Formació professional per a l'ocupació

oferta de formació professional per a l'ocupació

FORMACIÓ TOTALMENT GRATUÏTA

En la part inferior d'aquesta pagina trobareu informació més especifica sobre els cursos: fitxes resum, RD del certificat, RD de la qualificació, etc.

Resolució de 1 de desembre de 2017

DESTINATARIS DE LA FORMACIÓ

Treballadores i treballadors desocupats inscrits com a demandants d'ocupació. La seva participació ha d’assolir un percentatge mínim del 60 % respecte del total dels que inicien l’especialitat formativa. El 40 % restant, com a màxim, pot ser cobert per treballadors ocupats.

ADGG0408

OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS

NIVELL 1

INICIAT - CALENDARI

D4_ADGG0408_MP10-18.pdf

AGAO0108

ACTIVITATS AUXILIARS EN VIVERS, JARDINS I CENTRES DE JARDINERIA

NIVELL 1

INICIAT - CALENDARI

D4_AGAO0108_MP11-18.pdf

ELEE0109

MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

NIVELL 2

INICIAT - CALENDARI

D4_ELEE0109_MP12-18.pdf

IFCT0108

OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE I MANTENIMENT DE SISTEMES MICROINFORMATICS

NIVELL 1

NO INICIAT - CALENDARI

D4_IFCT0108_MP13-18.pdf

IMAI0108

OPERACIONS DE LAMPISTERIA I CALEFACCIÓ-CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA

NIVELL 1

INICIAT - CALENDARI

D4_IMAI0108_MP14-18.pdf

IMPP0208

SERVEIS ESTÈTICS D'HIGIENE, DEPILACIÓ I MAQUILLATGE

NIVELL 2

NO INICIAT - CALENDARI

D4_IMPP0208_MP15-18.pdf

SEAG0110

SERVEIS PER AL CONTROL DE PLAGUES

NIVELL 2

NO INICIAT - CALENDARI

D4_SEAG0110_MP16-18.pdf

SEAG0212

MANTENIMENT HIGIÈNIC-SANITARI D'INSTAL·LACIONS SUSCEPTIBLES DE PROLIFERACIÓ DE MICROORGANISMES NOCIUS I LA SEVA DISSEMINACIÓ PER AEROSOLITZACIÓ

NIVELL 2

NO INICIAT - CALENDARI

D4_SEAG0212_MP17-18.pdf

Resolució de 12 de desembre de 2016

DESTINATARIS DE LA FORMACIÓ

Treballadores i treballadors desocupats inscrits com a demandants d'ocupació. La seva participació ha d’assolir un percentatge mínim del 60 % respecte del total dels que inicien l’especialitat formativa. El 40 % restant, com a màxim, pot ser cobert per treballadors ocupats.

IFCD0110

CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB

NIVELL 2

NO INICIAT - CALENDARI

D4_IFCD0110_MP18-17.pdf

Resolució de 1 de desembre de 2015

DESTINATARIS DE LA FORMACIÓ

Treballadores i treballadors desocupats inscrits com a demandants d'ocupació. La seva participació ha d’assolir un percentatge mínim del 80 % respecte del total dels que inicien l’especialitat formativa. El 20 % restant, com a màxim, pot ser cobert per treballadors ocupats.

SSEC0110

DOCÈNCIA PER A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ

NIVELL 3

NO INICIAT - CALENDARI

D4_SSCE0110_MP41-18.pdf

DOCUMENTACIÓ DIVERSA