Curs de formalització de Projectes. Especialització educació en el lleure

80 hores

Curs de formalització de Projectes. Especialització educació en el lleure (on-line)

Expert en formalització de Projectes especialitzat en Educació en el Lleure.

Dades del curs

 • Curs: Curs de formalització de Projectes. Especialització educació en el lleure

 • Modalitat: On-line

 • Hores: 80 hores

Autor dels curs

Rubèn Fornós i Casares

amb agraïment a Jordi Iglesias Mateo per les seves aportacions bàsicament en temes normatius

Descripció del curs

Aquest curs es un monogràfic d'aprofundiment d'allò que ja expliquem en els cursos de directores d'activitats infantils i juvenils d'educació en el lleure sobre la formalització de projectes.

Destinataris

El principals destinataris d’aquest curs són:

 • Aquelles persones que ja titulades de directores volen actualitzar i/o aprofundir en aquests coneixements i competències,

 • Aquelles altres persones interessades en conèixer una metodologia concreta de formalització de projectes que hem aplicat a l'educació en el lleure, però que es pot aplicar a molts altres camps.

 • Aquelles monitores que han de fer de responsables d'activitats d'educació en el lleure (en aquelles condicions on la normativa ho permet) i que encara no han tingut l'oportunitat de fer el curs de directores, o bé que senzillament no el pensen fer.

 • Aquelles persones que tenen en ment algun projecte i no saben ben bé com posar-s'hi, ni com formalitzar-lo (donar-li forma) per tal de tenir-lo ben estructurat i a la vegada poder fer-ne una presentació formal del mateix.

Condicions d'accés

No es requereix cap títol acadèmic per a la realització d’aquest curs bàsic de monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials (vetllador/a), només ser major de 18 anys el primer dia de curs.

Objectius del curs

 • Proporcionar els coneixements, les aptituds i les actituds necessàries per formalitzar un projecte d'educació en el lleure.

 • Adquirir competències pràctiques utilitzant una metodologia concreta de formalització de projectes

Metodologia

Aquest curs té dues vessants que van íntimament lligades, una part teòrica que s'avalua a través d'exercicis i tests i una altra eminentment pràctica per a l'adquisició de competències que consisteix en la formalització d'un projecte propi de l'alumnat, realitzat i presentat individualment.

Pel que fa als exercicis i els tests, l'alumnat ha de consultar els continguts d'aquest curs quan els estigui fent, ja que no es tracta de memoritzar, sinó de trobar la resposta correcta i reflexionar sobre aquests continguts. De fet, quan ho hagi de posar en pràctica en un context real, sempre podrà consultar tot el que li calgui.

Pel que fa al projecte, en cap cas mai ens atrevirem a dir si és un bon projecte o no, això ho diu sempre la seva posada en pràctica en el sentit de si ha estat possible perquè s'han donat les condicions favorables per fer-ho, i si, per un altre cantó, la seva execució ha tingut èxit en el seu aspecte global.

En altres paraules, si ens l'han comprat i ha funcionat.

En tot cas, ja és el propi alumnat, un cop acabat el curs, qui està capacitat per avaluar si el seu projecte s'ha formalitzat correctament i en quin nivell d'aprofundiment s'ha fet. Per exemple, no és el mateix dir que hi haurà un pressupost econòmic, que presentar un pressupost econòmic global, i molt menys presentar un pressupost econòmic detallat... En aquest exemple tenim tres nivells d'aprofundiment, que són correctes mentre treballem en la confecció del projecte, però sempre, abans de la seva execució, haurem d'haver treballat al tercer nivell. I això no es pot deixar per a darrera hora, ja que quan treballem al tercer nivell, sempre ens obliga a fer canvis en els altres nivells.

Per tant, el que s'avaluarà per la nostra part serà la seva formalització i congruència amb els plantejaments fets (objectius escollits), fins a allà on ens sigui possible.

El curs està plantejat cronològicament en quatre grans etapes:

 1. Abans de formalitzar el projecte

 2. La formalització del projecte

 3. L'execució del projecte

 4. Després d'executar el projecte

D'aquestes etapes ens centrarem bàsicament en les dues primeres, deixant la tercera per una raó òbvia reduïda al control del projecte durant l'execució del mateix, i també treballarem la darrera etapa.

Continguts del curs

 1. Introducció

 2. Contexts on podem aplicar les competències adquirides en aquest curs

 3. Accions anteriors a la formalització del projecte

 4. Descripció del projecte

 5. Recursos organitzatius

 6. Recursos econòmics

 7. Recursos de planificació i programació

 8. Avaluació

 9. Normativa aplicable

 10. Execució del projecte

 11. Accions posteriors a la formalització del projecte

Competències que l'alumnat ha d'adquirir finalitzat el curs

Aquest curs aporta les competències necessàries per:

 • crear

 • dissenyar

 • formalitzar

qualsevol projecte, sobretot d'educació en el lleure, independentment des de la posició en la que ens trobem:

 • responsable de projectes en qualsevol entitat o empresa de servei

 • com a personal autònom

 • com a directores o monitores

 • altres àmbits.

Distribució d’hores del curs

Hores del curs: 80 hores on-line

Titulació que s’obté

Diploma i carnet de persona EXPERTA EN FORMALITZACIÓ DE PROJECTES. ESPECIALITZADA EN EDUCACIÓ EN EL LLEURE.

Aquesta titulació és pròpia de l’Escola l’Empordà, una escola oficial d’educació en el lleure amb registre d’escola de la Generalitat de Catalunya número 32.

Propers cursos convocats

Consulteu els cursos convocats en aquest enllaç