Uchádzači

Oznam pre uchádzačov o štúdium na Univerzite tretieho veku 

Univerzita tretieho veku pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne  neotvára prvý ročník štúdia v akademickom roku 2021/2022 .

O termíne na podanie prihlášky na štúdium v ďalšom akademickom roku spolu s ďalšími pokynmi Vás budeme informovať v priebehu roka 2022. Veríme, že sa stretneme s pochopením a Váš záujem o štúdium na Univerzite tretieho veku pri Trenčianskej univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne pretrvá aj naďalej. Kontakt:

Ing. Janka Verná 

Univerzita tretieho veku pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 2

911 50 Trenčín

e-mail:  janka.verna@tnuni.sk  

č.t. 032/7400 117