ERASMUS+

CONVOCATORIA 2018

CONVOCATÒRIA PROFESSORAT - MOBILITAT PER L'APRENENTATGE D'F.P.

Convocatòria_Profes_Job Shadowing.pdf

CONVOCATÒRIA PROFESSORAT - ESTADES FORMATIVES EN EMPRESES

Convocatòria_Profes_Estades en Empresa.pdf

CONVOCATÒRIA CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

1-ConvocatòriaCFGM_alumne.pdf
  • CONVOCATÒRIA CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
3-ConvocatòriaCFGS_alumne.pdf

CONVOCATORIA 2016