Cofinançament FSE

INFORMACIÓ SOBRE ELS ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL COFINANÇATS AMB FONS SOCIALS EUROPEUS


En aquest enllaç, trobareu més informació: fonseuropeuseducacio.caib.es/