Uchádzači

Oznam pre uchádzačov o štúdium na Univerzite tretieho veku 

Univerzita tretieho veku pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne  neotvára prvý ročník štúdia v akademickom roku 2020/2021 .

Na základe opatrení v súvislosti s pandémiou COVID 19 nebude možné realizovať prednášky prezenčnou formou.

O termíne na podanie prihlášky na štúdium spolu s ďalšími pokynmi Vás budeme informovať v priebehu roka 2021. Veríme, že sa stretneme s pochopením danej situácie a Váš záujem o štúdium na Univerzite tretieho veku pri Trenčianskej univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne pretrvá aj v ďalšom období. 


Kontakt:

Ing. Janka Verná 

Univerzita tretieho veku 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín

e-mail:  janka.verna@tnuni.sk  

č.t. 032/7400 117