Studieverktyg

Här kan ni få tips av olika digitala verktyg som kan användas som stöd i undervisningen.

Översättningsverktyg
Så söker du på nätet

ca 3.42 minuter

Screencastify

Screencastify är ett digitalt verktyg där man kan spela in från Google dokument och presentation, redigera och dela inspelningen med elever och andra.

Det är ett fantastiskt verktyg för att stötta eleverna i deras språk- och kunskapsutveckling. Eleverna får möjlighet att lyssna på inspelningar flera gånger - möjligtvis på elevens modersmål med stöd från studiehandledare.

Instruktionsfilm: Lägg till Screencastify i chrome

Notera: Screencastify bild har ändrats till ovan i Chrome Web store

ca 1:15 min.

Instruktionsfilm: Screencastify

Instruktionsfilm om hur du kan börja använda Screencastify.

ca 2:46 min.

InPrint 3- Umeå Kommun har köpt licens . Finns information på Intranät

InPrint 3

  • Ett digitalt verktyg i arbetet med inkluderande arbetssätt och språklig tillgänglig undervisning.
  • Snabb tillgång till drygt 14 000 bilder och symboler.

Installera InPrint 3

ca 2:28

Att bekanta sig med InPrint 3

ca 4:37 min.

Textdokument

ca 3:13 min.

Rutnät och tabeller

ca 2:32 min.

Byt symboltext och uppdatera

ca 1:44 min.

Byta till engelska ordlista

ca 0:44 min.

Att skapa QR-Koder

ca 5:04 min.

Inläsningstjänst

Alla elever i Umeå kommuns skolor har ett konto på Inläsningstjänst. Det finns förutom inlästa läromedel, även mängder av inlästa skönlitterära titlar. Detta ger er klassuppsättningar av tusentals med ljudböcker som kan användas både vid läs- och skrivsvårigheter samt för att träna alla eleverns hörförståelse (lyssna, bearbeta text och förstå). Ibland är det bara skönt att kunna läsa med öronen oavsett orsak och syfte.För elever med Talbokstillstånd finns ytterligare litteratur att tillgå.

Logga in på : https://www.inlasningstjanst.se

Elevernas användarnamn: användarnamn@edu.umea.se

Startlösenord: 12345678 för de nya elever som blivit inlagda ht 2018. För elever som blivit inlagda tidigare eller ht 2019 är startlösenordet umea2014

Lärarnas användarnamn: namn.efternamn@umea.se

Lösenord: Lärarna får ett automatgenererat lösenord till sin umea.se-mejl alternativt säkrare inloggning via sms eller BankID. Om du är osäker på ditt lösenord kan du begära ett nytt via inloggningssidan på www.inlasningstjanst.se genom att välja "Glömt lösenord".

Ytterligare ett sätt att läslyssna på skönlitteratur är att eleven kontaktar biblioteket tillsammans med sina vårdnadshavare och ordnar ett konto till Legimus.

Greppa ämnet – på flera språk

Begreppa är det nya konceptnamnet för det som tidigare hette Studiestöd på modersmål. I konceptet ingår Begreppafilmer – korta filmer som förklarar nyckelbegrepp på flera språk – och Begreppaguider (tidigare Studiestöd på modersmål). Begreppaguider en vägledning på flera språk genom läromedel från Gleerups, Natur & Kultur, Liber och Sanoma. Guiderna ger elever förförståelse inför lektionen och hjälp för självstudier.

Du når Begreppa genom att logga in som vanligt på Inläsningstjänst.

Inläsningstjänst på dator

ca 3:44 min.


Inläsningstjänst app i iPhone

ca 1:46 min.


Syftet med Studiestöd på modersmål

ca 5:43 min

Ladibug

Ladibug är en av många andra dokumentkameror som man kan använda i sin undervisning. Den kopplas till datorn och visualiserar på ett enkelt sätt objekt, bilder eller texter på skärmen så att man kan dela med sig av sina arbeten för hela klassen. Den kan också fotografera och spela in och visa inspelningen.

CQUniversity Lumens DC125 Demo - på engelska

ca 6:58 min


AppWriter

Alla elever i Umeå kommuns skolor kan använda AppWriter Cloud. Det är ett läs- och skrivstöd som är integrerat med Google Apps och Google Chrome. Det betyder att eleverna kan få text uppläst från webbplatser och Googledokument, men också få ordförslag om man skriver en text.

AppWriter Cloud kan användas med sex olika språk så ett tips kan vara att även använda det när man skriver texter på engelska. Ett enkelt sätt att få förslag på lämpliga ord och hur de stavas.

Tillägget kan användas från vilken dator som helst bara du använder webbläsaren Google Chrome.

Stödmaterial Appwriter >>

Ladda ner AppWriter Cloud Umeå

ca 2:13 min.

De sex olika språk är: arabiska, engelska (brittisk och amerikansk), franska, italienska, svenska och tyska.

Röstinmatning Google docs

Google docs erbjuder röstinmatning vilket innebär att eleverna kan diktera sin text i ett dokument utan att skriva själv.

För att testa på denna funktion behöver du vara inlogggad på ditt Googlekonto och använda webbläsaren Google Chrome.

Klicka på Verktyg > Röstinmatning. En mikrofon dyker nu upp. Ovan mikrofon står det språket som du kan välja. Det finns flera språk att välja från. Klicka på mikrofonen för att börja tala in din text. När du är klar klickar du på mikrofonen igen.

Röstinmatning i Google Docs

ca 0:50 sek

SymWriter är ett ordbehandlingsprogram som gör det möjligt för personer på olika läs- och skrivkunnighet att kunna skriva dokument. Samtidigt som man skriver i SymWriter visar Widgitsymboler betydelsen av orden. Under tiden som man skriver i SymWriter finns det möjlighet att få talsyntesstöd av den svenska talsyntesrösten som ingår.