CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

La formació establerta en el Reials Decrets de Títol LOE per al mòdul professional de Formació i Orientació Laboral, capacita per portar a terme responsabilitats professionals equivalents a les que precisen les activitats del nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, que estableix el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, sempre que tingui, com a mínim, 45 hores lectives.

ADG32 – TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES

 • INFORMACIÓ BÀSICA

 • PLA FORMATIU

ADG32 – TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES
 • TÍTOL

adg32_titol.pdf
 • CURRÍCULUM

adg32_curriculum.pdf

AGA31 – TÈCNIC SUPERIOR EN PAISATGISME I MEDI RURAL

 • INFORMACIÓ BÀSICA

Accedeix a TodoFP.es

 • PLA FORMATIU

AGA31 – TÈCNIC SUPERIOR EN PAISATGISME I MEDI RURAL
 • TÍTOL

aga31_titol.pdf
 • CURRÍCULUM

aga31_curriculum.pdf

AGA32 – TÈCNIC SUPERIOR EN GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL

 • INFORMACIÓ BÀSICA

 • PLA FORMATIU

AGA32 – TÈCNIC SUPERIOR EN GESTIÓ FORESTAL I DEL MEDI NATURAL
 • TÍTOL

aga32_titol.pdf
 • TÍTOL CORRECCIÓ

aga32_titol_correccio.pdf
 • CURRÍCULUM

aga32_curriculum.pdf