FCT

Mitjançant els enllaços següents podeu accedir a tota la informació relativa al procés de FCT:

  • CARPETA TUTORS FCT:

  • LLISTAT ACORDS FCT:

00 ACORDS JOAN TAIX
  • TASQUES FINALS FCT

TASQUES FINALS FCT - TAULA RESUM
TASQUES FINALS FCT