TIC

COMUNICACIONS

  • SI VOLEU COMUNICAR UNA AVARIA INFORMÀTICA O FER UNA SOL·LICITUD o SUGGERIMENT TIC, HEU DE FER SERVIR EL FORMULARI SEGÜENT:
  • PODEU COMPROVAR L'ESTAT DE LES VOSTRES COMUNICACIONS D'AVARIES, SOL·LICITUDS I/O SUGGERIMENTS EN EL FULL DE CÀLCUL:
FORMULARI: AVARIES INFORMÀTIQUES, SOL·LICITUDS, SUGGERIMENTS TIC (respostes)

NOTES TIC