Uchádzači

Oznam pre uchádzačov o štúdium na Univerzite tretieho veku 

Univerzita tretieho veku pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne  neotvára prvý ročník štúdia v akademickom roku 2022/2023 .

Štúdium bude pokračovať pre študentov vyšších ročníkov. Veríme, že sa stretneme s pochopením a Váš záujem o štúdium na Univerzite tretieho veku pri Trenčianskej univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne pretrvá aj naďalej. Kontakt:

Ing. Janka Verná 

Univerzita tretieho veku pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Študentská 2

911 50 Trenčín

e-mail:  janka.verna@tnuni.sk  

č.t. 032/7400 117