CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

La formació establerta en el Reials Decrets de Títol LOE per al mòdul professional de Formació i Orientació Laboral, capacita per portar a terme responsabilitats professionals equivalents a les que precisen les activitats del nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, que estableix el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, sempre que tingui, com a mínim, 45 hores lectives.

ADG32 – TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES

  • TÍTOL
adg32_titol.pdf
  • CURRÍCULUM
adg32_curriculum.pdf

AGA31 – TÈCNIC SUPERIOR EN PAISATGISME I MEDI RURAL

  • TÍTOL
aga31_titol.pdf
  • CURRÍCULUM
aga31_curriculum.pdf