Nacionālās drošības uzlabojumi

Aizsargāt valsts nacionālos resursus.
Kardināli mazināt tiesvedības un soda izciešanas neefektivitāti  mainot to ideoloģiju.

Nacionālo resursu aizsardzība

 • Noteikt valsts stratēģiskos objektus un uzlikt veto to sadalīšanai, pārdošanai vai privatizēšanai. Objekta statusa maiņu drīkst mainīt tikai vispārējā referendumā. 
 • Energo-tīkli, ūdens, siltuma, sakaru un transporta infrastruktūra ir automātiski iekļauta nacionālo stratēģisko objektu sarakstā.  
Pierādījumu vākšanas un pratināšanas vienkāršošana
 •  Ierīkot visos cietumos un izolatoros attālinātās nopratināšanas kabinetus ar e-konferences iespējām, tādējādi ietaupot konvojēšanas un apsardzes izdevumus pratināšanām un tiesas procesam.
 •  Atslogot policijas darbu no liekas birokrātijas izmantojot video un digitālo materiālus kā pierādījumus, pirms tam sertificējot iekārtas.
 •  Izmantot pēc policijas iniciatīvas pārbaužu ierosināšanu pēc iedzīvotāju fiksētu un digitālos medijos publicētiem materiālus, negaidot rakstiskus iesniegumus. Kā par pierādījumu uzskatīt fiksētu videomateriālā agresīvu braukšanu, ja tas ir parakstīts ar e-parakstu un laika zīmogu 48 stundu laikā no notikuma fiksēšanas brīža. Laika zīmogam nepiemēro maksu (sabiedriskās kārtības uzturēšanas funkcija).
 •  Visos ceļu krustojumos, kur gada laikā notiek vismaz 10 ceļu satiksmes negadījumi ierīkot pastāvīgas novērošanas kameras no 3 rakursiem, kuros fiksē notikušos satiksmes negadījumus. [izmaksas ap 1000Ls uz krustojumu] Tiesa bāzējoties uz videomateriāliem operatīvi var pieņemt lēmumu par dalībnieku vainu (nevis pusgadu tiesāšanās).
 •  Visos pilsētu krustojumos, kuros veidojas regulāri ceļu sastrēgumi ierīkot (izmantot jau 9. punktā pieminētos) kameras, kuras fiksē pārkāpumus kad autovadītāji šķērso krustojumu pie sarkanās gaismas kā arī fiksē visus pārkāpējus, kas aizšķērso krustojumu nespējot pabeigt krustojuma pārbraukšanu [ieskaitot sab-transporta vadītājus]. Šo iekārtu izstrādei un realizēšanai izmanto vietējo zinātnes un inženiertehnisko potenciālu, radot sacensības radošo komandu starpā ar 3 pamatbalvām un 3 mierinājuma balvām. [Latvijas DARPA].


Soda sistēmas reforma:

Reformēt cietuma un soda izciešanas politiku, novēršot galvenās problēmas – neadekvātie relatīvie sodi (nosacītie), nesabalansēti sodamēri, cietumu pārblīvētība, cietumu kompleksu vecums un neefektivitāte, cietuma personāla trūkums korupcijas iespējas, augstās uzturēšanas izmaksas un ieslodzītā sociālā degradācija (paliek sliktāki kā pirms cietuma), cilvēktiesību neievērošana, ilgie un neefektīvie ieslodzījuma termiņi, biežs recidīvs, apsardzes tiešs kontakts ar ieslodzīto (neaizsargātība).

To panāk izbūvējot jauna tipa cietumus:

 •  10 gadu laikā 5 līdz 7 kompleksus ar 5000 - 10000 ieslodzīto vieninieku kameras 12kvm [4x3m] (izmanto latvijā taisītas robotizētas būvniecības sistēmas), kuras ir vizuāli un skaņas izolēti. Kamerā atrodas nesalaužami priekšmeti [viss iebetonēts vai iemūrēts], (nav kustīgu vai pārvietojamu detaļu). Viegla un vidēja režīma izciešanas kamerās ir nesabojājams ekrāns ar īpašu bez-pieskāriena un triecienizturīgu vadības sistēmu, kurā ieslodzītājs var saņemt pakalpojumus – attālinātās tikšanās (videokonferences, izmantojams tiesvedībai un pratināšanai) ar saviem mājiniekiem [lai tiem nebūtu tālu jābrauc], lasīt elektronisku korespondenci, lasīt aktuālākās ziņas (tikai teksts), kā arī veikt tālmācību, iepazīstas ar apsūdzības materiāliem, saņem juridiskos, sociālos un garīgos pakalpojumus [pieejamos servisu apjomu nosaka tiesa + cietuma uzraugi atkarībā no objektīvi vērtētas ieslodzītā uzvedības].


 •  Visu jauno cietumu apkalpo robotizētas sistēmas – automātiski piegādā ēdienu, uzkopj telpas ieslodzītā prombūtnē, nogādā uz/no speciālā transporta kamerā uz optiski un skaņas izolētu pastaigu/sporta laukumu. Tas ļaus aizsargāt gan "klientu" no citiem klientiem, netiks vēl vairāk sabojāts normāls cilvēks, arī apsdardzi no ieslodzītā.
 •  Jaunā cietuma sistēma neparedz paciņu piegādes lai principiāli nepieļautu nelegālu priekšmetu nonākšanu pie ieslodzītajiem, kā arī apsardzes korumpēšanos. Cietuma sistēma nepieļauj tikšanos vai sazināšanos ar citiem ieslodzītajiem vai tiešā kontaktā ar apkalpojošo personālu.
 •  Šī vieninieku izolētā soda izciešanas vieta ļautu samazināt uz psiholoģiskā spiediena bāzes (tehniska izolācija no sabiedrības) soda izciešanas termiņu par 80-50% Šīs kameras tiek primāri izmantotas tiem ieslodzītajiem, kuri nav bijuši līdz tam vecā tipa ieslodzījuma vietās un nav recedīvi.
 •  Smagiem recedīvistiem sods jāizcieš piemērojot katrai nākamai soda izciešanas reizei termiņa koificientu (<soda termiņš> + <soda termiņš>*0.25(x-1), kur x ir soda reize).
 •  Recedīviem ir stingrās režīma vieninieka kamera, bez iespējām interaktīvi vadīt no sodītā puses komunikācijas caur ekrānu.
 •  Pēc otrā recedīva saistītu ar dzimumnoziegumiem, vai pirmā reize bērna (līdz 14g) izvarošanu, valsts veic personas ķīmisku kastrāciju, samazinot uz pusi soda izciešanas termiņu.
 •  Par atkārtotu slepkavību vai tās mēģinājumu, vai arī tīšu nepilngadīgā slepkavību, valsts nepieļauj apžēlošanu vai pirmstermiņa atbrīvošanu. Augstākais sodamērs ir mūža ieslodzījums uz 70 gadiem (nevis 25 gadi kā tagad). Nekādi extra servisi nav pieļaujami.
 •  Visiem bijušajiem slepkavām vai dzimumnoziedzniekiem, kā arī ar narkotikām saistītiem noziedzniekiem 5 gadus pēc soda izciešanas jābūt monitorētiem ar GPS raidītāju palīdzību, kuri ir sasaistīti ar personā implantētu identifikācijas čipu.
 •  Stiprināt bērnu tiesību aizsardzību ar bāriņtiesas tiesībām bez vecāku vai pāri-darītāja ziņas veikt mājas video-novērošanu (operatīvais darbs), kas varētu novērst vardarbību un dzīvības apdraudējumus nelabvēlīgajās ģimenēs.

 

Comments