COM ORGANITZAR UN CURS A LA TEVA POBLACIÓ?

Vosaltres busqueu el local i nosaltres la resta

Podem organitzar un curs a la vostra població, vosaltres poseu el local i nosaltres la resta

Podem organitzar un curs a la vostra població, només cal que hi hagi un mínim de 15 alumnes. Si esteu interessats només us heu de posar en contacte amb nosaltres, vosaltres poseu el local i nosaltres la resta.

Realitzem accions formatives a partir de la demanda d'un centre o d'una entitat de lleure educatiu, d'un ajuntament, consell comarcal, etc., adequant-nos a les necessitats concretes

Nosaltres ens desplaçarem i farem els cursos allà on us interessi. Només cal que ens ho demaneu i que sigueu un número mínim de persones. Aquest cursos s'organitzen normalment en la modalitat de caps de setmana i també en modalitat d'intensius

L’entitat organitzadora, no li suposa cap despesa només ha de facilita l’espai per a la realització del curs, fer la difusió publicitària, donar la informació i formalitzar les inscripcions. En aquest sentit l’entitat organitzadora rep instruccions detallades i fulls de matriculació de l’Escola. L’alumne ha de pagar la matrícula del curs, a l’entitat bancària i retornar el corresponent comprovant a l’entitat organitzadora.

L’Escola l'Empordà és qui imparteix el curs (en el cas que hi hagi matriculat el mínim d’alumnes estipulat), avalua i tramita els expedients i les titulacions.

Amb aquesta fórmula la responsabilitat de l’entitat organitzadora queda molt limitada, essent responsabilitat de l’Escola tota la gestió acadèmica i econòmica.

Accés a tots els joves

Creiem que aquest oferiment pot ser del vostre interès i sobretot pot facilitar l’accés a la formació del lleure als joves de la vostra població, per aquest motiu, si hi esteu interessats, només cal que us poseu en contacte amb nosaltres directament a: administracio@escolaemporda.cat

A més dels cursos oficials de MONITORS DE LLEURE, també us podem oferir el curs oficial de DIRECTORS, el d'ESPECIALITZACIÓ i podem parlar de qualsevol altre curs

Demaneu una proposta sense cap compromís

Envieu-nos un correu electrònic a administracio@escolaemporda.cat i us prepararem una proposta sense cap compromís

Condicions d'espais necessaris per a impartir cursos de monitor/a i de director/a

Condicions d'espais necessàries per a impartir cursos de monitor/a i de director/a

-Taules i cadires o cadires amb braç per a tots els alumnes

-Pissarra amb guix o retoladors

-Pantalla per a projeccions o paret blanca

-Taules per a les sessions de tallers

-L'Escola l'Empordà no es fa responsable de la gestió de les claus (tancar i obrir) ja que cada dia venen professors diferents a impartir el curs i és impossible anar-se passant les claus i les instruccions d'alarmes etc.

Normativa aplicable:ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació demonitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.Article 5 Requisits mínims d’espai Els centres, les entitats o empreses on es desenvolupin la part lectiva dels cursos de monitor/a i director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil han de complir els requisits mínims d’espai següents: a) Aules polivalents d’un mínim de 2m2 per alumne/a. b) El nombre màxim d’alumnes permesos per aula és de 35. c) Les aules de formació poden trobar-se en espais singulars i exteriors de l’escola. Aquests requisits es podran acreditar mitjançant una declaració responsable