TREBALL DE L'ESPAI D'APRENENTATGE COOPERATIU (TEAC)

Dins la programació de l’etapa presencial s’estableixen unes hores destinades a l’Espai d’Aprenentatge (TEAC) Durant aquestes hores els alumnes elaboraran un treball en equip.

El treball consisteix en la preparació d’una intervenció educativa real (en el sentit que s'ha de fer com si s'hagués de portar a terme de debò, però, sense l'execució de la mateixa) adreçada a usuaris de la població on s'està fet el curs (en el cas de poblacions compartides se n'escollirà una) i en algun dels contextos d'activitats de lleure educatiu a escollir amb una durada mínima especificada en cadascun d'ells.

FEM UN PROJECTE

Un projecte és bàsicament un conjunt d’activitats que es troben entre­lla­­­ça­­des i coordinades per tal d’aconseguir allò que ens hem proposat, constituint un pla de treball (o planificació) que per poder-lo dur a terme hem de programar, és a dir, dotar totes aquestes accions de recursos ne­ces­saris per po­der dur-les a terme: recursos temporals, de situació, hu­mans, econòmics i finan­cers, materials, logístics, administratius i legals, i de comunicació i re­la­cions públiques. Quan els objectius principals del nostre projecte se centren en l’edu­ca­ció en el lleure estem parlant d’un projecte educatiu de lleure.

EL PRESENTEM FORMALMENT

Es presenta per grups el projecte que s'ha treballat al llarg del curs i aquesta presentació té lloc el darrer dia de classe.

Aquesta presentació ha de ser amena i creativa, però absolutament rigorosa i hi participen de forma activa tots els membres del grup, tot i que respectant la idiosincràsia de cadascun d'ells, es demostra que es treballa en equip. No es tracta de partir la presentació en tantes parts com membre té el grup i després cadascú presenta la seva part. Tot el contrari, es tracta de preparar una presentació on tothom intervingui segons les seves qualitats (Per exemple, no tots són els protagonistes d'una pel·lícula, hi ha qui s'encarrega de la càmera i altres del so, per exemple)

La presentació té una durada màxima de 15 minuts i es poden utilitzar mitjans audiovisuals

EL PROJECTE TAMBÉ ES PRESENTA INDIVIDUALMENT

A part de la presentació oral i audiovisual en grup el darrer dia de curs, aquest projecte també es presenta individualment junt amb la memòria de pràctiques i es penja a la plataforma del curs

En aquest treball individualitzat, cada alumne/a hi pot posar el seu tarannà, retallant, afegint, variant plantejaments i fins i tot canviant substancialment de projecte, però en qualsevol cas s'avaluarà amb el mateix rigor que els alumnes que hagin desenvolupat el treball fet en equip.