Qui som

QUI SOM – QUIENES SOMOS

DADES DEL CENTRE – CONTACTE

  • CENTRE INTEGRAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL JOAN TAIX

  • ADREÇA: C/ Mestre Arabi, 15 07420 – sa Pobla Illes Balears

  • CODI DE CENTRE: 07013498

  • CIF: S0700071D

  • TELEFON: 971 54 00 08

  • FAX: 971 86 24 61

  • WEB: www.cifpjoantaix.cat

  • MAIL: cifpjoantaix@educaib.eu

  • HORARI: El centre està obert de dilluns a divendres de 8,00 a 15,00 hores. L’horari d’oficines és de 9,00 a 14,00 hores

LOCALITZACIÓ DEL CIFP JOAN TAIX

C/ Mestre Arabí, 15 (07420) – Sa Pobla Illes Balears

HISTÒRIA DEL CENTRE

Malgrat que l’IES Joan Taix fou creat a l’inici del curs 2007-2008, aquestes instal·lacions tenen uns antecedents en el temps. Inicialment era l’IFP Joan Taix (Institut de Formació Professional), el qual va iniciar el seu camí a finals dels 70. En aquell temps s’impartia la formació professional del 70, FP I i FP II (administració, electricitat, automoció i agrària).

Posteriorment i amb la implantació de la LOGSE es va convertir en l’IES Joan Taix (no l’heu de confondre amb l’actual), oferint ensenyaments d’ESO, batxillerat i cicles formatius.

A finals del 90 els dos IES del municipi de sa Pobla (IES Can Peu Blanc i IES Joan Taix) es varen fusionar, donant lloc a l’IES Sa Pobla, de tal manera que dos edificis separats per 3 kilòmetres eren un únic centre educatiu.

A finals del curs 2006-2007, es va fer l’operació inversa, bé millor dit, de l’IES Sa Pobla es va escindir una part, creant-se l’IES Joan Taix, en el qual només s’ofereixen ensenyaments de formació professional, essent un dels seus objectius convertir-se en un centre integrat de formació professional i ser una referència en la zona d’influència.

Aquest objectiu s’ha assolit en el curs 2010-2011; el decret 96/2010, de 30 de juliol, pel qual es regulen els centres integrats de formació professional dins l’àmbit de la Comunitat Àutonoma de les Illes Balears (BOIB 116, 7/08/2010), crea entre d’altres, el Centre Integrat de Formació Professional Joan Taix.

Durant el curs 2010-2011 ja s’han organitzat les primeres accions formatives relacionades amb la formació professional per a l’ocupació, sota les directrius del SOIB.