Univerzita tretieho veku pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Univerzita tretieho veku (UTV) je inštitúcia záujmového vzdelávania starších občanov Slovenskej republiky, ktoré sa vykonáva v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v SR a nadväzuje na gerontologický program UNESCO. Jej poslaním je vhodnou formou sprístupniť záujemcom nové poznatky, vedomosti a zručnosti, zamerané na rozvoj ich osobnosti a na prospech celej spoločnosti.

Na UTV pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne prvýkrát zasadli seniori do školských lavíc v akademickom roku 2002/2003. Univerzita im od tejto doby sprostredkováva takúto možnosť vzdelávania nepretržite. Štúdium je trojročné, s možnosťou pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu. Študenti v poslednom roku štúdia publikujú vlastný príspevok v Zborníku prác absolventov UTV na témy, ktoré ich najviac počas štúdia zaujali.

V rámci štúdia na UTV získavajú účastníci nielen nové odborné poznatky, využívanú priestor na kreativitu, zažijú radosť z vlastnej práce, zo svojich výrobkov ale nadobudnú aj nové kontakty a priateľstvá. Seniori tak dostávajú možnosť kvalitného využitia voľného času a pocit plne prežívaného života.

 

Akademický rok

Počet študentov k 31.10.

Kalendárny rok

Počet absolventov v roku

2005/2006

117

2005

 

2006/2007

111

2006

33

2007/2008

139

2007

35

2008/2009

187

2008

60

2009/2010

171

2009

27

2010/2011

101

2010

80

2011/2012

78

2011

42

2012/2013

110

2012

19

2013/2014

103

2013

32

2014/2015

125

2014

37

2015/2016

146

2015

24

2016/2017

149

2016

33

2017/2018

157

2017

31

2018/2019

180

2018

41