí, tinc 31 anys i sóc de Sant Sadurní d’Anoia. Amb aquestes ratlles vull fer-vos avinent la satisfacció que suposa per a mi acceptar aquesta responsabilitat, essent plenament conscient dels reptes que suposa estar al davant de les polítiques de joventut.

 

Sóc també conscient que assumeixo el càrrec en un moment important i en un context complicat. Un moment important perquè, com bé sabeu, durant els propers mesos tenim el repte de culminar la construcció del nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat): un Pla que ha d’establir el marc de treball i el full de ruta de les polítiques de joventut dels propers anys.

 

I un context complicat perquè, fa temps que passem per moments difícils que sempre tenen un efecte més negatiu sobre la població juvenil. Per tant, caldrà tenir molt present aquesta realitat a l’hora de definir el nostre programa i la nostra acció de govern, als quals volem incorporar una perspectiva transformadora i empoderadora, que permeti impulsar polítiques amb capacitat de millorar la realitat socioeconòmica i les perspectives de futur de les persones joves i de dotar-les, alhora, d’eines i recursos per tal que puguin decidir i construir lliurement el seu propi projecte de vida.

 

És un objectiu agosarat i sabem que no podem assumir-lo en solitari, sinó que s’haurà d’abordar des del diàleg, la col·laboració i el treball en xarxa. Per això tenim la voluntat i la predisposició de sumar forces i teixir complicitats amb tots els agents que participeu en la definició, l’impuls i el desplegament de les polítiques de joventut al nostre país. I això ho volem fer comptant i col·laborant amb altres departaments de la Generalitat, ja que les polítiques de joventut són sobretot polítiques transversals;  amb els ens locals, perquè apostem pel territori i pel principi de subsidiarietat, i comptant en tot moment amb el moviment associatiu juvenil. Perquè les entitats juvenils sempre heu estat un actor clau en el disseny, desenvolupament i avaluació del model català de polítiques de joventut.

 

D’aquí que aprofiti aquestes línies per fer un reconeixement al vostre compromís i implicació, i dir-vos que estem a la vostra disposició i a la de totes les persones joves i, així, platejar la nostra feina des de la voluntat de sumar forces i compartir lideratges. Així mateix, no vull deixar de fer un reconeixement al rol que les entitats juvenils heu jugat sempre, treballant per garantir drets i oportunitats a infants, adolescents i joves i posant-vos al peu del canó per donar resposta a unes necessitats socials creixents.

 

Per tant, no puc fer res més que encoratjar l’associacionisme juvenil a mantenir aquesta actitud de compromís i emplaçar-vos a continuar participant activament, des de les entitats de les quals formeu part, en l’agenda cívica i social del nostre país i en la construcció d’una societat avançada, cohesionada, lliure i justa. Confio que ben aviat tindrem ocasió de trobar-nos personalment per començar a compartir projectes i intercanviar opinions i punts de vista. A l’espera, doncs, de mantenir aquesta trobada, rebeu una salutació i compteu amb la nostra mà estesa i amb la nostra voluntat de sumar.

 

 

Rut Ribas i Martí

Directora General de Joventut

Departament de Drets Socials

Font: Direcció General de Joventut | Generalitat de Catalunya 14/11/2022Data publicació: 14 de novembre de 2022

Educació en el lleure i diversitat religiosa

Jornada virtual RELIG 2022 + taller presencial (8 de novembre de 2022) 

Des de la Direcció General d’Afers Religiosos proposen dedicar la jornada RELIG 2022, prevista per al 8 de novembre, a debatre i reflexionar sobre com l’educació en el lleure i el diàleg entre confessions poden esdevenir eines de transformació per a la cohesió social.

 

L’educació en el lleure és un dels àmbits d’entrada per al col·lectiu de joves, on hi són com a participants però també com a educadors i membres de les diferents associacions de lleure. Les darreres dades publicades sobre l’assistència a activitats de lleure a Catalunya voreja els 600.000 participants. Des d’Afers Religiosos volem aprofitar aquest espai de trobada per acostar-nos als joves i reivindicar que l’educació en el lleure i el diàleg entre confessions són una oportunitat per construir des de la interacció i el compromís una societat millor, més justa i cohesionada.

 

La jornada RELIG es desenvoluparà en dues parts:

 

Una jornada virtual de 9 a 12.30 h: (programa jornada) (inscripció jornada

- Ponència «Espiritualitat i lleure educatiu: un mapa de la qüestió», impartida pel doctor Joan-Andreu Rocha Scarpetta, degà de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull

- Resultats del projecte de recerca RELIG 2021-2022 Diàleg interreligiós i educació en el lleure: formar per una projecte ciutadania crítica, liderat pel doctor Miquel Àngel Essomba Gelabert de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La Jornada es complementarà amb dues taules rodones: la primera, amb la participació d’entitats de lleure, i la segona, que incorporarà experiències d’entitats religioses.

 

-      Una sessió de tallers pràctics presencials, de 17 a 19.30 h a EAPC Barcelona, (programa taller) (inscripció taller)

Presentació dels recursos educatius lúdics i realització dels tallers:

- Joc de taula "Juguem amb respecte i admiració", que forma part del Diccionari de religions per a noies i nois, publicació elaborada per l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR), i editada per la Direcció General d'Afers Religiosos. Aquesta publicació explica amb un llenguatge molt entenedor més de 300 conceptes de les religions més esteses i inclou un joc de taula que fomenta el coneixement dels conceptes de manera lúdica i cooperativa.

- Joc didàctic en línia "Missio Humanitas", elaborat per la Fundació MigraStudium per encàrrec de la Direcció General d'Afers Religiosos, realitzat a partir de la maleta pedagògica de la Fundació, amb l'objectiu d'acostar als infants i els joves el coneixement de la diversitat religiosa present a Catalunya d'una manera lúdica i entenedora.

 

En aquest sentit, us convidem a difondre la informació de la jornada i el taller entre totes les persones interessades i la vostra xarxa de contactes.

 

Agraint per endavant la vostra col·laboració, rebeu una cordial salutació


Font: Direcció General d’Afers Religiosos | Generalitat de CatalunyaData publicació: 25 d'octubre de 2022

Dubte aclarit

La Direcció General de Joventut ens aclareix un dubte interpretatiu de la normativa d'excepcionalitat de la COVID19

Administació de l'escola <administracio@escolaemporda.cat>

4 d’oct. 2022 10:53

per a educaciolleure.dretssocials

Benvolgudes, benvolguts,

Necessitem donar resposta a la reclamació que tenim de diversos alumnes.

A la 5a. DIRECTRIU PER A LES ESCOLES D'EDUCADORS/ES EN EL LLEURE VINCULADA A L’ESTAT D'ALARMA PER COVID-19 (16 de novembre de 2020), s'hi pot llegir textualment:

C.2.- S’amplia en 1 any el termini màxim establert per a completar la formació teòrica i pràctica dels cursos de monitor/a i de director/a, per a tots/es els/les alumnes independentment del moment que hagin fet la formació teòrica.

A la 6a. DIRECTRIU PER A LES ESCOLES D'EDUCADORS/ES EN EL LLEURE VINCULADA A LA PANDÈMIA PER COVID19 (1 de gener de 2022), s'hi pot llegir textualment:

Complementàriament indicar que finalitza:

- L'excepció d’ampliació en 1 any del termini de pràctiques.

Sense cap altra aclariment, sorgeix el dubte de si aquesta aplicació s'ha de deixar d'aplicar a partir de l'1 de gener de 2022 a partir dels nous cursos, o es fa extensiva també a tots els cursos anteriors a aquesta data i que ja gaudien d'ella.

Al Titus, per exemple, l’alumnat que va iniciar el curs el 4 de novembre de 2020, posa com a data límit de formació l’1 de març de 2024 (3 anys data inici de curs + pròrroga habitual propera convocatòria), i no 1 de març de 2025.

En enviar un recordatori d’aquesta data a l’alumnat que té pendent encara realizar les pràctiques hem rebut queixes de que se’ls hi va dir que s'amplia el termini en un any degut a la pandemia, i malgrat que tant la 5ª com la 6ª directriu están publicades a la nostra web, l'alumnat ha adduït que entenia que la finalització d'aquesta excepció era per als nous cursos a partir de l’1 de gener de 2022 i no per als anteriors, i que ells ja s’havien programat les pràctiques en funció d’aquest termini.

Ens agradaria instruccions precises de com hem de procedir, i si aquestes ens han passat per alt, agrairem ens les indiqueu, moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Salut!

Departament de secretaria i serveis administratius i acadèmics de l'Escola l'Empordà - AEGLE

Responsable del departament:  Àfrica Bassolí, secretària

administracio@escolaemporda.cat l www.escolaemporda.cat

Apartat de Correus 70 -17230 PALAMÓS

-----------------------------

educaciolleure.dretssocials@gencat.cat

17 d’oct. 2022 14:47

per a administracio@escolaemporda.cat

Benvolguda,

La 5ena circular de data  16/10/2020, modificada el 9/03/2021 establia: que en referència als cursos  2020/2021  i fins el 31/12/2021 s'ampliava en 1 any el termini màxim establert per a completar la formació teòrica i pràctica dels cursos de monitor/a i de director/a, per a tots/es els/les alumnes independentment del moment que hagin fet la formació teòrica.

A partir de l'entrada en vigor de la 6a directriu  l'1/01/2022,  ja no s'han admès les sol·licituds d'ampliació de termini de finalització d'un curs al·legant  el COVID encara que s'hagués iniciat abans d'aquesta data ja que en el 2021 ja es van poder realitzar les activitats de lleure amb força normalitat i per tant ja es podien fer pràctiques.

En cap cas es va fer constar al TITUS que amb caràcter general s'ampliés el termini per realitzar tots els cursos iniciats a partir de la data de vigència de la 5ena directriu.

Aquest “any extra” anava destinat especialment a aquelles persones que durant la COVID19 se’ls acabava el termini per fer les pràctiques i no les podien fer.

Espero haver-vos aclarit el dubte.

Salutacions cordials.


Data de publicació: 17/10/2022

Reincorporació d'Eva Fornós a l'escola

Estava en excedència des de començaments d'any

Eva Fornós Puigvert, s'ha incorporat aquest setembre de nou a l'escola, després d'una excedència que ha durat nou mesos.
La seva incorporació implica reemprendre les tasques de coordinació general, que fins a ara ha portat a terme el President de l'entitat, Rubèn Fornós. 

L'Eva, quan va agafar l'excedència va traspassar el seu càrrec de secretària de forma provisional a Àfrica Bassoli, però s'ha consensuat que aquesta funció la continua exercint, ara de forma definitiva, la mateixa Àfrica.

Eva Fornós és membre de la Junta de Govern de l'Associació Educació i Gestió en el Lleure a l'Empordà de la qual en depèn l'Escola l'Empordà, és membre de l'equip directiu de l'escola i també forma part del claustre de proofessorat de la mateixa.

Des de l'escola li donem la benvinguda i li desitgem el màxim encert en la realització de la seva tasca.

Data de publicació: 07/09/2022

Convocatòria dels Premis de Civisme 2022

Termini de presentació de les obres, memòries i treballs:

Del 2 d’agost fins a les 14 hores del 17 d’octubre de 2022

La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials ha obert la convocatòria dels Premis de Civisme 2022, mitjançant la RESOLUCIÓ DSO/2439/2022, de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria dels Premis de Civisme per a l'any 2022, publicada al DOGC Núm. 8721 d’1 d’agost de 2022.

 

Resolució de convocatòria dels Premis i els díptics corresponents a les diferents modalitats d’aquests Premis i us facilitem l’enllaç on trobar-ne les bases de la convocatòria i tota la informació, així com el formulari de sol·licitud:

 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Premis-Civisme

  

Un animem a presentar obres, memòries o treballs i/o a distribuir aquesta convocatòria entre les entitats o les persones que considereu que tractin o treballin amb aspectes de relacionats amb el civisme.

 

Modalitats

 

En la convocatòria 2022 hi ha 5 modalitats:

         

-   XL Premis de Civisme Serra i Moret. 

-   Premis de Civisme a l'actuació juvenil. XXXVI Premi Jaume Ciurana. 

-   XXVII Premi de Civisme als mitjans de comunicació. 

-   VII Premi de Civisme a la innovació. 

-   I Premi de Civisme a la virtut civil i la cohesió social.

 

Termini de presentació de les obres, memòries i treballs

 

Del 2 d’agost fins a les 14 hores del 17 d’octubre de 2022

 

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb:

 


Font: Direcció General de Joventut | Servei d’Associacionisme i Educació en el Lleure

Atesa la situació especial de risc d’incendi que es preveu durant aquest estiu, a la Direcció General de Joventut hem creat la pàgina web Actuacions en cas de risc d'incendi, que conté informació útil sobre el risc d'incendi i el seu impacte en les activitats d'educació en el lleure que es fan al medi natural.

 

Us agrairem que la tingueu present i la difongueu entre les persones responsables de les activitats en el medi natural que organitzeu.

 

Aprofitem per recordar-vos la web d’activitats amb informació general i recursos: Activitats d'educació en el lleure. Recursos per a entitats i empreses.

Font: Direcció General de Joventut | Servei d’Associacionisme i Educació en el Lleure | 6 de juliol de 2022

Pedagogia per conservar els boscos

Xerrada a càrrec de la Heike Freire

El bosc amb majúscules és el bosc vell. L’existència i la conservació d’aquests boscos són un bon indicador de l’estat de salut de la natura d’un país i són també el reflex de la sensibilitat de la seva població.

Els boscos vells en equilibri i harmonia són l’herència que podem deixar per tal que les generacions futures puguin disposar d’uns retalls de boscos primaris que serveixin de referència i guiatge per a la gestió forestal sostenible.

Xerrada a càrrec de la Heike Freire (docent, investigadora i escriptora)

Espai Cràter d’Olot

15 de juliol de 2022 a les 18 hores

Organitza: Parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Font: Servei d'Associacionisme i Educació en el Lleure | Direcció General de Joventut | Departament de Drets Socials


Cartera de serveis de serveis de la XNEJ

Àmbit de la salut

Jornades: “Eines i recursos per implementar el servei d’assessorament en gestió emocional”

Fruit dels diferents estudis s’ha constatat que actualment hi ha una clara tendència a l’empitjorament del benestar emocional i la salut mental del jovent. Per donar resposta a aquesta problemàtica, els i les professionals que treballen amb persones joves i en especial les persones que estan al capdavant dels punts d’informació juvenil i les oficines joves, són fonamentals a l’hora d’acompanyar les persones joves, d’oferir-los suport en la construcció del seu projecte de vida i contribuir a millorar-ne la salut.

Per aquest motiu, creiem que és bon moment per generar un espai de reflexió, de col·laboració i de trobada per als professionals que treballen amb joves, que ens permeti compartir coneixement, així com les diferents intervencions d’abast comunitari, suport individual i grupal que tenen per objectiu el benestar de les persones joves i el seu acompanyament en la gestió emocional.

Per això, us convidem a aquestes jornades, que tindran lloc en tres dies:

- Dimecres 13 de juliol: CONTEXT DE LES INTERVENCIONS EN SALUT EMOCIONAL I INTERVENCIONS COMUNITÀRIES - Presencial a càrrec de:

o David Bueno, Director de la Càtedra de Neuroeducació UB-EDU1ST.

o Montserrat Pàmias, Cap de Salut Mental Infantil i Juvenil de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

o Laia Català, Tècnica d’acompanyament emocional a joves de Salut i Educació Emocional (SEER)

- Divendres 15 de juliol: INTERVENCIONS INDIVIDUALS - Virtual a càrrec del Pau Tarrés, tècnic d’emancipació de la Coordinació Territorial de Joventut de Girona.

- Dimecres 20 de juliol: INTERVENCIONS GRUPALS - Virtual a càrrec de l’Oriol Julià i Olga Sunyer, tècnic i tècnica d’acompanyament emocional a joves de SEER.

Objectius:

- Compartir el marc conceptual de la salut i la gestió emocional de les persones joves.

- Aportar un marc teòric general als i a les professionals de joventut sobre benestar i gestió emocional i donar a conèixer intervencions comunitàries, individuals i grupals que ajudin al benestar de la gent jove i al seu acompanyament en la gestió emocional.

- Conèixer diverses eines, recursos i agents per poder treballar el benestar emocional amb el jovent.

Persones destinatàries:

- Professionals dels punts i oficines joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil

- Referents de benestar emocional i salut comunitària

- Educadors/es de lleure

- Docents i equips directius de centres educatius de secundària

- Professionals dels serveis socials

Inscripcions: Cal inscriure-s’hi prèviament mitjançant el formulari que podeu trobar en aquest enllaç abans del 10 de juliol.

Àrea responsable de la formació: Programa de Salut de l’Àrea de Programes d’Emancipació.

En cas que tingueu alguna consulta o dubte, ens podeu escriure a salut.joventut@gencat.cat.

JORNADA: “CONTEXT DE LES INTERVENCIONS EN SALUT EMOCIONAL I INTERVENCIONS COMUNITÀRIES”, 13 de juliol de 2022

En aquesta sessió reflexionarem sobre la salut emocional a partir del paradigma de la salutogènesi i el treball per a la prevenció. També serà un espai per conèixer els diferents programes que es duen a terme als territoris amb la intenció de facilitar-vos la coordinació amb els diversos agents, com ara els i les referents de benestar i salut emocional o altres actors implicats en l’abordatge d’aquesta qüestió en les persones joves.

Tenint en compte això, les sessions territorials volen recollir, tant des d’un punt de vista teòric com pràctic, les intervencions comunitàries que s’estiguin aplicant perquè, en la mesura que sigui possible, pugueu començar a dissenyar-les i a implementar-les als vostres municipis o comarques.

Taula rodona:

- David Bueno, Director de la Càtedra de Neuroeducació UB-EDU1ST

- Montserrat Pàmias, Cap de Salut Mental Infantil i Juvenil de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

- Laia Català, tècnica d’acompanyament emocional a joves de Salut i Educació Emocional (SEER)

Taula d’agents: amb l’exposició de les diferents línies de treball en les àrees de Salut, Educació i Joventut i presentació de la experiència d’un Servei de Joventut a cada territori.

Treball en xarxa: Espai de trobada entre els diferents agents participants.

Modalitat i durada:

Sessió presencial: Atesa la importància de poder vincular els diversos agents municipals i comarcals es farà simultàniament de manera presencial als diferents territoris, de 9:45h a 14h.

Lloc i places:

- Demarcació de Terres de l'Ebre: Sala Abària, 40 places - Demarcació de Tarragona: Sala Pau Casals, 60 places - Demarcació de Lleida: Alberg-Residència Sant Anastasi, 50 places - Demarcació de Girona: Seu de Generalitat Girona, 41 places - Demarcació de Barcelona: Casa del Mar, 200 places

JORNADA: “INTERVENCIONS INDIVIDUALS”, 15 de juliol de 2022

En aquesta sessió es facilitaran eines per impulsar trobades individualitzades per a joves que pateixen malestar emocional, i també per assolir els coneixements bàsics que permetin identificar possibles senyals d’alerta en la gent jove i disposar d’unes pautes d’actuació bàsiques en aquests casos.

Ponents:

- Pau Tarrés, tècnic d’emancipació de la Coordinació Territorial de Joventut de Girona.

- Experiències del territori

Modalitat i durada:

Aquesta sessió és en format virtual a través de BlackBoard de l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) amb una durada màxima de dues hores i mitja (de 10h a 12:30h).

Places: 250 persones

JORNADA: “INTERVENCIONS GRUPALS”, 20 de juliol de 2022

En aquesta sessió es facilitaran eines i recursos per impulsar sessions grupals amb joves per treballar aspectes de la salut emocional des de diferents òptiques i espais (equipaments de joventut, espais de lleure educatiu, centres educatius, espais esportius, espais culturals).

Ponents:

- Oriol Julià i Olga Sunyer, tècnic i tècnica d’acompanyament emocional a joves de SEER.

- Experiències del territori.

Modalitat i durada:

Aquesta sessió és en format virtual a través de BlackBoard de l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) amb una durada màxima de dues hores i mitja (de 10h a 12:30h).

Places: 250 persones

Font: Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil (28 de juny de 2022)

Nous premis per a entitats juvenils

Premis de l'associacionisme juvenil

Premis de l'educació en el lleure

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, compromès amb la tasca de donar suport i contribuir al creixement del teixit associatiu català, tirem endavant una nova edició dels Premis de l'Associacionisme Juvenil i dels Premis de l'Educació en el Lleure. Amb aquests premis volem tornar a reconèixer projectes fets o que es volen fer en un futur i  que demostren que el jovent és un present imparable que segueix sent el protagonista d’experiències transformadores que contribueixen a la justícia i cohesió social dels pobles i ciutats des del compromís i la participació en els afers col·lectius.

Enguany, que els premis arriben a la seva 20a edició, tornen consolidant l'aposta per reconèixer la tasca essencial de l'associacionisme juvenil a través de les, ja habituals categories Orgull, Horitzó i Impacte dels Premis de l'Associacionisme Juvenil. A més a més amb el convenciment que cal reconèixer i visibilitzar la imprescindible tasca de les entitats de lleure estrenem premis! Ho fem a través dels premis de l'Educació amb el Lleure que compten amb dues categories: Estímul i Estímul Plus. Aquestes categories, específiques per a projectes o entitats del sector del lleure, són també possibles gràcies a la suma d'esforços entre el CNJC i la Fundació Carulla.

El termini perquè les entitats i associacions presentin les seves candidatures en forma de projectes fets recentment o per a realitzar durant el curs 2022 - 23, ja està obert! Aquest termini s'allargarà fins al 23 d'octubre, i serà el 16 de novembre quan el jurat comunicarà el resultat als projectes guanyadors.

 

Per poder donar-vos tota la informació sobre els premis, hem editat aquestes guies visuals, que us ajudaran a conèixer les categories, qui s'hi pot presentar i la intenció d'aquesta nova edició.


Accés a les bases dels premis d'associacionisme juvenil

Accés a les bases dels premis de l'educació en el lleure

Font: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, dimarts, 28 juny, 2022 

28 Juny: Dia Internacional de l’Orgull Lèsbic, Gai, Trans, Bisexual, Intersexual i Queer (LGTBIQ+)

Tolerància zero davant de la discriminació per motiu d&#39;orientació

sexual i identitat

“Per un país de respecte als drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals,

transgènere i intersexuals i amb tolerància zero a la discriminació”.

Un país respectuós i divers on la normalitat social faci que les persones LGBTI es mostrin tal com són, sense por i amb la plena acceptació dels seus drets

Cada 28 de juny es recorda que el 1969, a la ciutat de Nova York, es va produir una batuda policial al local gai Stonewall Inn. Va ser la primera vegada que el col·lectiu gai es rebel·lava contundentment contra la repressió institucional i social que patia. Es considera que aquest succés va marcar l’inici de l’alliberament homosexual Aquell dia la població LGBTI va sortir al carrer de forma pacífica per visibilitzar-se i demanar la plena igualtat jurídica i social i lluitar contra la discriminació i els abusos patits.

El 26 de juny de 1977, a les Rambles de Barcelona, va tenir lloc la primera manifestació pels drets del col·lectiu LGTBI de l'Estat espanyol.

Des d’aleshores, s’han fet molts passos endavant i Catalunya ha liderat aquest avenç reconeixent els seus drets amb l&#39;aprovació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre i la posada en marxa de la primera Xarxa pública de serveis d’atenció integral LGBTI, entre altres accions.

Per la seva banda, l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i l’ODS 10 recorden la necessitat de garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest efecte.

Amb motiu d’aquesta celebració, arreu del territori es fan actes, manifestacions, activitats i esdeveniments. A continuació publiquem l’enllaç a diferents webs on podreu trobar-ne informació.


Per si us pot interessar

NOTA: algunes pàgines web encara no han actualitzat les activitats per aquest 28 juny 2022

La font d'aquest informació és:
Generalitat de Catalunya | Departament de drets socials | Direcció General de Joventut | Servei d’Associacionisme i Educació en el Lleure

📰  1R CONGRESO INTERNACIONAL DE OCIO EDUCATIVO Y ACCIÓN SOCIOCULTURAL

Rubèn Fornós, president del Consell de Govern de l'Escola l'Empordà forma part del comitè científic d'aquest congrés en representació del CEESC. 

El comitè científic està format per 22 persones i tenen l'encàrrec d'avaluar les propostes de comunicacions que s'han de presentar per al congrés. 

Cada proposta serà avaluada per dos components del comitè científic. La revisió és cega i els criteris de valoració són els següents:

El comitè científic revisarà les propostes rebudes d'acord amb els criteris esmentats i especificarà l'acceptació o el rebuig de cadascun dels treballs abans del 30 de juny de 2022.

En aquest enllaç podeu veure qui són les persones organitzadores i les que pertanyen al comitè científic: https://www.peretarres.org/es/congreso-ocio/organizacion

Avui 10 de febrer de 2022, s'ha presentat oficialment en el marc del debat sobre els reptes actuals del lleure educatiu i l'acció sociocultural, el I Congrés Internacional de Lleure Educatiu i Acció Sociocultural, que se celebrarà els propers 3 i 4 de novembre de 2022. Aquesta presentació s'ha fet forma telemàtica a través d'un seminari web.

Els objectius d'aquest congrés són:

Aquest és l'enllaç a la web del congrés: https://www.peretarres.org/es/congreso-ocio

10 de novembre de 2021

📰  Rubèn Fornós, s’ha incorporat de nou com professor en actiu d’aquesta escola incorporant-se també a determinades tasques acadèmiques.

Des de l'escola li desitgem el millor en aquesta nova etapa professional en la que se'ns cap mena de dubte tots en sortirem guanyant degut a la seva experiència de més de trenta anys com a docent.

Rubèn Fornós, president de l’Escola l’Empordà – AEGLE qui donada la seva condició de jubilat d’ençà l’any 2019, havia deixat les tasques acadèmiques i de professorat realitzant únicament aquelles que eren derivades del seu càrrec de presidència de l’equip de govern de l’entitat i d’administrador de la mateixa, s’ha incorporat de nou com professor en actiu d’aquesta escola incorporant-se també a determinades tasques acadèmiques.

Des de l'escola li desitgem el millor en aquesta nova etapa professional en la que se'ns cap mena de dubte tots en sortirem guanyant degut a la seva experiència de més de trenta anys com a docent.

10 de novembre de 2021

📰  Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure (ROPELL)

Actualment per exercir d’educador/a en el lleure, a més de tenir la titulació adient, és indispensable estar inscrit/a al Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure (ROPELL). En la pàgina oficial d’aquest registre hi trobaràs, detallades, les titulacions que et permeten inscriure-t’hi.

El Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya serveix per identificar les persones que tenen una titulació oficial que les habilita per exercir de professionals de l’educació en el lleure, tant de manera voluntària com remunerada.

Si vols exercir de monitor o director a l’equip de dirigents de les activitats d’educació en el lleure que es fan a Catalunya, has d’estar inscrit en aquest registre.

Accés al Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure (ROPELL)

10 de novembre de 2021

📰  Organitza un curs a la teva població

Un cop la Generalitat ha tornat a normalitzar la situació de les escoles d’educadores i educadors en el lleure amb la impartició de cursos presencials,  us volem oferir la possibilitat d’organitzar aquest 2022 un curs amb titulació oficial de la Generalitat de Catalunya de Monitores i Monitors d’activitats infantils i juvenils d’educació en el lleure que seria impartit per la nostra escola i organitzat per vosaltres al vostre municipi.

Un cop la Generalitat ha tornat a normalitzar la situació de les escoles d’educadores i educadors en el lleure amb la impartició de cursos presencials,  us volem oferir la possibilitat d’organitzar aquest 2022 un curs amb titulació oficial de la Generalitat de Catalunya de Monitores i Monitors d’activitats infantils i juvenils d’educació en el lleure que seria impartit per la nostra escola i organitzat per vosaltres al vostre municipi.

Sense cap compromís ens podeu consultar les condicions habituals o fer-nos propostes concretes pel que fa a dates , horaris i condicions econòmiques...

Confiant que aquesta proposta hagi  despertat el vostre interès i per no allargar-ho més, us passem l’enllaç a la nostra pàgina web on podreu conèixer amb detall qui som i què fem: www.escolaemporda.cat

NOTA: Donat que per Setmana Santa és quan es concentra la major demanda de cursos, si us interessés organitza-ho per aquestes dates caldria agilitzar-ho el més aviat possible.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

28 d'octubre de 2021

📰 La comunicació amb les famílies en l'abordatge de l’abús sexual infantil en el lleure

La Fundació Vicki Bernadet, a iniciativa del Consell Nacional de Joventut, i amb el suport de la Direcció General de Joventut ha elaborat el monogràfic La comunicació amb les famílies en l'abordatge de l’abús sexual infantil en el lleure, el qual consta de dos documents en versió web i versió imprimible

La Fundació Vicki Bernadet, a iniciativa del Consell Nacional de Joventut, i amb el suport de la Direcció General de Joventut ha elaborat el monogràfic La comunicació amb les famílies en l'abordatge de l’abús sexual infantil en el lleure, el qual consta de dos documents en versió web i versió imprimible:

 

-La comunicació amb les famílies en l'abordatge de l’abús sexual infantil en el lleure.

 

-Pòster La comunicació amb les famílies en l'abordatge de l’abús sexual infantil en el lleure.

 

Els trobareu a la web JOVE.CAT i els podeu descarregar en el següent enllaç: 

https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/Activitats_educacio_lleure_Recursos_entitats_empreses/prevencio_maltractament/#bloc3

 

Formen part d'un monogràfic el qual integra, a més, formacions associades de les quals us informarem quan es posin en marxa.

 

Aquests materials  tenen l'objectiu de  dotar de pautes i orientacions per a dirigents del lleure per tal de, en primer lloc, protegir a l’infant víctima d’abusos sexuals i, en segon lloc, donar eines per superar les principals dificultats de comunicació amb les famílies. Per tant són una eina de suport tècnic a la docència del nou  protocol de Prevenció i Abordatge de l’Abús Sexual Infantil en l’àmbit de l’educació en el lleure en els cursos  d’educadors/es en el lleure.

20 d'octubre de 2021

📰 Finalitzen definitivament els cursos de monitor/a 100% on-line

L'autorització excepcional per part de la Generalitat de Catalunya, finalitza el 31 de desembre de 2021.

L'autorització excepcional per part de la Generalitat de Catalunya, degut a la COVID-19, per poder fer els cursos on-line finalitza el 31 de desembre de 2021. Això vol dir que cursos de monitor/a 100% on-line només n'hi hauran fins aquest Nadal 2021. Aprofita l'oportunitat!

Els cursos de directors/es seran el 66% ONLINE i 34% PRESENCIALS

A partir del 31 de desembre de 2021:

CURS DE MONITOR/A: 150h

CURS DE DIRECTOR/A: 200h*

CURS COMPLEMENTARI: 90h*

6a. DIRECTRIU DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LES ESCOLES D’EDUCADORS/ES EN EL LLEURE  VINCULADA A LA PANDÈMIA PER COVID19 

*El curs de director/a complet consta de 4 mòduls amb una càrrega lectiva de 290h. Donat que dos d'aquests mòduls es poden convalidar, a la nostra escola l'hem dividit en dos: el curs complementari (mòduls convalidables) i el curs de director/a (mòduls no convalidables). A la pràctica, un alumne/a per accedir al títol de director/a ha d'haver superat el curs de director/a (200h) i tenir una d'aquestes tres condicions (seguiu l'enllaç), una d'elles és superar el curs complementari si no compleix cap de les altres dues condicions.

6 de setembre 2021

📰 Menjadors escolars, curs 2021/2022, preu i monitoratge

Degut a aquest increment de monitoratge, està fent falta més personal en tots els menjadors escolar de tot Catalunya

Mitjançant la resolució es fixa el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Educació per al curs 2021-2022 i l’import de l'ajut individual de menjador escolar, per a l'alumnat que per manca d'oferta educativa d'ensenyaments obligatoris s'escolaritza fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i centres municipals, prèviament determinats pel Departament d'Educació. 

El preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador comprèn, a més de l’àpat, l’atenció directa a l’alumnat durant el temps de la prestació del servei de menjador i els períodes de temps anteriors i posteriors, des que acaben les classes del matí fins que comencen les de la tarda amb una durada màxima de dues hores i mitja en total. 

Comensal esporàdic: És l’alumne que fa servir el menjador ocasionalment o bé únicament algun dia fix de la setmana. En general es considera esporàdic, qui fa ús del servei menys de tres dies a la setmana o, en el cas de secundària, qui en fa ús menys de dos dies a la setmana. (Fins a un 10% més del que paguen els altres comensals per als àpats)

El preu màxim del servei de menjador escolar es manté en 6,33 €/alumne/dia per a la totalitat d’alumnes, excepte pels alumnes esporàdics no beneficiaris d’ajut de menjador als que s’aplicarà un preu de 6,96 €/alumne/dia

Ràtio de monitoratge 2021/2022: la dotació de personal per atendre l'alumnat en el temps de prestació del servei de menjador atendrà a una ràtio màxima de nombre d'alumnes per monitor, d'acord amb el següent:

Educació secundària obligatòria: 30

Educació primària: 25

Educació infantil: 15

Les ràtios a aplicar durant el temps anterior i posterior de l'estona de dinar seran les que determini la direcció del centre; en qualsevol cas es garantirà que durant el temps de descans o d'esbarjo hi hagi el personal necessari per assegurar una correcta atenció a l'alumnat segons les característiques físiques i d'ocupació dels centres. Degut a aquest increment de monitoratge, està fent falta més personal en tots els menjadors escolar de tot Catalunya,

En els centres d'educació especial, atesa la singularitat i la diferent tipologia d'alumnat que escolaritza cada centre, la ràtio de monitors es determina d'acord amb les seves necessitats. En qualsevol cas, no serà superior a 6 alumnes per cada monitor.

En els centres ordinaris quan entre els comensals hi hagi alumnes amb necessitats específiques que requereixen una atenció especial de suport en l'espai de menjador, el nombre de monitors s'adequarà en funció de les necessitats dels comensals

Resolució EDU/463/2021, de 17 de febrer, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Educació i el preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i municipals, d'acord amb la planificació feta al mapa escolar, per al curs escolar 2021-2022 (DOGC núm. 8349, de 24 de febrer de 2021)

6 de setembre 2021

📰 La Consellera de Drets Socials fa una trobada a Girona per conèixer de primera mà l’estat de l’educació en el lleure 

Sis entitats de l’àmbit del lleure educatiu van dir-hi la seva, entre elles l'Escola l'Empordà 

El passat 6 de setembre de 2021 i en el marc de la visita que la Consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, l’honorable senyora Violant Cervera, va fer a la comarca del Gironès, es va fer una trobada a Sala Carles Rahola de l’Edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona amb l’objectiu de conèixer de primera mà l’estat del lleure educatiu i l’horitzó de la participació del jovent en les activitats educatives. Per aconseguir-ho, el format de la trobada consistia en la participació de representants de sis entitats del sector de l’educació en el lleure, seleccionades per la Coordinació territorial de Joventut a Girona 

Van acompanyar a la Consellera, Àlex Sastre, director General de Joventut i Raul Morales, director dels Serveis Territorials de Drets Socials a Girona. 

Per part de la coordinació territorial de Joventut a Girona hi van ser presents Montse Pou Costa. coordinadora territorial, Carles Fernández, tècnic dels serveis d’Associacionisme i Educació en el Lleure de la direcció general de Joventut i Laura Masó, tècnica de l’àrea de programes de participació juvenil de l’Agència Catalana de la Joventut. 

Les persones representants de les entitats convidades a participar en la mateixa havien de respondre en un temps limitat a un màxim de vuit minuts a aquestes dues preguntes: 

1. De les propostes que dueu a terme, quin paper hi tenen les persones joves? 

2. Com veieu l’encaix entre la gent jove i el lleure associatiu? Quins són els reptes? Quines són les oportunitats? Com ho afronteu?... 

Així doncs, i després d’una breu presentació, van anar responent: 

Consol Duran, patrona de Centres d’Esplai Girona (Fundació esplai Girona) 

Quim Pou, president de l’Associació Sorellona 

Isaac Poch, comissari de la demarcació de Girona de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya 

Julia Barba, presidenta de l’Associació per a l’atenció de serveis i solidaritat-AASS 

Mariona Puigvaldoira, directora de l’espai cultural Casa de les Vídues a Llagostera i directora de l’Escola d’Art de Cassà de la Selva. 

També hi va ser present Rubèn Fornós com a president de l’Escola l’Empordà-AEGLE. 

A continuació presentem l’escrit al qual va donar lectura el President de la nostra escola. 

Aportació de l’Escola l’Empordà-AEGLE 

Honorable Consellera, altres càrrecs institucionals, personal tècnic i resta de persones convidades a aquest acte, abans que res vull agrair que se m’hagi convidat a participar-hi. 

El meu nom és Rubèn Fornós i sóc el president de l’Associació Educació i Gestió en el Lleure a l’Empordà, entitat que dóna personalitat jurídica a l’Escola l’Empordà. 

Com podeu constatar, ja fa anys que no em puc classificar dins l’apartat de persones joves, de fet, jo ja sóc besavi. 

L’Escola l’Empordà va ser fundada l’any 1998 com a escició de la delegació gironina de l’Escola Ensenya de Fusta de Catalunya amb seu a Barcelona que es va crear l’any 1990 avui ja desapareguda. 

Tenim una experiència en la formació de monitores de més de 31 anys. 

Aquesta escola, a més dels cursos homologats de monitores i directores, porta a terme cursos d’iniciació al lleure, coneguts popularment com cursos de premonitores. 

També porta a terme diverses especialitzacions com menjadors, transport, vetlladores, reforç escolar, medi natural, manipulació d’aliments, primers auxilis de nivell 1, i cursos d’atenció a la diversitat com el de la dislèxia o el TDAH, a més d’un curs de prevenció d’abusos sexuals a infants i adolescents i un altre de formalització de projectes d’educació en el lleure. 

Pel que fa a la pregunta: De les propostes que dueu a terme, quin paper hi tenen les persones joves? Hem de dir que la nostra escola tracta amb dues tipologies de persones joves, els joves adolescents de 14 a 18 anys per un cantó i les persones joves de més de 18 anys per l’altre. 

Per tant, atenent-nos a aquesta classificació, hem de dir que la participació dels joves adolescents és bàsicament en els cursos de premonitors. 

Pel que fa a la resta de persones joves, aquestes constitueixen el nostre alumnat dels cursos de monitores i directores. 

En tots dos casos, el paper que les persones joves hi tenen és que es tracta d’alumnes actius gràcies a la metodologia dinàmica en que impartim les unitats didàctiques. 

Vull fer esment de com aquesta formació que impartim es transfereix de forma molt positiva al dia a dia de l’alumnat un cop acabada aquesta, i ho faré a través d’ímputs objectius observats. 

El primer d’ells és quan l’associació de famílies de l’Institut de Palamós ens va demanar que organitzéssim per a l’alumnat d’aquest institut un curs de premonitores. 

El fet rellevant és que ens van dir: 

“El professorat de l’institut s’ha adonat que l’alumnat que més participa de les activitats que proposen, que més s’ofereix com a voluntari i que més i millor actua en processos de mediació té un tret en comú: ha participat al Campus jove d’estiu que inclou un curs de premonitores impartit per la vostra escola”. 

Ja fa temps que portem a terme el Programa Suma-t’hi quin objectiu és la promoció de l’associacionisme i el voluntariat, amb l’organització de cursos de premonitores. 

Amb la complicitat de les tècniques de joventut municipals, aquestes continuen treballant amb aquestes joves adolescents un cop realitzat el curs i aprofitant la formació i la corresponent motivació rebuda. 

En aquest sentit, el Tècnic de Joventut de l’Ajuntament de Roses ens va demanar un curs de premonitores per dinamitzar l’espai jove municipal d’aquesta població, el CAR de Roses, i cinc anys després ens explicava que aquelles joves adolescents que hi van participar van ser elles qui realment es van convertir en les dinamitzadores de l’espai. 

Tanmateix, el tècnic de Joventut de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, va participar en un d’aquests cursos que vam impartir, fent una proposta als joves d’aquesta població, proposta que va donar com a resultat la fundació d’una associació juvenil. 

I tants d’altres ímputs que hem anat rebent que ens indiquen com la formació que impartim té conseqüències beneficioses transferibles a la societat. 

Pel que fa a la formació de les persones joves majors de 18 anys d’edat, aquests ímputs ens arriben a través del què ens expliquen en les seves memòries de pràctiques, on hi veiem reflectida la formació rebuda en la seva participació en aquest període de pràctiques i que a la vegada ens ajuden a estar al dia. 

Però, hi ha un altre ímput objectiu que vull destacar, i és que un cop acabat el curs i ja amb el títol a la mà, són moltes les consultes que ens arriben en el sentit de: què han de fer o com s’han de comportar en situacions que s’allunyen dels estàndards d’excel·lència que els hi ensenyem a classe, i que ens molts casos poden arribar fins i tot a un incompliment de la normativa vigent. 

La formació que els hi hem donat ha impulsat a persones joves emprenedores a crear empreses de serveis d’educació en el lleure, algunes d’elles molt actives i amb molt de potencial. 

Finalment, no puc deixar d’esmentar el professorat jove de la nostra escola,que conviu amb un altre de no tant jove. I que és el protagonista representant de les persones joves en el nostre projecte d’escola i amb influència directa en el claustre de la mateixa. 

En aquest sentit vull destacar que el responsable de formació dels cursos de monitores és una persona jove de 25 anys, que juntament amb altres persones joves i totes elles titulades universitàries en diverses disciplines relacionades amb l’educació, constitueixen la nova generació del nostre professorat. 

Pel que fa a la segona pregunta: Com veieu l’encaix entre la gent jove i el lleure associatiu? Quins són els reptes? Quines són les oportunitats? Com ho afronteu... 

Aquí hem de dir que els nostre repte i a la vegada la nostra oportunitat és la influència que exercim des de la nostra posició de formadores en el nostre alumnat. 

Precisament, aquesta transferència de la formació i els valors rebuts en els cursos que impartim i que es traspassa a la societat és el valor afegit més important que tenim i que volem potenciar. 

En un món globalitzat, constantment canviant, incert, insegur... es fa més urgent que mai proporcionar a les persones joves unes bases interiors sòlides que les permetin tenir forces per buscar maneres de tirar endavant, siguin quines siguin les circumstàncies exteriors a elles, amb energia, resiliència i confiança en elles mateixes i en la vida. Es tracta d’apoderar-les per ser assertives i respectuoses per sentir-se part d’un tot des d’un punt de vista intercultural i de l’educació de gènere. 

Ara, més que mai, hem de treballar tot un seguit de valors, almenys i com a mínim, els continguts en la declaració universal dels drets humans i específicament els continguts en la convenció per als drets dels infants. 

Aquesta oportunitat no la volem deixar escapar en la formació que donem a les educadores en el lleure, i ho fem de forma transversal en totes les nostres unitats didàctiques, i a través de les dinàmiques i les actituds que transmetem. 

També és un repte constant de la nostra escola oferir una formació de qualitat, per a tothom i a tot arreu. 

En aquest sentit no podem deixar de parlar de la recent autoritzada formació on-line, que és la que millor acompleix aquest objectiu i que en el nostre cas ho fem amb rigorositat pedagògica i adequació constant de les unitats didàctiques, exercicis de treball de les mateixes i recerca constant de recursos complementaris propis i aliens. 

Desitgem que aquest tipus de formació on-line hagi arribat per quedar-se. 

La nostra tipologia d’alumnat, majorment, no procedeix del lleure associatiu, i un dels nostres reptes que ja fa anys ens vam imposar és el de transmetre els valors tradicionals del lleure associatiu perquè a la vegada els fessin presents en les empreses de serveis, no ja dels casals d’estiu, sinó també en tot l’àmbit de l’educació del lleure dins de l’escola i, sobretot, a les activitats extraescolars. 

Per acabar la meva intervenció vull remarcar que els cursos de monitores i directores són els únics cursos que estan en la categoria de la formació professional als que s’hi pot accedir sense estudis previs i això representa una gran oportunitat per a determinades persones joves que no s’han pogut aprofitar d’una formació prèvia i que aquests cursos els obre la possibilitat d’una vida professional. 

Moltes gràcies per escoltar-me durant 8 minuts. 


17 juliol 2021

📰 Mesures de seguretat per evitar ofegaments en les activitats de lleure infantil i juvenil 

La Direcció General de Protecció Civil ha elaborat un document amb mesures de seguretat per evitar ofegaments en les activitats de lleure infantil i juvenil (casals, colònies, campaments), de campus o estades esportives, de sortides escolars i, en general, de grups d’infants i joves, que es facin a l’aigua (platges, piscines, rius, estanys o embassaments).

Activitats aquàtiques en grup per a infants i joves 

En les activitats a l’aigua (platges, piscines, rius, estanys o embassaments) de lleure infantil i juvenil (casals, colònies, campaments), de campus o estades esportives, de sortides escolars i, en general, de grups d’infants i joves, recordeu les mesures de seguretat per evitar ofegaments: 

‐En organitzar l’activitat verifiqueu si els infants i joves saben nedar adequadament. Si no en saben, assegureu‐vos que fan l’activitat amb un dispositiu de seguretat adaptat a la seva edat i al medi (armilla, bombolleta, etc.). 

‐Prioritzeu les activitats organitzades per professionals del medi aquàtic per garantir l’ús dels mitjans adequats de seguretat (armilles o altres) i la presència de personal qualificat per al salvament en cas d’ofegament o dificultat a l’aigua. 

‐Al final de les activitats organitzades eviteu el bany en zones no conegudes o no habilitades, especialment en el cas d’aigües interiors. 

‐Tingueu en compte que les aigües interiors (rius, llacs, estanys, embassaments) poden tenir riscos no visibles com pous, corrents o altres. 

‐En general, banyeu‐vos només en llocs habilitats específicament o vigilats. No permeteu que els infants i joves que no saben nadar adequadament es banyin si no porten cap dispositiu de seguretat. 

‐Mantingueu la supervisió del grup en tot moment per detectar possibles incidents 

o accidents. Assegureu‐vos que podeu controlar el grup a tota hora (tingueu en compte la dimensió). Tingueu present que en aigües interiors i platges no hi ha visibilitat a l’aigua en cas d’ofegament i això dificulta un rescat a temps. 

‐En cas d’incident truqueu al 112 i faciliteu la ubicació més precisa possible. 

📰 Un any de cursos on-line homologats 

Aquest mes de maig de 2021 ja portem un any fent on-line cursos homologats de monitoratge i direcció d'activitats infantils i juvenils d'educació en el lleure

La formació al 100% on-line dels cursos de Monitores i Monitors i de Directors i Directors d'activitats infantils i juvenils d'educació en el lleure va ser autoritzada per la Direcció general de Joventut de la Generalitat de Catalunya per poder fer front a les limitacions imposades per la pandèmia de la COVID 19.

Aquest mes de maig ja fa un any que l'Escola l'Empordà els ha anat convocant de forma ininterrompuda, i de moment les escoles n'estem autoritzades fins a finals d'aquest 2021.

Contràriament al que es pugui pensar, l'alumnat ha sortit molt ben preparat, ja que ha hagut de treball de valent en diversos camps:

I  per contrarestar als detractors d'aquesta formació on-line que diuen que hi fa falta pràctica, només cal remarcar que tot aquest alumnat també haurà de fer les 160 hores de pràctiques en el curs de monitores i monitors i les120 hores de pràctiques en els cursos de directores i directors.

Sí que és cert que es perd la dinàmica que ofereix el contacte directe entre els participants, sigui alumnat o professorat, però les sessions en directe són prou dinàmiques com per contrarestar-ho fins a allà on és possible amb la metodologia on-line.

El fet que l'alumnat hagi de fer un exercici on s'hagi de gravar en un vídeo per fer una presentació del treball encomanat, és una altra garantia d'autenticitat de la participació al curs.

Per la nostra part, hem constatat que aquest alumnat ha hagut de treballar al 100% totes les unitats didàctiques i li ha calgut un esforç personal superior a l'alumnat dels cursos presencials, i això és un fet que necessàriament repercuteix en una major adquisició competencial.

Per la nostra part, malgrat tenir una experiència de ja  fa molts anys portant a terme cursos d'especialització en la modalitat on-line, haver de preparar aquesta envergadura de cursos en aquesta modalitat no ha estat una tasca gens fàcil, però de les dificultats n'hem  tret oportunitats com la d'actualitzar tots els  continguts referits a cadascuna de les unitats didàctiques que impartim,  migrar d'una plataforma per als cursos on-line que  començava a quedar obsoleta, a la plataforma Classroom de Google i cercar exercicis per a cada unitat didàctica que ajudin a l'adquisició de les competències
que es pretenen aconseguir amb cadascuna d'elles.

Tot plegat ha estat un gran esforç per part nostra del que n'estem molt satisfets i que s'afegeix a la qualitat pedagògica de la nostra escola que tradicionalment venim oferint, i aquesta vegada també, on-line.

📰 7 guies per a una comunicació inclusiva

Es presenten diversos documents per a l’ús d’un llenguatge inclusiu, no només en allò que fa referència al masculí i femení, sinó també a col·lectius diversos.

El llenguatge emprat al llarg de la història de la humanitat havia pretès, de d’un principi, tenir un estàndard neutre. No obstant això, la realitat és que l'ús del genèric del masculí per anomenar tot allò referent als dos gèneres ha acabat, d’alguna manera, invisibilitzant a les dones. L’objectiu més general de la comunicació inclusiva és donar rellevància a la presència dels dos sexes en els diferents missatges emesos i evitar també l'ús d’imatges que puguin afectar la dignitat de dones o homes o que transmetin estereotips sexistes.

Des de fa un temps, diverses organitzacions fan servir en les seves comunicacions l’ús d’un llenguatge inclusiu, no només en allò que fa referència al masculí i femení, sinó també als diversos col·lectius que avui dia conformen la societat. Parar atenció en què els termes usats tinguin en compte la manera com les persones volen ser anomenades, fugir de determinades paraules i expressions que estan connotades molt negativament i evitar certes associacions són un pas fonamental per recollir i reconèixer la diversitat.

A continuació, es presenten algunes guies que poden ajudar a les entitats en el camí cap a la utilització d’un llenguatge inclusiu en la seva tasca diària.

10 de novembre de 2021

📰  Manifest en defensa del lleure i l'associacionisme educatiu a Catalunya

Manifet enviat a l’opinió pública i a les institucions responsables de facilitar i vetllar per dotar de les oportunitats del lleure educatiu a totes les associacions i entitats i, perquè tinguin cura de tots els infants de Catalunya, i facin difusió d'aquestes conclusions. 

L’animació pot definir-se com la intervenció d’aquell agent o persona que no pretén transmetre res a un grup o a una col·lectivitat donada, sinó que s’esforça primordialment a aconseguir que el grup faci ús dels seus recursos individuals i col·lectius, els posi en comú en una xarxa d’intercanvi que l’animador tendeix a consolidar, i els faci efectius en la seva actuació sobre el medi material o social en què es troba inserit.

Joaquim Franch

El dissabte 6 de novembre de 2021 s’ha celebrat a Saifores (Baix Penedès) la XIV Jornada Marta Mata, organitzada per la Fundació Marta Mata, que ha estat dedicada a Joaquim Franch, un dels principals pedagogs que han estat i són referents de l’educació en el lleure de Catalunya.

Amb el pretext d’aprofundir en les aportacions de Joaquim Franch, els participants a la jornada, persones vinculades a l’àmbit educatiu i a institucions i entitats diverses (entitats i associacions de lleure educatiu, escoles, universitats, etc.) han reflexionat i debatut sobre la situació actual del lleure educatiu a Catalunya, sobretot després de les dificultats que les entitats i grups d’aquest àmbit educatiu han viscut i encara pateixen a causa de la pandèmia.

Els temes de debat de la jornada i les preocupacions que s’hi ha manifestat també són compartides des d’altres institucions i xarxes de grups i entitats. Per aquest motiu, les persones participants a la XIV Jornada Marta Mata sobre Joaquim Franch, de manera coherent a les preocupacions i principis que van orientar la reflexió i la pràctica educativa d’ambdós pedagogs, presentem a l’opinió pública i a les institucions responsables de facilitar i vetllar per dotar de les oportunitats del lleure educatiu a totes les associacions i entitats i, sobretot, a tots els infants de Catalunya, les propostes següents:

1. Reconèixer els esplais i caus com espais educatius preferents a l’hora de garantir el ple exercici dels drets dels infants.

2. Afavorir la implicació comunitària d’esplais i caus en els seus entorns socials de referència, reconeixent-ne el paper educador i constructor de comunitat que hi juguen.

3. Enfortir el rol formador de les escoles d’educadores i educadors en el lleure, dotant-les dels recursos necessaris i simplificant-ne els procediments administratius.

4. Establir un reconeixement social de les competències educatives de caps i monitores a tots els efectes, tant social com laboral.

5. Impulsar una línia de finançament públic que garanteixi que tot infant pot participar en activitats d’educació en el lleure de base comunitària sense risc d’exclusió per motius econòmics.

6. Facilitar l’accés i l’ús dels espais òptims per desplegar l’activitat de l’educació en el lleure de base comunitària: locals dignes, terrenys d’acampada i cases de colònies accessibles.

7. Desplegar un sistema de bonificacions i gratuïtats en la utilització de transport públics, equipaments culturals o altres recursos que siguin necessaris a l’hora de realitzar activitats d’educació en el lleure de base comunitària

8. Ampliar el suport econòmic i organitzatiu dels poders públics a les associacions i federacions que apleguen els esplais i els agrupaments escoltes de Catalunya.

9. Promoure campanyes socials d’impacte per facilitar el coneixement i el reconeixement de l’educació en el lleure de base comunitària per part de la societat.

10. Establir una línia de recerca del país que faci una radiografia de l’estat actual de l’educació en el lleure de base comunitària, i actualitzi les dades de forma periòdica i pública.

Saifores, 6 de novembre de 2021