Oznam pre študentov 2. ročníka nadstavby
Prednáška s RNDr. Janou Júdovou, PhD. sa uskutoční v pondelok 29. apríla 2019 v čase od 12 - 15:00 hod. v UTV učebni. 

Link na harmonogram štúdia pre letný semester UTV 2018/2019 nájdete tu:  Zmeny v harmonograme sú možné, študenti budú o akejkoľvek zmene včas informovaní.


Podstránky (1): t