Záleží nám, aby ste si vybrali predmety a prednášky, ktoré vás zaujmú. V akademickom roku 2021/2022 si môžete vybrať voliteľné predmety  pokrývajúce spektrum kompetencií zadefinovaných EU. Každý ročník bude mať okrem toho tematické prednášky. Výber a frekvenciu štúdia si môže každý poslucháč UTV prispôsobiť svojim možnostiam.

        Hlavné ročníkové predmety
  • 2. ročník: Zdravoveda, MUDr. Miroslav Malay, PhD., doc. MUDr. Jana Slobodníková, PhD., MPH, Mgr. Miroslav Černický, PhD.,                                                                 RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
  • 3. ročník: Človek a spoločnosť,  Mgr. Pavol Struhár, PhD., Mgr. Marián Bušša, PhD., PhDr. Matej Mindár, PhD.
  • 2. nadstavbový ročník: Environmentálny makrosvet a mikrosvet, prof. RNDr. Mariana Pajtášová, doc. Mgr. Jana Šulcová, PhD.,                                                                                                                                     Ing. Andrea Feriancová, PhD.
      
        Voliteľné predmety pre všetky ročníky:
  • Projekty pozemkových úprav, RNDr. Anton Julény
  • História regiónu,  Mgr. Zuzana Novodvorská