Visualisera Mera

Visualisera mera var ett skolutvecklingsprojekt som genomfördes med stöd av SPSM i grundskolan i Umeå kommun under kalenderåren 2017 och 2018. Projektets mål var att utveckla arbetsformer för att implementera bild- och symbolstöd som ett arbetsätt inom ramen av ordinarie undervisning.

På den här sidan så kan du läsa mer om hur insatser på organisation-, grupp- och individnivå genomfördes samt ta del av en mängd exempel från våra projektskolor.