CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

La formació establerta en el Reials Decrets de Títol LOE per al mòdul professional de Formació i Orientació Laboral, capacita per portar a terme responsabilitats professionals equivalents a les que precisen les activitats del nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, que estableix el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, sempre que tingui, com a mínim, 45 hores lectives.

ADG21 – TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA

  • TÍTOL
adg21_titol.pdf
  • CURRÍCULUM
adg21_curriculum.pdf

AGA23 – TÈCNIC EN JARDINERIA I FLORISTERIA

  • TÍTOL
aga23_titol.pdf
  • CURRÍCULUM
aga23_curriculum.pdf

ELE21 – TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

  • TÍTOL
ele21_titol.pdf
  • CURRÍCULUM
ele21_curriculum.pdf

IMP22 – TÈCNIC EN PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR

  • TÍTOL
imp22_titol.pdf
  • CURRÍCULUM
imp22_curriculum.pdf
  • CURRÍCULUM MODIFICACIÓ
imp22_curriculum_modificacio.pdf