Studiehandledning

Studiehandledare som brobyggare mellan elevens modersmål, det svenska språket och skolämnen!

bild tagit från Google images


En elevs röst

“Att gå i skolan har mycket stor betydelse för mig. Jag kan planera min framtid genom att studera och gå till skolan. Och för att få mina önskemål uppfyllda måste jag börja med skolan och avsluta den för att nå mitt mål. Jag kan lära mig jättemycket i skolan, om svenskarnas kultur, språk, engelska och ännu mera. Att prata med folk och vara social, allt detta.”

ur Att vara ensam och nyanländ - Maliks berättelse

Syfte

Syftet med webbplatsen är att samla information och tips som är användbar för dig som arbetar med flerspråkiga elever. Det syftar också till att öka likvärdighet och höja kompetensen inom studiehandledning.

Målgrupp

Målgrupp för materialet är studiehandledare och lärare som möter flerspråkiga elever.

Innehåll

Ta del av det som känns mest aktuellt och viktigast för dig. Materialet består av olika delar:

Utvärdering

Hjälp oss att bli bättre och utveckla materialet genom att fylla i utvärderingen.

Kontakta oss

Hör gärna av er till oss med frågor, feedback och tips.