Izglītība un Zinātne

Izmaiņas attieksmē pret sabiedrības izglītošanu, izglītības pieejamību un izmaksām

Izglītības pieejamība

 • Visu līmeņu izglītībai jābūt pieejamai visiem Latvijas iedzīvotājiem visa mūža garumā, neatkarīgi no viņu materiālā stāvokļa; Visi apstiprinātie mācību materiāli, kuri legāli izmantojami visā valsts finansētajā izglītības sistēmā (sākumskola, vidusskola, augstskola, speciālā/profesionālā izglītība) ir jāpadara publiski (bez maksas / simbolisku autoratlīdzības līdzmaksājumu) pieejamiem par nozari atbildīgās ministrijas mājaslapā, ja nepieciešams, identifikācijai lietojot valsts e-paraksta sistēmu digitālo autortiesību tiesību realizācijai. Valsts ar likuma spēku garantē pirmpirkuma privilēģiju no mācību materiālu autoriem, nopērkot primārās tiesības izplatīt viņu darbus par samērīgu tirgus cenu. Pārējiem izdevējiem iespiežot šos materiālus savos iespieddarbos [drukātajās grāmatās] ir jāuzrāda autoratlīdzības apjoms.

Skolu politika

 • Ar likuma spēku saglabāt visas līdz 2000 gadam pastāvējušās skolas un bērnudārzus (arī lauku), ja vien tie netiek aizvietoti ar modernākām un efektīvākām telpām. Šiem īpašumiem jāuzliek valstiskā līmenī pārdošanas liegums vai aizliegt ilgstošas (vairāk par 3 gadu) īres saistības, ja tos neizmanto pēc primārā mērķa. Daļēji nevajadzīgos objektus var izīrēt, ja vien īrētāji nav saistīti ar pārtikas preču mazumtirdzniecību (veikals/kafejnīca) un tiešo izklaides industriju (bāri, diskotēkas, spēļu zāles, interneta kafejnīcas) kas varētu radīt atkarības vai stimulēt audzēkņus neapmeklēt nodarbības, kā arī varētu kaitēt drošībai/veselībai vai traucēt izglītības procesus. Priekšroka tiek ārpusskolas interešu nodarbību realizētājiem ar atvieglotiem nosacījumiem. Īrētajām telpām un to piekļuvei jābūt nodalāmām no mācību iestādes telpām, kā arī jābūt atsevišķai izolētai piemājas teritorijai (par uzņēmēja līdzekļiem).

Zinātne

 •  definēt valsts prioritātes zinātnei – loģistika (Latvija/Baltija kā tranzītvalsts), materiālu zinātnes (ieskaitot nanotehnoloģijas), ekoloģiskā enerģētika – naftas neatkarīga ilgtspējīga enerģija, robotika un informāciju tehnoloģijas, arhivētās informācijas digitalizācija un publicēšana, lauksaimniecība un ekoloģija, medicīna. Materiāli atbalstīt šos zinātnes novirzienus.

Izglītības kvalitāte

 •  Piešķirt skolotāju ievēlētai delegācijai (ne esošajai skolu direktoru padomei) veto tiesības uz programmātiskām vai stratēģiskām izmaiņām, virzītām no IZM puses. Dot mācībspēku veidotiem kongresiem tiesības „izmest” no IZM lemjošām komisijām nekompetentus darbiniekus (pats esmu saskāries pieņemot eksāmenus IT jomā ar šausmīgi novecojušiem vai divdomīgiem jautājumiem, kurus neskatoties uz skolotāju protestiem atbildīgie "činavnieki" atsakās izņemt).

Bērnudārzi

 •  Ar privātās-publiskās partnerības principiem stimulēt privāto bērnudārzu rašanos. Ar Hipotēku Bankas starpniecību izsniegt uz īpaši izdevīgiem nosacījumiem kredītus šim biznesam, kuram garantijas sniedz valsts. Bērnudārzus var izvietot esošajās "likvidējamajās" skolās.

Valsts politika IT

 •  Datorzinātnēs prioritāte ir atvērto standartu un produktu izmantošanai (lai nemāca tikai Microsoft produktus).

Bērnu/vecāku/skolotāju tiesību aizsardzība

 •  Jāizveido jauna funkcija tiesībsargam – skolēnu-skolotāju-skolas vadības-vecāku konfliktu objektīvai risināšanai.

Mācību prakses

 • Profesionālās izglītības iestādes nodrošina ar Latvijas ražošanai nepieciešamu mūsdienīgu materiāli-tehnisko bāzi, tās izveidē iesaistās reālie darba devēji. Valts pretim pieškir nodokļu atlaides,un daļēji apmaksā prakses vietas reālos uzņēmumos.


 •  Skolotāju kompetence proftehniskajās mācību iestādēs: Legāli pieļaut/stimulēt daļēju apmata apvienošanu skolotājiem (samazinot slodzi) ar reālu prakses darbu savā nozarē, ko pielīdzina kvalifikācijas celšanas procesam (piešķir punktus).


 • Izveidot nacionālās kompetenču sacensības valsts jautājumos pēc DARPA analoģijas, uzdodot risināt valstij nozīmīgus tehnoloģiskus jautājumus. Tas vairos zinātnes pārnesi praksē + dos reālu labumu valsts zināšanu-ietiplīgajā kompteneču uzkrāšanas virzienā.


Lētāku un pieejamāku mūžizglītošanos

 • Valsts sponsorē un izstrādāt publisku elektronisku kvalifikācijas eksaminācijas vidi (līdzīgi kā http://www.brainbench.com/), kurā nozares speciālisti, uzņēmēji un pedagogi izveido un aktualizē teorētiskos testus, kurus akreditē IZM. Students kārto šos elektroniskos eksāmenus mācību iestādē, kontrolētā vidē, maksimums 2 reizes gadā. Konkrētie eksāmena rezultāti ir pieejami publiski zinot vairāku atslēgu kombināciju (lai potenciālais darba ņēmējs var pārliecināties caur web-adresi). Studenta prakses rezultāti un pierādījumi (fotogrāfijas vai dokumenti) tiek ievietoti šajā resursā, kas ļautu spriest par darbinieka praktiskajām spējām.
 • Zinātniskai literatūrai jābūt elektroniski pieejamai valsts e-bibliotēkās (pēc darba laika parastās bibliotēkas nestrādā, tā kā strādājošajiem nav cerību izmantot parastās iespējas). Valsts nodrošina taisnīgu autortiesību atlīdzības mehānismu.
 •  Valsts atbalsta pārkvalificēšanos: jebkuram LR iedzīvotājam ir tiesības bez maksas likt elektroniskos kvalifikācijas eksāmenus ja tas notiek bezdarbnieku programmas ietvaros, kā arī nolikt praktiskos eksāmenus ar nelielu līdzmaksājumu materālo un eksaminācijas procesa apmaksai. Eksāmenu sesijas organizē katru mēnesi . Veiksmīgi noliekot testu var iegūt IZM izdotu sertifikātu, kurš tiktu atzīts arī citās ES valstīs kā zināšanas/prasmes apliecinošs dokuments.
 
Comments