Záleží nám aby ste si vybrali predmety a prednášky, ktoré vás zaujmú. Vo vašom výbere by vám mali pomôcť informácie o prednášateľoch a ich predmetoch. V akademickom roku 2018/2019 bude možnosť vybrať si prierezovo až z 10 voliteľných predmetov pokrývajúcich široké spektrum nových kompetencií zadefinovaných EU. Každý ročník bude mať okrem toho tematické prednášky. Výber a frekvenciu štúdia si môže každý poslucháč UTV prispôsobiť svojim možnostiam.