Um skólann

Ásgarðsskóli er grunnskóli fyrir nemendur á grunnskólastigi, skólastarf í skólanum fer fram alfarið á netinu. Í Ásgarði eru allir jafnir og nemendur hvorki aðgreindir vegna aldurs, kyns, uppruna eða með nokkrum öðrum hætti. Námið er sniðið að þörfum hvers og eins en námsvísir skólans vísar veginn. Nemendur vinna í teymum eða sjálfstætt en er ekki er skipt í bekki. Nemendur gera sínar eigin námsáætlanir í samvinnu og samstarfi við kennara sína og foreldra. Viðfangsefnin stjórnast af grunnþáttum og þemum en nánari útfærslur eru alltaf í höndum nemenda. 

Allar helstu áætlanir skólans, allt frá öryggisáætlun til læsistefnu skólans. 

Fréttastofa

Fréttastofa skólans nær til nemenda og kennara. Nemendur birta fréttir og kennarar tilkynningar og ýmsar upplýsingar. 

Innra mat og gæðkerfi skólans. Innra mats skýrslur og starfsáætlun og mat á þeim.


Skólavist í Ásgarðsskóla

Til að fá námsvist í Ásgarði þurfa forráðamenn barna sem búa ekki í Reykhólahreppi að sækja um námsvist utan lögheimilis sveitarfélags og færa rök fyrir því hjá sínu sveitarfélagi. Skólavist er því ávallt háð samþykki viðkomandi sveitarfélags. Sum sveitarfélög eru með umsóknargátt á heimasíðum sínum en hjá öðrum þarf að fylla út eyðublað og senda

Ásgarðsskóli - www.asgardsskoli.is  - asgardur@asgardsskoli.is  Sími: 555-0023