ESTUDIAR ON-LINE

Aquests cursos utilitzen una plataforma molt fàcil i molt intuïtiva pensada per a tot tipus d'alumnat, des dels que teniu un nivell molt elemental en informàtica i no heu fet mai un curs on-line, fins als que esteu més avesats en el món de l'ordinador.

QUÈ ÉS LA FORMACIÓ ON-LINE O E-LEARNING?

Formació on-line

E-learning (simplificació del anglicisme Electronic Learning ) es podria definir com el procés d'ensenyament que es porta a terme o es desenvolupa a internet i mitjançant la utilització de mitjans electrònics. També se li denomina entre altres accepcions formació on-line , ensenyament virtual, teleformació o aprenentatge electrònic .

En aquest sentit cal fer una distinció important entre el que s'entén per :

Formació on-line: el coneixement s'adquireix a través d'internet. La formació on-line es porta a terme en el moment en què es necessita. És l'alumne el que bàsicament controla el tempo de la seva formació en línia.

Formació a distància: el coneixement s'adquireix combinant l'aprenentatge a distància (Per exemple amb Zoom), i l'aprenentatge presencial

20 Avantatges de la formació on-line

1. Estalvi . La formació on-line suposa una reducció de despeses molt significativa si ho comparem amb l'aprenentatge presencial. En aquest tipus d'aprenentatge en línia s'estalvien despeses de trasllat, allotjament, material didàctic, dietes, i fins hi tot en algun cas de matrícula, etc.

2. Rapidesa i agilitat . La formació on-line parteix amb l'enorme avantatge de ser un aprenentatge on predomina la immediatesa a l'hora d'aconseguir la informació necessària per a qualsevol tipus d'aprenentatge. La informació s'obté al moment i de forma àgil i molt accessible.

3. Accés just-in-time . La formació a través de La formació on-line es porta a terme en el moment en què es necessita. Ets tu el que bàsicament controla el tempo de la teva formació en línia.

4. Accés just-for-me . A més de poder realitzar un aprenentatge en el moment en que es desitgi, La formació on-line et permet un tipus d'ensenyament o aprenentatge molt més individualitzat i personalitzat en funció de les teves característiques tant pedagògiques com tecnològiques.

5. Flexibilitat horària . Una altra clara avantatge de La formació on-line en contraposició a l'aprenentatge presencial és que ets tu el que pot gestionar el teu propi ritme d'aprenentatge. I pots fer-ho a qualsevol hora ia qualsevol lloc, sempre que gaufeixis d'una connexió a internet i un dispositiu electrònic. Amb La formació on-line s'aconsegueix trencar la sempre difícil barrera temporal.

6. Material electrònic . A La formació on-line es substitueix el format en paper per un format electrònic. Principalment es tracta d'un material audiovisual com, per exemple, aunts en línea, videotutorials o presentacions.

7. Barrera espacial . Amb La formació on-line les barreres espacials desapareixen, ja que és possible realitzar qualsevol tipus de formació en línia sense que importi la ubicació. És el que s'entén per deslocalització espacial.

8. Actualització . A La formació on-line els continguts són el línia, és a dir, tenen l'avantatge d'estar allotjats en espais on es poden revisar i actualitzar constantment. I l'avantatge d'aquesta actualització és que no és una actualització unidireccional, sinó que poden realitzar-tant docents com alumnes.

9. Multidispositius . La formació on-line permet l'aprenentatge de qualsevol tipus d'ensenyament a partir d'una àmplia gamma de dispositius. Amb l'e-learning és possible accedir a qualsevol formació a partir d'un smartphone, una tablet o un ordinador.

10 Conciliació . En ser un tipus d'ensenyament deslocalitzada, La formació on-line permet una cosa que a la meva manera de veure em sembla fonamental en la societat actual: la conciliació entre la vida familiar i la vida laboral. La formació on-line fa possible que l'aprenentatge i la vida familiar siguin compatibles, precisament perquè permet la flexibilitat horària.

11. Tutorització . La tutorització és un aspecte fonamental en La formació on-line. El fet que els alumnes no puguin tenir un contacte directe amb el docent que imparteix una assignatura, no és impediment perquè es realitzi una supervisió de la progressió de l'alumne mitjançant la tutorització. Hi ha diverses formes per les quals un alumne pot tenir un contacte fluid amb el docent a través de correu electrònic o videoconferència, per citar dos exemples.

12. Autodidactisme . L'existència de la tutorització no impedeix, d'altra banda, que qualsevol persona pugui aprendre de forma autodidacta un ensenyament a través de l'aprenentatge electrònic.

13. Aprenentatge col · laboratiu . Encara que en La formació on-line l'aprenentatge és principalment individual, això no impedeix que cert tipus d'ensenyaments se centri en el que s'anomena l'aprenentatge col · laboratiu. Es tracta d'un aprenentatge virtual, però en el que a través d'un fòrum diferents persones poden realitzar activitats, debats, pluges d'idees per posar-les en comú.

14. Plataforma virtual . A més d'una connexió a internet i un dispositiu electrònic, en La formació on-line sol ser comú l'ús d'algun tipus de plataforma on es concentra tota la informació relativa a un ensenyament. Per exemple la plataforma Google Classroom que utilitza l'Escola l'Empordà

15. Gestió de la informació . La gestió de la informació mitjançant La formació on-line és clarament diferent de la que es maneja en una formació presencial. A La formació on-line l'alumne comença tenint un ampli volum d'informació a la qual té accés de forma lliure.

16. Titulació . Cada vegada més són els ensenyaments realitzades mitjançant La formació on-line que tenen una titulació homologada de la mateixa manera que qualsevol formació presencial. Aquest aspecte sens dubte ha fet que molta gent hagi optat per aquest tipus d'aprenentatge electrònic.

17. Feedback o retroalimentació . La formació on-line també destaca molt positivament per l'enorme feedback que és capaç de generar en estar deslocalitzat i no dependre d'un espai temporal definit. En aquest sentit les xarxes socials han resultat clau.

18. Competència digital . A La formació on-line la competència digital és clau per a la correcta realització de qualsevol tipus d'ensenyament. Aquest fet ha provocat que les persones que han volgut formar-se en línia hagin hagut d'adquirir uns coneixement i capacitats de les eines pròpies d'aquest tipus d'aprenentatge. Al seu torn, aquestes competències s'associen a dimensions com l'accés a la informació i l'adaptació als entorns virtuals.

19. Registre de l'activitat . Es tracta d'un altre aspecte clau en La formació on-line . Gràcies a l'aprenentatge a través de diferents plataformes, tota l'activitat que es porta a terme és registrada per així poder controlar per ambdues parts l'aprenentatge que s'està duent a terme.

20. Queda clar l'enorme potencial de l'aprenentatge electrònic. Tot i això, La formació on-line no ve a substituir la tradicional formació presencial, sinó que ambdues poden conviure perfectament en funció de les necessitats de cada un.No negaré que en La formació on-line també hi ha certes desavantatges com la manca de preparació del professorat, així com de material específic, la dependència tecnològica (connexió a internet, dispositiu i plataforma), la solitud de l'aprenentatge, etc. Però vull pensar que els avantatges superen en aquest cas als inconvenients.


Fonts consultades:Boc de Santiago Moll Vaquer, Administra la enseñanza y el aprendizaje con Classroom, G Suite for Education, Institut Obert de Catalunya

COM SERÀ EL CURS?

 • L'Escola l'Empordà amb els nous cursos On-line ha desenvolupat un model de formació innovador que té com a característica principal utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC's) per desenvolupar una proposta educativa basada en un model d’ensenyament-aprenentatge no presencial. Aquest sistema es basa un model d'avaluació continuada que permet conèixer l'evolució de l'alumne durant el curs. En aquest enllaç t'expliquem com serà el curs on-line que vols fer? COM SERÀ EL CURS?

AMB DATA D'INICI I DE FINALITZACIÓ, PERÒ SENSE PRESSES

Els programes formatius proposats a l'Escola l'Empordà han estat planificats i dissenyats sota uns criteris de qualitat. Els continguts dels cursos són avalats pel nostre equip de professorat que amb la seva trajectòria professional i acadèmica estan al servei d'una formació excel·lent, amb un enfocament pedagògic propi:

 • Els cursos estan estructurats en mòduls formatius.

 • Pots anar fent el curs al teu aire i sense presses. Amb data d'inici i de finalització però sense presses, sempre al teu aire.

 • Amb la durada prevista del curs hi ha temps de sobres per anar estudiant els mòduls formatius.

 • Cada alumne es marca el seu propi ritme de treball de forma que cada participant dins dels límits d’inici i finalització del curs pot realitzar el curs en el dia i moment que més li convingui.

 • Aquests cursos On-line estan disenyats preveient una càrrega de treball per l’alumne de:

  1. Cursos d'especialització: 4 a 6 hores setmanals (prorrogable individualment en cas de demanda).

  2. Curs de monitor/a i director/a: 25 hores setmanals (prorrogable individualment en cas de demanda).

  3. Cursos de matrícula contínua: Al ritme de l'alumne/a amb un màxim de 2 mesos

 • Des del primer moment et serà assignat un tutor que et resoldrà dubtes i t'ajudarà a la comprensió dels continguts. A més d'atendre les teves consultes, també t'acompanyarà a no perdre el ritme del curs.

 • Els tutors/es són experts, tant en la matèria impartida, com en l’ús de les noves tecnologies on-line.

 • La comunicació amb el tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma On-line a la que es realitza el curs o a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

És molt difícil LA PLATAFORMA DEL CURS?

 • Gens, tot al contrari. Aquests cursos utilitzen una plataforma molt fàcil i molt intuïtiva pensada per a tot tipus d'alumnat, des dels que teniu un nivell molt elemental en informàtica i no heu fet mai un curs on-line fins als que esteu més avesats en el món de l'ordinador. En aquest enllaç t'expliquem com serà: COM SERÀ LA PLATAFORMA DEL CURS?

 • El teu correu de Gmail, serà el compte d'accés a la plataforma del curs. La plataforma que fem servir és CLASSROOM de Google, però cal que el nom d'usuari associat al teu compte sigui el teu NOM i COGNOM. Comprova o canvia el teu nom d'usuari de Google des d'aquest enllaç: https://myaccount.google.com/personal-info