CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

La formació establerta en el Reials Decrets de Títol LOE per al mòdul professional de Formació i Orientació Laboral, capacita per portar a terme responsabilitats professionals equivalents a les que precisen les activitats del nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, que estableix el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, sempre que tingui, com a mínim, 45 hores lectives.

ADG21 – TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 • INFORMACIÓ BÀSICA

 • PLA FORMATIU

ADG21 – TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA
 • TÍTOL

adg21_titol.pdf
 • CURRÍCULUM

adg21_curriculum.pdf

AGA23 – TÈCNIC EN JARDINERIA I FLORISTERIA

 • INFORMACIÓ BÀSICA

 • PLA FORMATIU

AGA23 – TÈCNIC EN JARDINERIA I FLORISTERIA
 • TÍTOL

aga23_titol.pdf
 • CURRÍCULUM

aga23_curriculum.pdf

ELE21 – TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

 • INFORMACIÓ BÀSICA

 • PLA FORMATIU

ELE21 – TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
 • TÍTOL

ele21_titol.pdf
 • CURRÍCULUM

ele21_curriculum.pdf

IMP21 – Tècnic en Estètica i Bellesa

 • INFORMACIÓ BÀSICA

 • PLA FORMATIU

IMP21 – Tècnic en Estètica i Bellesa
 • TÍTOL

imp21_titol.pdf
 • TÍTOL MODIFICACIÓ

imp21_titol_modificacio.pdf
 • CURRÍCULUM

imp21_curriculum.pdf

IMP22 – TÈCNIC EN PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR

 • INFORMACIÓ BÀSICA

 • PLA FORMATIU

IMP22 – TÈCNIC EN PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR
 • TÍTOL

imp22_titol.pdf
 • CURRÍCULUM

imp22_curriculum.pdf
 • CURRÍCULUM MODIFICACIÓ

imp22_curriculum_modificacio.pdf