COMUNICACIÓ ALTA ALUMNAT EN G-SUITE i TOKAPP

LES TUTORES I ELS TUTORS DEL CIFP JOAN TAIX SON ELS ENCARREGATS DE COMUNICAR L'ALTA DE L'ALUMNAT EN G-SUITE FENT SERVIR EL FORMULARI:

LES TUTORES I ELS TUTORS DEL CIFP JOAN TAIX SON ELS ENCARREGATS DE COMUNICAR L'ALTA DE L'ALUMNAT EN TOKAPP FENT SERVIR EL FORMULARI:

ESTAT ALTES G-SUITE

ESTAT ALTA ALUMNAT EN G-SUITE 2020-2021