Enquestes - FORMULARIS

PR0101 REVISIÓ I DIFUSIÓ DE L'OFERTA EDUCATIVA

 • MD010102 - VALORACIÓ DIFUSIÓ INTERNA
 • MD010103 - VALORACIÓ DIFUSIÓ EXTERNA

PR0201 ACOLLIDA

 • MD020101 - ENQUESTA ACOLLIDA ALUMNES

PR0202 PROGRAMACIÓ

 • MD020201 - FULL DE SEGUIMENT DE PROGRAMACIONS
 • MD020202 - REVISIÓ PROGRAMACIONS

PR0203 ACTIVITAS D'AULA

 • MD020301 - REGISTRE ACTIVITAT D'AULA DIGITAL
 • MD020302 - INDICADORS D'ACTIVITATS D'AULA DIGITAL

PR0204 AVALUACIÓ

 • MD020401 - ENQUESTA VALORACIÓ MÒDULS

PR0205 ORIENTACIÓ I TUTORIA

 • MD020502 - QUADERN DE TUTORIA
 • MD020505 - ENQUESTA ALUMNES TUTORIA
 • MD020506 - ENQUESTA TUTORS-ES

PR0206 FCT

 • Dades nou acord
 • Dades nou tutor d’empresa
 • Dades nou centre de treball
 • Assignació alumne – empresa
 • MD020604 - Control visites tutor
 • Resultats FCT
 • MD020605 – Enquesta alumnat FCT
 • MD020606 – Enquesta empreses FCT

PR0307 MESURA DE LA SATISFACCIÓ DE CLIENTS I PERSONAL

 • MD030701 - ENQUESTA SATISFACCIÓ ALUMNAT
 • MD030702 - ENQUESTA SATISFACCIÓ PERSONAL DOCENT
 • MD030703 - ENQUESTA SATISFACCIÓ PERSONAL NO DOCENT
 • MD030704 - ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMILIES
 • MD030705 - ENQUESTA VALORACIÓ INICIAL REUNIÓ PARES I MARES
 • MD030706 - DADES VALIDACIÓ ENQUESTES

PR0601 ACOLLIDA DEL PERSONAL

 • MD060102 - ENQUESTA VALORACIÓ ACOLLIDA PERSONAL

PR0602 FORMACIÓ

 • MD060206 - ENQUESTA VALORACIÓ FORMACIÓ

PR0703 PREVENCIÓ I TRACTAMENT D'EMERGÈNCIES

 • MD070301 - QÜESTIONARI SIMULACRE PROFESSORAT

ENQUESTES LINGÜÍSTIQUES

 • ENQUESTA SOCIOLINGÜÍSTICA PROFESSORS
 • ENQUESTA SOCIOLINGÜÍSTICA ALUMNES
 • ENQUESTA SOCIOLINGÜÍSTICA PERSONAL NO DOCENT