Rektor
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Úsek prorektorky pre výchovu a vzdelávanie
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH
prorektorka pre výchovu a vzdelávanie

Referát vzdelávania a organizácie štúdia
Ing. Janka Verná
Tel: 032/7400 117 (pracovný čas 8:00 hod. -15:00 hod.)


janka.verna@tnuni.sk
www.utv.tnuni.sk

Adresa:
Univerzita tretieho veku
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín