Enquestes - FORMULARIS

PR0101 REVISIÓ I DIFUSIÓ DE L'OFERTA EDUCATIVA

 • MD010102 - VALORACIÓ DIFUSIÓ INTERNA

 • MD010103 - VALORACIÓ DIFUSIÓ EXTERNA

PR0201 ACOLLIDA

 • MD020101 - ENQUESTA ACOLLIDA ALUMNES

 • MD060102 - ENQUESTA ACOLLIDA PERSONAL NOUVINGUT

PR0202 PROGRAMACIÓ

 • MD020201 - FULL DE SEGUIMENT DE PROGRAMACIONS

 • MD020202 - REVISIÓ PROGRAMACIONS

PR0203 ACTIVITAS D'AULA

 • MD020301 - REGISTRE ACTIVITAT D'AULA DIGITAL

 • MD020302 - INDICADORS D'ACTIVITATS D'AULA DIGITAL

PR0204 AVALUACIÓ

 • MD020401 - ENQUESTA VALORACIÓ MÒDULS

PR0205 ORIENTACIÓ I TUTORIA

 • MD020502 - QUADERN DE TUTORIA

 • MD020505 - ENQUESTA ALUMNES TUTORIA

 • MD020506 - ENQUESTA TUTORS-ES

PR0206 FCT

PR0307 MESURA DE LA SATISFACCIÓ DE CLIENTS I PERSONAL

 • MD030701 - ENQUESTA SATISFACCIÓ ALUMNAT

 • MD030702 - ENQUESTA SATISFACCIÓ PERSONAL DOCENT

 • MD030703 - ENQUESTA SATISFACCIÓ PERSONAL NO DOCENT

 • MD030704 - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMILIES

 • MD030705 - ENQUESTA VALORACIÓ INICIAL REUNIÓ PARES I MARES

 • MD030706 - DADES VALIDACIÓ ENQUESTES

PR0601 ACOLLIDA DEL PERSONAL

 • MD060102 - ENQUESTA VALORACIÓ ACOLLIDA PERSONAL

PR0602 FORMACIÓ

 • MD060206 - ENQUESTA VALORACIÓ FORMACIÓ

PR0703 PREVENCIÓ I TRACTAMENT D'EMERGÈNCIES

 • MD070301 - QÜESTIONARI SIMULACRE PROFESSORAT

ENQUESTES LINGÜÍSTIQUES

 • ENQUESTA SOCIOLINGÜÍSTICA PROFESSORS

 • ENQUESTA SOCIOLINGÜÍSTICA ALUMNES

 • ENQUESTA SOCIOLINGÜÍSTICA PERSONAL NO DOCENT